Reh. Ps. Danısmanlık

ÖĞRENCİYE YÖNELİK REHBERLİK SERVİSİ HİZMETLERİ

Okulumuzda öğrencilere yönelik yürütülen rehberlik servisi hizmetleri genel anlamda bireysel ve grupla rehberlik ve psikolojik danışmanlık olarak ikiye ayrılmaktadır.

Bireysel psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmaları öğrencinin kendisinin, velisinin, öğretmenlerinin veya bir başka kişinin talebi üzerine veya psikolojik danışmanın gözlemleri üzerine yapılabilmektedir.

Bütün psikolojik danışmanlık çalışmalarında olduğu gibi okul toplumunu oluşturan aile, okul personeli ve diğer ilgililerin gönüllü işbirliği esastır.

Öğrenciler ve veliler aile içi ilişkiler, sosyal iletişim, duygusal zorluklar kaynaklı davranışsal ve akademik problemler, kendini ifade edebilme, duygusal anlamda içgörü ve farkındalık kazanma, duygusal gelişimin desteklenmesi konularında rehberlik servisinden yararlanabilirler.

Grupla psikolojik danışmanlık çalışmalarında öğrencilerin belirlenmiş bir tema ya da kendi özgün konularıyla sosyal etkileşim ortamında, farkındalık kazanma ve kendi duygu, düşünceleri için yeni ifade yolları keşfedip deneme amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

İhtiyaca yönelik ya da okul planı çerçevesinde çeşitli konularda sınıf içi etkinlikler yapılmaktadır.

Tür olarak bireysel çalışmaların yanısıra eğitsel ve mesleki alanlarda da rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

Öğrencilerin yaş ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak çeşitli konularda seminer, eğitim ve paylaşım toplantıları düzenlenmektedir.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ'NİN VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARI

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi'nin yürüttüğü çalışmalar içinde özellikle çocuk ya da ergenle çalışırken oldukça önemli olarak düşündüğümüz siz velilerimizle de farklı çalışmalar sürdürmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma programımızın temel amacı, velilerimizle yakın işbirliği sağlayarak, öğrencilerimizin yaşadıkları çeşitli duygusal sorunlarla başedebilmelerini ve olumlu öğrenme deneyimleri yaşamalarına yardımcı olmaktır.

Öğrencilerimizin; sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişimlerine, kendilerini tanımalarına, sağlıklı bir özbenlik geliştirmelerine, kendilerine ve başkalarına saygılı olmalarına, sorun çözme becerilerinin gelişimine, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmayı hedeflerken bunların sağlanmasında siz velilerimizin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ihtiyaç duyduğu durumlarda veli ile iletişim kurmakta ve görüşme yapmak için okula davet etmektedir. Bu bireysel görüşmelere ihtiyaç durumunda çocuk ya da ergen de görüşmeye davet edilmektedir. Sorunun içeriğine bağlı olarak görüşmeler düzenli olarak devam etmektedir.

Bireysel veli görüşmeleri randevu sistemiyle yapılmaktadır. Velilerimizin acil durumlar dışında düzey psikolojik danışmanından telefonla randevu alarak gelmeleri velilerimize gerekli zamanı ayırabilmek açısından önemlidir. Randevusuz gelen velilerimize, önceden planlanan çalışmalar nedeniyle gerekli zaman ayrılamayabilir.

Velilerimiz için yaptığımız diğer çalışmalar:

Seminer çalışmaları; 1. sınıf velilerine yönelik; çocuğun doğum öncesinden itibaren ruhsal duygusal gelişimi, ebeveyn çocuk iletişiminin duygusal etkileri, ebeveynin kadın erkek çifti olarak eş ilişkisinin çocuğun ruhsal gelişimine etkileri, geniş sistem olarak ailenin çocuğun ruhsallığına etkileri konularında paylaşım semineri.

Eğitici Seminerler; Yıl içinde düzeylerin ihtiyacına özel ya da daha genel konularda velilerimize yönelik yapılan seminer çalışmaları. İkinci kademede düzenlenen "Ergenlik ve Değişim" konulu seminerler.

Veli Destek Grupları ; "Çocuk ve Aile " Psikodrama Veli Grubu; Psikodrama ve sanat terapi teknikleri kullanılarak anne-baba olmak, çocuklarımızla ne tür bir ilişki ve iletişim içinde olduğumuzu anlamamıza, duygularımızın farkındalığını keşfetmeye yönelik bir grup çalışması.

Her oturumda hangi konunun çalışılacağı üyelerin ihtiyacına göre o anda belirlenmiştir. Grup üyelerinin kendileri ile ilgili duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını fark etmelerine yardımcı olacak psikodramatik grup oyunları oynanmıştır. Sanat terapi tekniklerinden yararlanılmıştır. Oturumlar üyelerin kendi yaşantılarına dair yaptıkları paylaşımlarla devam etmiştir.

Böyle bir grup çalışmasına katılabilmek için velilerimizin bu tür çalışmalara gönüllü olması haftada belli bir gün ve yaklaşık iki saatlerini bu çalışmaya ayırmaları yeterli olacaktır.

Bültenler; Eğitim –öğretim ılı içinde ihtiyaç duyulan konularda velilerimize yönelik yazılı doküman paylaşımı. Örnek; Ergenlik Dönemi ve Değişimi, Sınırlar ve Otorite...

Tüm bu çalışmalarla birlikte velilerimiz için dergi çalışması. Çeşitli rehberlik ve psikolojik danışma konularını içeren derginin 2. Sayısı çıkmıştır.

İlköğretim okulu ikinci kademe, öğrencilerimiz için değişim ve geçiş dönemidir. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik programı, öncelikle öğrencilerin birinci kademeden ikinci kademeye, daha sonra da ilköğretim okulundan liseye geçerken kolaylıkla uyum sağlamalarını hedefler. Gelişimsel rehberlik yaklaşımımız doğrultusunda sağladığımız bireysel, duygusal ve sosyal destek ile öğrencilerimiz ilköğretim okulu ikinci kademeye uyum sağlar ve liseye hazırlanırlar. Farkındalıklarını geliştirmeleri, olumlu benlik kavramına sahip olmaları, karar verme ve sorun çözme becerileri edinmeleri için öğrencilere destek olunur. Programımız, öğrencilerin, başarılarının önündeki engelleri görüp aşmalarını sağlar, çalışma alışkanlıkları ve özdisiplin gelişimi üzerine odaklanır. Öğrencilerimiz, çeşitli oryantasyon etkinlikleri aracılığıyla lise hakkında bilgi edinirler. Meslekler Günü etkinliğimiz ise öğrencilerimizin, pek çok mesleğin özelliklerini öğrenip hedeflerini belirlemelerine yardımcı olur.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasındaki iletişimin sağlıklı yürümesine önem verir ve velileri bilgilendirip öğrencilerin gelişimini desteklemek üzere seminerler düzenler.

BÜLTENLER

TEKNOLOJİK ARAÇLARIN DOĞRU KULLANIMI

ÇOCUKLARDA ÖFKE

 

ERGENLİK SÜRECİ

ÖĞRENMEDE ZİHİNSEL SÜREÇLER

TEKNOLOJİK ARAÇLARIN DOĞRU KULLANIMI VE TEKNOLOJİ ÇAĞINDA ANNE BABA OLMAK

 

 


1. Sınıflar
"Çocuklarımızın bireyselleşme sürecinde onları tanımak, anlamak ve gelişim yolculuklarında onlara sağlıklı bir şekilde eşlik edebilmek amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimizin planladığı "Anne-Baba Grup Paylaşım Etkinliğimiz" 1. Sınıf velilerimizin katılımıyla 12 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Büyük boyutlarda görüntülemek istediğiniz resmin üzerine tıklayınız.

2. Sınıflar
Çocuklarımızın bireyselleşme sürecinde onları tanımak, anlamak ve gelişim yolculuklarında onlara sağlıklı bir şekilde eşlik edebilmek amacıyla bir araya gelip paylaşımlarda bulunduğumuz "Anne-Baba Grup Paylaşım Etkinliğimiz" 2 sınıf velilerimizle 10 Nisan Salı 2018 tarihin de gerçekleştirilmiştir.


3. Sınıflar
"Çocuklarımızın bireyselleşme sürecinde onları tanımak, anlamak ve gelişim yolculuklarında onlara sağlıklı bir şekilde eşlik edebilmek amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimizin planladığı "Anne-Baba Grup Paylaşım Etkinliğimiz" 3. Sınıf velilerimizin katılımıyla 11 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.


4. Sınıflar
"4.sınıf velilerimizle ortaokula geçiş sürecinde çocuğun hayatında neler değişeceği ve nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerine paylaşım toplantısı yaptık"


5. Sınıflar
Çocuklarımızın bireyselleşme sürecinde onları tanımak, anlamak ve gelişim yolculuklarında onlara sağlıklı bir şekilde eşlik edebilmek amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimizin planladığı "Ayrışma Ve Bireyselleşme Süreci" konusunun ele alındığı Veli Paylaşım Etkinliğimiz 5. Sınıf velilerimizin katılımıyla 06 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.


6. Sınıflar
Çocuklarınızın bireyselleşme süreçlerinde onları anlamak ve gelişim yolculuklarında sağlıklı bir şekilde eşlik edebilmek amacıyla düzenlenen ve Ergenlik Sürecinde Değişim'in konuşulduğu paylaşım toplantısını 04.04.2018 tarihinde velilerimizin katılımıyla gerçekleştirdik.


7. Sınıflar
Çocuklarımızın bireyselleşme sürecinde onları tanımak, anlamak ve gelişim yolculuklarında onlara sağlıklı bir şekilde eşlik edebilmek amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimizin planladığı "Ergenlik Sürecinde Anne- Baba Olmak" konusunun ele alındığı Anne-Baba Paylaşım Etkinliğimiz 7. Sınıf velilerimizin katılımıyla 03 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.


8. Sınıflar
Çocuklarımızın bireyselleşme sürecinde onları tanımak, anlamak ve gelişim yolculuklarında onlara sağlıklı bir şekilde eşlik edebilmek amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimizin planladığı "Ergenlik Sürecinde Sınırlar" konusunun ele alındığı Anne-Baba Paylaşım Etkinliğimiz 8. Sınıf velilerimizin katılımıyla 05 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Ergenlerle Cinselliği Konuşmak
nelik Rehberlik Servisinin ortaokul velilerimize yönelik olarak planladığı "Ergenlerle Cinselliği Konuşmak" konulu seminer çalışması 16 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Dr. Neslihan Zabcı' ya katılımı ve değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Güvenli İnternet Kullanımı ve Sanal Zorbalık
Ayazağa Işık Ortaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin 5. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği "Güvenli İnternet Kullanımı ve Sanal Zorbalık" konulu bilgilendirme çalışması 5 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Değerli paylaşımlarından dolayı Bilişim Teknolojileri Kurumundan Bilişim Teknolojileri Uzmanı Özlem Baltacı'ya teşekkür ederiz.

Yaşayan Değerler
FMV Özel Ayazağa Işık İlkokulu ve Ortaokulu "Yaşayan Değerler" projesi kapsamında öğrencilerimize uygulanan "Sorumluluk" konulu anket çalışmasının sonuçları tüm düzeylerde Okul Öğrenci Meclisi ve Rehberlik Servisi ortak çalışmasıyla sunulmuştur.