Okul Müdüründen

Sayın Veliler,

Sevgili Öğrenciler,

Feyziye Mektepleri Vakfı, 131 yıllık deneyimi ile eğitimde birçok alanda öncü kurum olmuştur. 1885 yılından günümüze, tüm deneyimlerini ve kazanımlarını çağdaş eğitime katkı sağlamak için kullanan Işık Okulları, Ulu Önder Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin her zaman savunucusu olmuş ve olmaya devam edecektir. Bu yüksek sorumluluğun yerine getirilmesi için uygun fiziksel ortamın oluşturulmasının yanı sıra modern eğitim araç ve gereçleri ile desteklenen okul ortamı da yaratılmıştır.

Uluslararası Okullar Birliği (CIS - Council Of International Schools) üyesi olan okulumuz, Şubat 2009'da akredite edilerek, dünya standartlarında eğitim verdiğini kanıtlamıştır.
Okulumuz Uluslararası Bakalorya Diploma Programını uygulamak için yetkilendirilmiştir. Program 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Diploma Programı hazırlık sürecinde okulumuz akademik dürüstlük, uluslararası zihniyet, öğrenen profili ve süregelen profesyonel gelişim kavramlarına verdiği önemi vurgulayarak, eğitimde kaliteyi arttırmıştır.

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı'nda mezun olan öğrencilerimiz Türkiye genelinde ve yurt dışında istedikleri üniversitelere yerleşmişlerdir.

Çağın gerekleri göz önüne alınarak sürekli yenilenen okulumuzda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, teknolojik olanakların tümünü kullanmaktadır. Çağımıza uygun gerçekçi yaklaşımlarla derslerde tabletle eğitime de başlanmıştır. Ayrıca, hizmet içi eğitim çalışmalarıyla sorgulanan öğretim yöntem ve teknikleri ise öğrencinin katılımıyla yaşama geçirilmektedir.

Öğrenciler;

- Analitik düşünce yapısına sahip,
- Heyecanlı,
- Bilimsel araştırma yöntemlerini bilen,
- Sanata ve spora karşı ilgili,
- Dünyada gelişen olaylara ve çevresine karşı duyarlı,
- Üretken,
- Saygıya dayalı sevgiyi benimsemiş,
- Sorumluluk duygusu gelişmiş ve
- Güçlü değerleri ile kişiliğini oluşturmaya çalışan insanlar olarak
yetiştirilmektedir. Bu anlamda, öğrencinin akademik ve davranışsal durumu sürekli izlenerek iletişime önem verilmektedir.

İçinde iletişim olanaklarının da yer aldığı web alanımız, kurumumuz / okulumuzla ilgili birçok bilgiye erişilebilmesi için tasarlanmıştır ancak burada yer almayan ve gereksinim duyulan diğer bilgiler için bizlere her zaman ulaşılabilir. Gelişen ve değişen dünyada, Atatürkçü, çağdaş Işıklı gençler yetiştirmek için aydın düşünceleri paylaşmak dileğiyle...

Saygılarımla

Ömer ORHAN

FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Müdürü