10. sınıf IB öğrencilerimiz akademik dürüstlük sunumu

10. sınıf IB öğrencilerimiz akademik dürüstlük sunumunda okul müdürümüz Sayın Hakan Kulaber ve kütüphane öğretmenimiz Sevgi Arıoğlu ile dürüstlük kavramını konuştular. Müdürümüz öğrencilerimize akademik dürüstlük kavramının yaşama yansıtılması gerektiğini, geleceğin yöneticileri, işverenleri, devlet görevlileri olarak kurumumuzun da hedefi olan  iyi insan profiline ve iyi bir IB öğrencisi olmaya bu şekilde ulaşacaklarının altını çizdi. Bu özellikler ile üniversitede de ayrıcalıklı olacaklarından bahsetti. Kütüphane öğretmenimiz ise araştırma teknikleri, MLA alıntılama yöntemi, kütüphanedeki yazılı ve elektronik kaynaklar, bilgi okur yazarlığı hakkında öğrencilerimizi bilgilendirdi.