Eğitim Öğretim

Anaokulu öğrencilerimiz aşağıda yer alan branş etkinliklerinin tümüne program akışı gereği katılırlar. Bu yaş döneminde öğrencilerimizin farklı deneyimler yaşaması sağlanır ve bu doğrultuda ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesine çalışılır, bu bağlamda ilköğretim süreci için yönlendirmeler de yapılabilir. 

 

Yabancı Dil Etkinliği / İngilizce

Anadilini doğru ve kurallarına göre konuşmaya başlamış her çocuk, ikinci dili öğrenmeye hazırdır. Çocuklar, ana dillerini öğrenebilmek için doğuştan sahip oldukları dil öğrenme yeteneklerini, yabancı dili öğrenmek için de kullanabileceklerini kısa zamanda fark ederler. Birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflediğimiz öğrencilerimizin, hayatları boyunca İngilizce'yi başarıyla kullanmaları için, her şeyden önce onu benimsemeleri sağlanır. İngilizce programı anaokulundan lise mezuniyetine kadar bir bütündür. Bu dikey yapıda hedefimiz, ilköğretim süreci tamamlanıncaya kadar öğrencilerimizin, İngilizce yorum yapabilen, çok boyutlu, eleştirel ve analitik düşünebilen ve kendini bu doğrultuda hem yazılı hem de sözel olarak ifade edebilen bireyler olmalarıdır. Bu becerilerin temelleri de anaokulunda eğlenceli İngilizce etkinliklerini sevdirmekle atılmaktadır.

İngilizce dil etkinlikleri "sınıf içinde yapılandırılmış" ve "yaşayan İngilizce" temalı etkinlikler biçiminde yapılmaktadır.

"Yaşayan İngilizce Etkinlikleri" aşağıda belirtilen uygulamaları içermektedir.  

·         Fun & Games Time

·         Morning Gym

·         Breakfast Time

·         GEMS (Great Explorations ın Maths And Science)

·         Cooking Club

·         Puzzle Time

·         Yoga

·         Art& Craft

·         Around The World

·         Origami

 

Haftalık İngilizce Etkinlik Saatleri:

4 yaş (2014 doğumlular) – 15 etkinlik saati

5 yaş (2013 doğumlular) – 20 etkinlik saati
6 yaş (
2012 doğumlular) – 20 etkinlik saati

Görsel Sanatlar Etkinliği (Resim ve Seramik)

Görsel Sanatlar Etkinlikleri, öğrencinin duygusal dışavurumunun, kendisini tanımasının, kişiliğinin gelişmesinin ve sosyalleşmesinin en önemli aracıdır. Okul öncesinden itibaren sanat eğitimiyle desteklenmiş sosyal ve duygusal kazanımlar, istendik sanatsal bilgi ve becerilerin; çocuğun yaşamı süresince olgunlaşıp gelişecek olan yeteneklerinin ve güzel sanatlara ilişkin bakış açısının gelişmesini hedeflenmektedir. Tüm eğitim öğretim süreci içerisinde,  öğrencilere el becerileri ve hayal gücünü özgürce kullanabilme, kendini bu yolla rahatça ifade edebilme kazandırılmaya çalışılır. Bu doğrultuda görsel algıyı kuvvetlendirici ve küçük el kaslarını geliştirici çalışmalarda özellikle seramik ve oyun hamurları önceliğimizdir. Amacımız,  çocuğun yaratıcılığını artırarak el göz koordinasyonu sağlamak ve üç boyutlu biçimlendirme yapabilmesini sağlamaktır. Renk, biçim, şekillendirme ve kavramlarla ilişkisini çizim yoluyla ifade edebilme önemlidir.

Haftalık Görsel Sanatlar Etkinlik Saatleri:

4 yaş (2014 doğumlular) – 1 etkinlik saati
5 yaş
(2013 doğumlular) – 2 etkinlik saati
6 yaş
(2012 doğumlular) – 1 etkinlik saati

 

 

Müzik Etkinliği

Müzik yeteneği ne düzeyde olursa olsun, her çocuğun hayatında müzik vardır ve her çocuk müzikle ilgili en az bir etkinliği yaşamına katmaktan keyif alacaktır. Bireysel olarak ya da toplu biçimde müzik aleti çalmak, şarkı söylemek, dans etmek, iyi bir müzik dinleyicisi olmak bu etkinliklerden bazılarıdır. Bu nedenle çocuk yukarıda belirtilen etkinliklerden hangisi ile kendisini daha iyi ifade edebilecekse, ona yönlendirilir ve genel bir müzik sevgisi, beğenisi kazanması hedeflenir.

Haftalık Müzik Etkinlik Saatleri:

4 yaş (2014 doğumlular) – 1 etkinlik saati
5 yaş
(2013 doğumlular) – 1 etkinlik saati
6 yaş
(2012 doğumlular) – 2 etkinlik saati

Satranç Etkinliği

Satranç çocukların, eğlenerek strateji geliştirmelerini sağlayan ve kültürler arası köprü kurabilen bir etkinliktir. Satranç dünyanın her yerinde oynandığı için, çocuk evrensel dilde bir oyun öğrenmiş olur. Bu etkinlik ile öğrencilerimiz problem çözme, özgürce kararlar verebilme, strateji geliştirme becerilerini geliştirirler. Bunların yanı sıra satranç etkinliği okulumuzda yapılan ulusal ve uluslararası turnuvalar ile öğrencilerimiz için farklı boyutta kazanımlar sağlar ki, sportmenlik, kazandığında alçakgönüllü olmak ve yenildiğinde vazgeçmemeyi hedeflenmek bunlardan bazılarıdır.

Haftalık Satranç Etkinlik Saatleri:

5 yaş (2013 doğumlular) – 1 etkinlik saati
6 yaş
(2012 doğumlular) – 1 etkinlik saatiYabancı Dil Etkinliği / İngilizce

Anadilini doğru ve kurallarına göre konuşmaya başlamış her çocuk, ikinci dili öğrenmeye hazırdır. Çocuklar, ana dillerini öğrenebilmek için doğuştan sahip oldukları dil öğrenme yeteneklerini, yabancı dili öğrenmek için de kullanabileceklerini kısa zamanda fark ederler. Birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflediğimiz öğrencilerimizin, hayatları boyunca İngilizce'yi başarıyla kullanmaları için, her şeyden önce onu benimsemeleri sağlanır. İngilizce programı anaokulundan lise mezuniyetine kadar bir bütündür. Bu dikey yapıda hedefimiz, ilköğretim süreci tamamlanıncaya kadar öğrencilerimizin, İngilizce yorum yapabilen, çok boyutlu, eleştirel ve analitik düşünebilen ve kendini bu doğrultuda hem yazılı hem de sözel olarak ifade edebilen bireyler olmalarıdır. Bu becerilerin temelleri de anaokulunda eğlenceli İngilizce etkinliklerini sevdirmekle atılmaktadır.

İngilizce dil etkinlikleri "sınıf içinde yapılandırılmış" ve "yaşayan İngilizce" temalı etkinlikler biçiminde yapılmaktadır.

"Yaşayan İngilizce Etkinlikleri" aşağıda belirtilen uygulamaları içermektedir.  

·         Fun & Games Time

·         Morning Gym

·         Breakfast Time

·         GEMS (Great Explorations ın Maths And Science)

·         Parent İnvolvement

·         Cooking Club

·         Outdoor Activities Time

·         Yoga

·         Art& Craft

·         Around The World

·         Origami

·         Show&Tell Time

 

Haftalık İngilizce Etkinlik Saatleri:

4 yaş (2015 doğumlular) – 15 etkinlik saati

5 yaş (2014 doğumlular) – 20 etkinlik saati
6 yaş (2013 doğumlular) – 20 etkinlik saati


Görsel Sanatlar Etkinliği (Resim ve Seramik)

Görsel Sanatlar Etkinlikleri, öğrencinin duygusal dışavurumunun, kendisini tanımasının, kişiliğinin gelişmesinin ve sosyalleşmesinin en önemli aracıdır. Okul öncesinden itibaren sanat eğitimiyle desteklenmiş sosyal ve duygusal kazanımlar, istendik sanatsal bilgi ve becerilerin; çocuğun yaşamı süresince olgunlaşıp gelişecek olan yeteneklerinin ve güzel sanatlara ilişkin bakış açısının gelişmesini hedeflenmektedir. Tüm eğitim öğretim süreci içerisinde,  öğrencilere el becerileri ve hayal gücünü özgürce kullanabilme, kendini bu yolla rahatça ifade edebilme kazandırılmaya çalışılır. Bu doğrultuda görsel algıyı kuvvetlendirici ve küçük el kaslarını geliştirici çalışmalarda özellikle seramik ve oyun hamurları önceliğimizdir. Amacımız,  çocuğun yaratıcılığını artırarak el göz koordinasyonu sağlamak ve üç boyutlu biçimlendirme yapabilmesini sağlamaktır. Renk, biçim, şekillendirme ve kavramlarla ilişkisini çizim yoluyla ifade edebilme önemlidir.

Haftalık Görsel Sanatlar Etkinlik Saatleri:

4 yaş (2015 doğumlular) – 1 etkinlik saati
5 yaş (2014 doğumlular) – 1 etkinlik saati
6 yaş (2013 doğumlular) – 1 etkinlik saati


 

 

Müzik Etkinliği

Müzik yeteneği ne düzeyde olursa olsun, her çocuğun hayatında müzik vardır ve her çocuk müzikle ilgili en az bir etkinliği yaşamına katmaktan keyif alacaktır. Bireysel olarak ya da toplu biçimde müzik aleti çalmak, şarkı söylemek, dans etmek, iyi bir müzik dinleyicisi olmak bu etkinliklerden bazılarıdır. Bu nedenle çocuk yukarıda belirtilen etkinliklerden hangisi ile kendisini daha iyi ifade edebilecekse, ona yönlendirilir ve genel bir müzik sevgisi, beğenisi kazanması hedeflenir.

Haftalık Müzik Etkinlik Saatleri:

4 yaş (2015 doğumlular) – 1 etkinlik saati
5 yaş (2014 doğumlular) – 1 etkinlik saati
6 yaş (2013 doğumlular) – 2 etkinlik saati


Satranç Etkinliği

Satranç çocukların, eğlenerek strateji geliştirmelerini sağlayan ve kültürler arası köprü kurabilen bir etkinliktir. Satranç dünyanın her yerinde oynandığı için, çocuk evrensel dilde bir oyun öğrenmiş olur. Bu etkinlik ile öğrencilerimiz problem çözme, özgürce kararlar verebilme, strateji geliştirme becerilerini geliştirirler. Bunların yanı sıra satranç etkinliği okulumuzda yapılan ulusal ve uluslararası turnuvalar ile öğrencilerimiz için farklı boyutta kazanımlar sağlar ki, sportmenlik, kazandığında alçakgönüllü olmak ve yenildiğinde vazgeçmemeyi hedeflenmek bunlardan bazılarıdır.

 

Haftalık Satranç Etkinlik Saatleri:

5 yaş (2014 doğumlular) – 1 etkinlik saati
6 yaş (2013 doğumlular) – 1 etkinlik saati


 

Bale / Modern Dans Etkinliği

Çocuklar bir düşünce ya da duyguyu hareket yoluyla karşı tarafa aktarırlar ve bunu da evrensel bir dil olan "dans" yoluyla gerçekleştirirken keyif alırlar. Bu bağlamda Bale/Modern Dans etkinlikleri ile öğrencilerimizin koordinasyon, denge, esneklik, dayanıklılık, estetik ve disiplin becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir.

 

Haftalık Bale / Modern Dans Etkinlik Saatleri:

4 yaş (2015 doğumlular) – 1 etkinlik saati
5 yaş (2014 doğumlular) – 1 etkinlik saati
6 yaş (2013 doğumlular) – 1 etkinlik saati


Bilişim Teknolojisi Etkinlikleri (Kodlama)

Eğitim teknolojisindeki en büyük ilerlemelerden biri bilgisayarın eğitim sürecine girmesidir. Bilgisayarların eğitim öğretimde kullanılmasıyla eğitim kalitesinin yükseldiğini, uyaran ve pekiştirme süreçlerinin geliştiğini söyleyebiliriz. Okul Öncesinde bilgisayar destekli eğitimi kullanma şekli ve süresi ise oldukça önemli bir konudur. Haftalık program içerisinde belirlenen sürede yer alan Bilgisayar Etkinlikleri çocuğun yararına ilkesi gözetilerek yerine getirilmektedir ki, öğrencilerimizin matematik ve dil alanındaki kavramsal becerilerinin yanında ince motor becerilerinin gelişmesini de desteklemektedir.

Özellikle son yıllarda dünyada ve ülkemizde önemi fark edilen "Kodlama" çalışmaları üç yıldır anaokulumuz bünyesindeki Orta Grup ve Büyük Grup seviyelerinde etkin olarak yürütülmektedir. Bu çalışmalar yardımıyla öğrencilerimize uzun vadede 21. Yüzyıl Becerileri olarak ifade edilen aşağıdaki becerileri kazandırmayı hedeflemekteyiz;

Yaratıcılık ve Yenilenme,

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme,

İletişim ve İşbirliği,

Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri.

Bu çalışmalar kapsamında;

Tüm dünyada yaklaşık 12 milyon öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen "Kodlama Saati",

Studio.code.org,

Lightbot.com,

ScratchJR uygulamaları kullanılmaktadır.

 

Ayrıca Bilgisayar etkinliklerinde öğrencilerin sınıf düzeylerine uygun ve ders konuları ile ilintili eğitsel yazılımlar, işletim sistemi programları sınıf ortamında Akıllı TV ve önceden belirlenmiş etkinliklerde tablet kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Haftalık Bilişim Teknolojisi Etkinlik (Kodlama) Saatleri:

5 yaş (2014 doğumlular) – 1 etkinlik saati
6 yaş (2013 doğumlular) – 1 etkinlik saati


Yaratıcı Drama Etkinliği

Drama çocukların bir grup içerisinde durum ya da olayları kendi yaşantılarından yola çıkarak, materyaller kullanarak, dramatik formlar yoluyla canlandırmalarıdır. Okul öncesinde drama çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, tüm gelişimlerini destekleyen, daha önceden belirlenmiş amaçları olan, olayları sözel ya da sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu bir etkinliktir. Öğretmenin liderliğinde uygulanan drama sürecinde ısınma, canlandırma ve değerlendirme çalışmaları yer almaktadır.

 

Haftalık Yaratıcı Drama Etkinlik Saatleri:

4 yaş (2015 doğumlular) - 1 etkinlik saati
5 yaş (2014 doğumlular) – 1 etkinlik saati
6 yaş (2013 doğumlular) – 1 etkinlik saati


Okulumuzda yüzme ve sınıf öğretmeninin etkinlikleri ay bazında dönüşümlü olarak yürütülmekte olup, haftada iki etkinlik saatini içerecek biçimde blok olarak uygulanmaktadır.

Yüzme Etkinliği

Yüzme, suda yapılan ve vücuttaki tüm kasların kullanıldığı yoğun bir spordur. Vücut gelişimine olumlu katkı sağlar. Yüzme sırasında beyine daha çok oksijen gitmekte, tüm kaslar çalışmakta ve belirli derecede güç sarf edilmektedir. 4 yaşında başlayan yüzme eğitimiyle, iskelet yapısının gelişiminden beslenmeye kadar birçok olumlu katkı sağlanmaktadır. Disipline dayalı bir spor dalı olduğu için, sporda başarılı olan öğrencilerin günlük hayatlarında da aynı durum gözlenmiştir. Aynı zamanda spor yapan çocuklar, kazanma ve kaybetme gibi hayatın en önemli iki olgusunu küçük yaşlardan itibaren öğrenmektedirler.

Jimnastik Etkinliği

Bu etkinlikte oyunlarla birlikte değişik düzlemlerde çocukların uygun pozisyon alabilmeleri, dengede durabilmeleri, yön verme çalışmalarıyla koordinasyonlarını geliştirmeleri ve temel jimnastik hareketlerini yapabilmeleri hedeflenmektedir. Aynı zamanda kas oluşumlarının kuvvetlenmesi, esneklik kazanma ve hareket kapasitelerini arttırma temel kazanımlar arasında yer almaktadır.                          

Haftalık Jimnastik Etkinlik Saatleri:

4 yaş (2015 doğumlular) - 1 etkinlik saati
5 yaş (2014 doğumlular) – 1 etkinlik saati
6 yaş (2013 doğumlular) – 1 etkinlik saati


Orff Etkinliği

Dans ve müzik insanın bedensel, ruhsal ve zihinsel gücünün temel biçimde dışa vurumudur. Okulumuzda ORFF etkinlikleri ile öğrencilerimizin kendini müzik ve hareketle ifade edebilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra çocukların "mekan, ses, dinamik, form, vücudunu kullanma, iletişim, kültür, hareket, ses, jest, zaman, şarkı söyleme, duyma ve enstrüman çalma" kavram ve becerilerini geliştiren oyunlar oynanmaktadır. Bu oyunlarda/etkinliklerde yaratıcılık ve doğaçlama esas alınmaktadır. Her etkinlik birbirinden farklı olarak, özgün bir biçimde şekillenmektedir. Mutlaka vurmalı çalgılar (enstrümanlar) etkinliklerde kullanılmaktadır.

 

Haftalık Orff Etkinlik Saatleri:

4 yaş (2015 doğumlular) - 1 etkinlik saati
5 yaş (2014 doğumlular) – 1 etkinlik saati
6 yaş (2013 doğumlular) – 1 etkinlik saati


REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü, anaokulu çalışmalarını gelişimsel bakış açısıyla hazırlayarak, öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve davranışsal özelliklerini tanıma, takip etme ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Nedir?

·      Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmeti sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir ve bir uzmanlık işidir.

·      Öğrencilerin sorunlarını kendi kendilerine çözebilmelerini ve doğruyu bulmalarına yardımcı olmaktır.

·      Objektif olarak olayları değerlendirmektir.

·      Öğrencilerin sorunlarını gerçekçi bir gözle görüp, uygun çözümler bulmalarını desteklemektir.

·      Her türlü kişisel, sosyal, aile ve eğitim sorunlarında öğrencinin uygun kararlar almasına yardımcı olmaktır.

·      Rehberlik karşılıklı anlayış, hoşgörü ve saygı ilkesine dayanır.

·      Test ve anket öğrenciyi tanımak için kullanılan araçlardır.

·      Rehberlik sistematik bir yardım sürecidir.

·      Görüşmelerde gizlilik ilkesi esastır.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin okula geldikleri andan itibaren yaş gelişim düzeyine göre tüm gelişim alanları dikkate alınarak yapılan gözlemler ve çalışmalardır.

 

Oryantasyon Çalışmaları

Öğrencilerin okula uyum sağlaması ve kendisini gruba ait hissetmesi için yapılan destekleyici çalışmalardır.

Bireysel Görüşmeler – Destek Çalışmaları

Öğrencilerimizin bedensel, eğitimsel, sosyal-duygusal kapasitelerini geliştirmelerine, yaşadıkları zorluklara çözüm yolları bulmakta kendilerine yeter duruma gelmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılan izleme ve destekleme çalışmalarıdır. Her öğrencinin bireysel ihtiyaçları ve yaşadığı soruna göre planlanmaktadır.

Çocukların ihtiyaçları doğrultusunda gerekirse özel ölçekler ve envanterler uygulanmaktadır.

Grup Çalışmaları

İhtiyaç doğrultusunda aynı konuda sorun yaşayan öğrencileri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, sınırlı sayıda öğrencilerle gerçekleştirilmektedir.

Sınıf Etkinlikleri

Öğrencilerin, kendilerini ve başkalarını tanıma–anlamaları, sosyal ve eğitimsel hedefleri gerçekleştirmeleri amacıyla her ay belirlenmiş olan konularda düzenli olarak sınıf ortamında yapılan rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. 

Çocuk-Veli Oryantasyon Çalışmaları

Okula uyum ve adaptasyon sürecinde problem yaşayan öğrenci ve aileler bireysel olarak desteklenmektedir.

Bireysel Görüşmeler

Tüm sınıflar için belirlenen gün ve saatlerde sınıf öğretmeni ve sınıfın psikolojik danışmanının katılımıyla öğrenci ya da velinin ihtiyacına göre yapılandırılan görüşmeler yıl boyunca devam eder. Ayrıca randevu sistemi ile velilerimizle görüşmeler yapılmaktadır.

Bültenler

Öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate alınarak anne babaları bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmakta ve her ay web sitemizde yer almaktadır.

Anne Baba Eğitimleri

Tek veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde oluşturduğumuz eğitimler, psikolojik danışmanlarımız ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Seminerler / Konferanslar

Veli ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konular ile ilgili uzman eğitimciler okulumuza davet edilir.