Vizyon - Misyon

VİZYON

Geçmişten geleceğe eğitimle aydınlatmak.

MİSYON

FMV Işık Okulları, ilk ve en önemli yol gösterici ilkesi "önce iyi insan yetiştirmek" olan bir kurumdur. Etik değerleri benimsemiş, ana diline hâkim, birden fazla yabancı dilde etkin, farklı kültürlere karşı hoşgörülü, tarihsel bilinci olan, bilimsel düşünce yapısına sahip, çevreye duyarlı, analitik becerileri gelişmiş, hayat boyu öğrenen vatandaşlar yetiştirmeyi hedefler.


HEDEFLERİMİZ

Temel eğitim felsefemiz, Atatürk ilkeleri doğrultusunda aşağıdaki hedeflere ulaşmaktır.


  • Öğrencilerimizin başkalarının haklarına ve farklılıklarına saygılı, ihtiyaçlarına duyarlı; barış, hoşgörü, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerleri içselleştirmiş bireyler olmalarını sağlamak.

  • Çevresine ve topluma duyarlı, sorumluluk bilinci gelişmiş, karar verme yetisine sahip bireyler yetiştirmek.

  • En az bir yabancı dilde yetkin, farklılığın zenginlik olduğu düşüncesini benimsemiş bireyler yetiştirmek.

  • Öğrencilerimizin yerel ve uluslararası kültürlere saygılı oldukları bir ortam yaratarak çok yönlü dünya vatandaşı olmalarını sağlamak.

  • Öğrencilerimizin teknolojiyi etik kurallar çerçevesinde kullanmalarını sağlamak.

  • Bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip bireyler yetiştirmek.

  • Öğrencilerimizin bilgilerini yaşayarak, uygulayarak hayata geçirmelerini prensip haline getirmelerine yardımcı olup, yaratıcı süreçlerine destek olmak.

  • Öğrencilerimizin bilimsel, toplumsal, sanatsal ve sportif alanlarda etkinliklere katılımlarını sağlayarak ulusal ve uluslararası platformda deneyim edinmelerine olanak sağlamak.

  • Öğrencilerimizin kendilerini tanımalarını, ilgi ve yeteneklerine uygun hedefler belirlemelerini sağlayarak onları bir üst kuruma ve yetişkinliğe hazırlamak.

  • Yaptığı çalışmalarda akademik dürüstlüğü ilke edinen bireyler yetiştirmek.