Sosyal Sorumluluk Projeleri

Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri, öğretmenleri Özlem Köroğlu rehberliğinde yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaları 25 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen "Bizim Gözümüzden" başlıklı yılsonu fotoğraf sergisinde arkadaşları, öğretmenleri ve ailelerinin beğenisine sunmuşlardır. Sergi süresince öğrencilerimizin fotoğraflarının sosyal sorumluluk projesi kapsamında satışı yapılmış, elde edilen gelir LÖSEV 'e bağışlanmıştır.
Bağışımız, kulübümüzden seçilen 10 öğrenci ile birlikte Lösev'in Levent'teki vakıf merkezine elden teslim edilmiş, okulumuza ait bir sertifika ve öğrencilerimiz adına da teşekkür belgesi alınmıştır.

Öğretmenleri Müge Türesin Yücel rehberliğinde 3. ve 4. sınıflar Bilgisayar Kulübü öğrencileri sınıflarda yaşanan bilgisayar sorunları üzerine düşündüler ve yaşanan sorunları listelediler. Daha sonra yaşanılan sorunlara çözümler aradılar. Yaşanan bilgisayar sorunları ve buldukları çözümleri akış şeması (flowchart) haline getirdiler ve bu çıktıları sınıf panolarında sergilediler.

6-7. sınıflar Flash Animasyon ve Programlama Kulübü öğrencileri ise 6 hafta süren bir çalışma yürüterek sınıflarda yaşanan bilgisayar sorunlarını ve buldukları çözümleri sunum haline getirdiler ve küçük grupların derslerine girerek bilgilendirme sunumu yaptılar. Gerçekleştirilen çalışmada kulübümüz, 3. Sınıflar zümresi ve okul idaresi ile işbirliği yapmıştır.

Minik öğretmenler kulübü bünyesinde öğrenciler sene boyunca öğretmenleri Şeyda Baharoğlu ve Büşra Akça rehberliğinde eğlendirici ve öğretici İngilizce dersler hazırlamışlardır. Öncelikle ortaokul öğrencileri, ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine mini dersler sunmuşlardır. Bu çalışmanın ardından öğrenciler öğretmenleri rehberliğinde İsmet İnönü İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerini ziyaret etmişler ve onlara kendi hazırladıkları materyallerle mini bir ders sunmuşlardır. İlk ziyaretimizde "Parts of the House" konusu ile ilgili hazırlanan İngilizce oyun ve aktiviteleri 4. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. İkinci dönem yapılan ikinci ziyaret ile ise 3. sınıf öğrencilerine "Food" konulu aktivite ve oyunlar sunulmuştur.
Aralık ayında, kulüp öğrencileri tarafından, okulumuzdaki minik arkadaşlarımıza okumak amacıyla "3 Little Pigs" isimli "Hikâye Kitapları" (Big Book) hazırlanmıştır. Hazırlanan bu kitaplar kulüp öğrencilerimiz tarafından anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimiz ile İngilizce ders saatlerinde paylaşılmış ve birlikte okunmuştur.
Mart ve Nisan aylarında öğrencilerimiz tarafından ihtiyacı olan bir okula hediye edilmek üzere her seviyeden İngilizce okuma kitabı toplama kampanyası başlatılmış ve yürütülmüştür. Öğrencilerimiz kulüp saatleri içerisinde kampanya posterleri hazırlamış ve her seviyede sınıfları dolaşarak kampanya tanıtımını gerçekleştirmiştir. Kampanya sonucu toplanan 6 koli kitap Küçükçekmece İlkokulu'na bağışlanmıştır.
Yürütülen tüm çalışmalardaki hedef, öğrencilerimizin sosyal sorumluluk duygularını geliştirmek ve empati kurma becerilerini kuvvetlendirmektir.

Coğrafya kulübü öğrencilerimiz kulübümüz amacına uygun olarak TEMA Vakfı ile bir toplum hizmeti projesi yürütmeye karar verdiler. Bu doğrultuda TEMA ile kurulan iletişim sonucunda 30-31 Mayıs tarihlerinde okulumuzda bir TEMA standı kuruldu. Bu stantta kulüp öğrencilerimiz iki gün boyunca TEMA'nın ağaç dikim faaliyetlerine kaynak sağlamak amacıyla stantta yapılan satış hizmetlerinde gönüllü olarak çalıştılar. Kulübümüz liderliğinde ve okulumuz bünyesinde yürütülen bu faaliyet ile TEMA Vakfı'na 1500TL. katkı sağlanmış oldu. Bu faaliyet ile öğrencilerimizin çevre konusunda sahip oldukları bilinç düzeyinin yükselmesine katkıda bulunulmuş, TEMA Vakfı'nın önemi ve erozyonun zararları anlaşılmıştır, sivil toplum örgütlülüğü bilinci de geliştirilmiştir.

Bilim ve Proje kulübü öğrencileri; Tekstil sektöründe kumaşların üretim sürecinde atılan su miktarının fazlalığına ve oluşturduğu kimyasal kirliliğe dikkat çekmek amacıyla bir araştırma yaptılar. Araştırmalarının sonucunda kumaş atıklarının çöpe atılmakta veya yakılmakta olduğu sonucuna ulaştılar. Kumaş atıklarının özelliklerine göre tekrar kullanılabileceğini konusunda toplumu bilinçlendirmek için bu alanda bir proje geliştirmeye karar verdiler. Deneyleri sonucunda nanoteknolojik atık kumaşlardan şemsiye ürettiler ve atık kumaşların çevreye etkileri ile ilgili sunum hazırladılar. Yaptıkları proje ile "Bu Benim Eserim" yarışmasına katıldılar. Ayrıca atık kumaşlar ile ilgili sunumlarını arkadaşlarına sundular.
Öğrencilerimiz sera gazlarının ve küresel ısınmanın çevremize verdiği zararları azaltmak adına katkıda bulunmak amacıyla TEMA Vakfı'nın düzenlediği "Fidan Dikim Şenliği" etkinliğine katılarak, doğaya karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirerek fidan diktiler.

Modern Dans Kulübü öğrencileri sene boyunca kazandıkları becerileri 16 Nisan 2013 günü tüm ikinci sınıflara dans gösterisi yaparak sergilediler. Ayrıca kulüp öğrencileri izleyicilere dans, müziğin insan bedeni ile uyumu konulu kısa sunum yaparak arkadaşlarını bilgilendirdiler.

Modern Dans Kulübü öğrencilerinin seçtikleri kulüp toplum hizmeti hedefini gerçekleştirilerek 14 Mayıs 2013'te okul bahçesinde Çevre Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında bahçe temizliği ve çevre temizliği yapılmıştır. Buna ek olarak öğrencilerimiz FMV Erenköy Işık İlkokulundaki 1. ve 2. sınıf öğrencilerine dans dersi vermiş, öğrendikleri hareket ve figürleri öğretmişlerdir.

Destination Imagination kulübü öğrencileri; günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri basitten karmaşığa her türlü problemin çözümünde yaratıcılıklarını kullanmayı ve yaratıcı düşünceyi bir yaşam tarzı olarak benimsemelerini hedeflemektedir. Bu yıl seçilen toplum hizmeti hedefine paralel olarak problem çözerken kullanılacak malzemeleri atık veya geri dönüşüm için kullanmak konulu çevre bilinci kazandırmaya yönelik proje yürütülmüştür. Öğrencilere dünya kaynaklarının tutumlu kullanılması konusunda farkındalık yaratmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede okul içinde E-atıkların zararları ile ilgili tanıtım yapılmış ve bunlar geri dönüşüme kazandırılmaya çalışılmıştır.

Fenjoy Kulübü öğrencileri öncelikle okulumuzdaki çevre bilincini artırmak için hangi konularda farkındalık yaratmak gerektiğini belirledi. Belirlenen başlıklar; yere atılan çöpler, açık bırakılan lambalar ve gereksiz kullanılan kâğıtlar olarak öncelik sıralamasına koyuldu. Her ay farklı bir başlığa dikkat çekmek üzere okulun farklı alanlarında farklı etkinlikler düzenlendi. Örneğin yere atılan çöplere dikkat çekmek üzere kantin ve çevresi seçildi. Bu alana kulüp öğrencileri tarafından çöp tuzakları kuruldu. Tuzağın kurulduğu alanda yere atılan çöpler konusunda öğrencilerin tepkileri gözlemlendi. Öğle arası yapılan gözlemlerde örnek davranış sergileyen öğrencilere atıklardan yapılmış hediyeler verildi.

Matematik-Fen Kulübü öğrencileri; 2. Sınıf öğrencilerinin eğitim öğretim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla; ileride görecekleri fen dersi hakkında bilgi edinmelerini sağlamak ve günlük hayatta fen dersi ile alakalı gözlemledikleri olgular için farkındalık yaratmak amacıyla geri dönüşüm konusunu seçmiştir. Öğrencilerimizle pet şişelerden oluşan ve pet şişe görünümüne sahip olan dev bir pet şişe tasarladık. Tasarımımızı öğrencilerimizin getirdiği pet şişeleri beraber yapıştırarak tamamladık. Bu süreçte öğrencilerimiz aileleri, yakın çevreleri ve hatta okuldaki arkadaşları pet şişelerini biriktirme ve onları çöpe atmayıp "Dev Pet Şişe" projemize katkıda bulunmaları için bilgilendirilerek pet şişeler toplanmıştır. Gerçekleştirilen toplum hizmeti projesi ile ortaya çıkan ürün amaçlandığı şekilde herkesin konuya ilgisini çekmiş, duyarlılık ve bilinç geliştirmiştir. "Dev pet şişe" lise ve ilköğretim 1. katta sergilenmiştir.

Kukla tasarımı öğrencileri yaptıkları parmak kuklalarını ve yeni yıl süslerini 5. sınıfların okul kantininde açmış oldukları kermeste satılmak üzere bağışlamışlar. Elde edilen gelir ile Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağış yapmışlardır.
Bilim Kulübü öğrencileri dünya kaynaklarının tutumlu kullanılması konusunda farkındalık yaratmak adına haberler toplayıp arkadaşlarına sunumlar yaptılar.
Bilim Kulübü öğrencileri 3 hafta boyunca bilimsel dergilerden ve internetten araştırmalar yaparak tükenmekte olan dünya kaynakları ile ilgili haberler toplayıp, bu kaynakların tükenmesi durumunda ne gibi zorluklarla karşılaşacağımızı, bu sorunları çözmek için neler yapmamız gerektiğini arkadaşlarına sundular.
Sunumlar sayesinde öğrenciler diğer arkadaşlarından farkında olmadıkları yeni bilgiler öğrendi ve tükenmekte olan dünya kaynakları hakkında farkındalık yarattılar.
Mayıs ayında Arp kulübü öğrencileri, öğretmenleri Çilem Doğan ve Meriç Dönük rehberliğinde; Darüşşafaka öğrencilerinin eğitim-öğretim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla; arp enstrümanının hem ezgi, hem de armonik (çok sesli, akor çalabilen) tek telli çalgı olduğu, arpın ortaya çıkışı ve tarihi ile ilgili bilgilendirme yaparak enstrümanın tanıtımını yaptılar. Tanıtımın ardından öğrencilere konser vermişlerdir.
İspanyolca kulübü öğrencileri; 25 Mayıs Fun Fest etkinlikleri için "Tapas" hazırlığı yaptılar. Hazırladıkları "Tapas" sandwichlerini festivalde satarak elde ettikleri geliri Junior Teachers kulübüne bağışlamışlardır.
23 Nisan etkinlikleri kapsamında "Don Quixote" adlı kısa film çekilmiş ve 18 Nisan'da Oditoryumda sunulmuştur. Hikaye, Don Quixote ve diğer masal kahramanlarının modern yaşama uyarlaması olarak diğer ilköğretim öğrencilerine sahnelenmiştir. Konu ile ilgili video çalışması da yapılmıştır.
1.Sınıflar Tiyatro Kulübü öğrencileri, yıl boyu gerçekleştirdikleri çalışmalarda tiyatro terimlerini, bir grup olarak birlikte çalışmayı öğrendiler. Yılsonunda öğretmenleri Başak Kaya rehberliğinde hazırladıkları oyunlarını sayısız çocuğun umut ışığı olan Nesin Vakfı yararına 11 Haziran'da sergilemişlerdir.
"GENÇ ÖĞRETMENLER KULÜBÜ" ÖĞRENCİLERİNE RESİMLİ KARTLAR HAZIRLADILAR
Fun and Games Kulübü Cartoon CharactersKulübü öğrencileri ile işbirliği yaparak sene boyunca işlenen konulara paralel oyun ve aktiviteler gerçekleştirmişlerdir. İngilizce dil becerilerini geliştirmek için resimli kart oyunları, tahta oyunları, kelime oyunları, eşleştirme oyunları, taklit oyunları, resimleme ve bingo kart oyunları oynanmıştır. Buna ek olarak bilgisayar oyunları da oynamıştır. Minik Öğretmenler Kulübü öğrencilerine öğretmenlik yapacakları İsmet İnönü İlkokulu'nda ders materyali olarak kullanmaları ve daha sonra öğrencilere hediye etmeleri amacıyla resimli kartlar hazırlanarak toplum hizmeti faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Eko-Okullar Programı yalnız ilk ve ortaokullarda uygulanan; okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.
Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar. Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.
Okulumuzda çevre bilincini arttırıcı birçok sosyal etkinlik projesi yapılmaktadır.