Kalite Hedeflerimiz

Feyziye Mektepleri Vakfı'nın kalite politikası: Ulusal eğitim sistemimizin ilke ve amaçları doğrultusunda çağdaş, evrensel, laik ve bilimsel eğitim sunmak, bu eğitimin sürekliliğini ve gelişimini güvence altına almak, öğrenci, veli ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak, kurumumuzun işlevini, güvenilirliğini ve saygınlığını artırmaktır.

Bu kalite politikası doğrultusunda gerçekleştirilmesi amaçlanan hedefler:

  • Öğrencilerimizin başkalarının haklarına ve farklılıklarına saygılı, ihtiyaçlarına duyarlı; barış, hoşgörü, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerleri içselleştirmiş bireyler olmalarını sağlamak.
  • Çevresine ve topluma duyarlı, sorumluluk bilinci gelişmiş, karar verme yetisine sahip bireyler yetiştirmek.
  • En az bir yabancı dilde yetkin, farklılığın zenginlik olduğu düşüncesini benimsemiş bireyler yetiştirmek.
  • Öğrencilerimizin yerel ve uluslararası kültürlere saygılı oldukları bir ortam yaratarak çok yönlü dünya vatandaşı olmalarını sağlamak.
  • Öğrencilerimizin teknolojiyi etik kurallar çerçevesinde kullanmalarını sağlamak.
  • Bilimsel okuryazarlık becerilerine sahip bireyler yetiştirmek.
  • Öğrencilerimizin bilgilerini yaşayarak, uygulayarak hayata geçirmelerini prensip haline getirmelerine yardımcı olup, yaratıcı süreçlerine destek olmak.
  • Öğrencilerimizin sanatsal ve sportif alanlarda etkinliklere katılımlarını sağlayarak ulusal ve uluslararası platformda deneyim edinmelerine olanak sağlamak.
  • Öğrencilerimizin kendilerini tanımalarını, ilgi ve yeteneklerine uygun hedefler belirlemelerini sağlayarak onları bir üst kuruma hazırlamak.
  • Yaptığı çalışmalarda akademik dürüstlüğü ilke edinen bireyler yetiştirmek.