Kulüpler

SOSYAL ETKİNLİKLER – LİSE


Sosyal Etkinlik Çalışmaları, öğrencide kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları yaratmaya, var olan becerileri ortaya çıkarmaya ve geliştirmeye yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki etkinlikleri ve uygulamalı olarak çeşitli toplum hizmeti çalışmalarını kapsar. Bu çalışmalar öğrencilerimize yönelik olarak Cuma günleri son iki ders saatinde yapılmaktadır.

FMV Erenköy Işık Lisesi İngilizce öğretmeni tarafından yürütülen Seslendirme ve Dublaj Kulübünün amacı öğrencilerin seslerini etkili kullanarak İngilizce seslendirme yapabilmelerini sağlamaktır. Seslendirme ve Dublaj kulübü içerik olarak diyafram kasını kullanma, doğru vurgu ve tonlama, diksiyon uygulamaları, artikülasyon organlarını tanımak suretiyle sesleri doğru çıkarma, sıkça yapılan telaffuz hataları, başlıca seslendirme terimleri, dublaj metni çevirisi ve seslendirme uygulamalarını kapsar. Çalışmalar İngilizce yürütülecek olup öğrenciler dublajını yapacağı reklam, belgesel ve filmleri kulüp saatinde Türkçe'den İngilizce'ye çevirdikten sonra ilgili medyayı seslendirirler. Kulübe üye olmak gönüllülük ilkesine bağlı olup öğrenciler dönem sonunda bir reklam, bir belgesel ve bir filmin bir bölümünü seslendirmiş olacaklardır.

 

Kulüp Danışman Öğretmeni: Pervin Keskin

Kulüp Başkanı: Zehra Timur

Etkinlik Yeri: Haz B sınıfı

TEMA: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

"Genç olmak ve planlayabileceğin ve üzerinde düşler kurabileceğin bir yaşama sahip olmak güzel olmalı. Bunun ötesinde genç bir kadın ya da genç bir erkek olmak eşit derecede güzel olmalı.

 

Gerçek hayatta, birçok genç insan plan yapma, hayal kurma haklarından, bunun ötesinde güvenlik içinde olma ve onurlu bir yaşam sürme haklarından mahrum bırakılıyor.

 

Gerçek hayatta, bir kız ya da bir erkek olarak dünyaya gelmek hatırı sayılır bir fark yaratıyor.

 

Temel hakların ihlali bakımından genç kızlar daha büyük risk altında bulunuyor."

 

(Pusula, Gençlerle İnsan Hakları Eğitimi Klavuzu)Biz de bu amaçla, teması "Toplumsal cinsiyet eşitliği" olan Gezici Sosyoloji Kulübümüzde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlenmek, bilinçlendirmek üzere yapacağımız çalışmaları olgunlaştırdıktan sonra diğer kulüp arkadaşlarımızla paylaşmak üzere yola çıkacağız. Kulübümüzün adının "Gezici" olmasının esprisi bu olup her hafta bir kulübü ziyaret ederek yaptığımız çalışmaları, onların da aktif olduğu çalışma ortamlarında onlarla paylaşacağız.

Interact Kulübü, öğrencilerin yakın çevrelerinden başlayarak ülkemizde ve Dünya'nın diğer bölgelerinde yaşayan yardıma ve desteğe muhtaç yaşlı, hasta, kimsesiz, evsiz vb. insanları anlayarak, onlara yardım etmek için harekete geçmelerini hedeflemektedir. Toplumsal duyarlılığın yanı sıra çevresel duyarlılığın kazandırılması da kulübün amaçları arasında yer alır. Öğrencilerimize bu duyarlılığı kazandırırken onların; liderlik ve kişisel yeteneklerini geliştirmelerini de hedefler. Başkalarının haklarına saygı duyulması, bireysel sorumluluk ve ortak çalışmanın değerinin anlaşılması, zamanını ve mali durumları yönlendirebilme vasfının kazandırılması gibi konularda da yaşam yeteneklerinin geliştirilmesini sağlar. Tüm bunların sonucunda da toplumlar arası anlayış, barış ve iyi niyetin gelişmesine yönelik kişisel ve birlikte hareket etme yollarını bulma becerisini kazanmaları sağlanır.

 

Interact kulübü, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında, yardım kampanyaları ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak isteyen gönüllü öğrencilerle okul çıkışlarında çalışmalarını yürütecektir. Yapılması planlanan sosyal destek çalışmalarına mali kaynak sağlamak amacı ile okul içerisinde çeşitli faaliyetler yapılacaktır

 

Kulüp Danışman Öğretmenleri:  Ebru KAP (Almanca Öğretmeni)

                                                      Müge Türesin Yücel (Bilişim Teknolojileri Öğretmeni)

Etkinlik Yeri: Amfi Derslik

   

Satranç Kulübü çalışmaları:

 

Danışman öğretmen: Bülent Güner

Kulüp başkanı öğrenci: Deniz Uğurlu

Çalışma yeri: Hazırlık A sınıfı 

 

*Satranç oyun kurallarını,özel kuralları ve turnuva kurallarını tanımak

*Satrancın geçmişi,bugünü ve şampiyonları hakkında bilgi edinmek

*Satrançta taktik ve strateji becerileri geliştirme çalışmaları yapmak

*Uygulamalarla bilgimizi ve becerimizi sınamak

*Kulüp içi turnuvalar yapmak

 

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kulüp öğrencileri okul içi ve dışı turnuvalarda değerlendirilirler.

 

Bilim ve Proje Kulübünün amacı öncelikle öğrencilerimizde merak uyandırmak, yaşadığı çevrenin çeşitliliğinin farkına varmasını sağlamak ve gözlem yeteneği kazandırmaktır. Öğrenciler kulüpte  öğrendiği bilgileri hayatla  ilişkilendirebilmekte  ve bilimsel metodları kullanarak araştırma, sorgulama becerileri edinebilmektedir.

Kulüp öğrencileri edindiği bu nitelikler doğrultusunda ilgi duyduğu konular üzerinde araştırma yaparak veri toplamakta, verileri analiz ederek sonuçlarını değerlendirip   bilimsel proje ile   ulusal ve uluslararası çeşitli yarışmalara katılım sağlamaktadır.


Kulüp Adı: Bilim ve Proje Kulübü
Kulüp Danışman Öğretmenleri:  D.Gülenay AKDENİZ -  Nilgün KARACA - Zeynep Tuğba KAHYAOĞLU 
Etkinlik Yeri: Lise Fen Laboratuvarları

 


Danışman Öğretmen: Gizem AKSU

Kulüp Başkanı Öğrenci :

Kulüp Çalışma Yeri : Lise Spor Salonu

Okulumuzda pilates kulüp çalışmalarında,

·         Pilates'i tanıtmak ve sevmek

·         Pilates hem beden hem de ruh sağlığını hedeflemektedir

·         Pilates sırasında egzersizlere odaklanmak

·         Vücudun uyum içinde nasıl çalıştığına ve egzersiz sırasında hangi kasların aktif hangilerinin pasif olduğuna dikkat edilmesidir.

 

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Okul içi ve okul dışı etkinliklerde kulüp öğrencileri okulu temsil ederler

 

Basın ve Yayın Kulübü yazan, çizen, okuyan, okuduğunu aktarabilen, düşünen, tasarım yapabilen ve bunları arkadaşlarıyla ve tüm okul toplumuyla özgürce paylaşabilen öğrencilerin yürüttüğü bir kulüptür. Öğrencilerimize, kendilerini doğru ve etkili bir biçimde ifade etme, özgür düşünme ve iletişim kurma yeteneklerini kazandırmayı hedeflemektedir.

Basın ve Yayın Kulübünün amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirecek ortamlar hazırlamak.

 • Öğrencilerin kendilerini ifade etme, özgür, eleştirel düşünme ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirmek.

 • Öğrencilerin ufuklarını genişletmek ve onlara farklı bakış açıları kazandırmak.

 • Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme özelliği kazandırmak.

Okulumuzun dönemde iki tane olmak üzere yayımlanan süreli yayını "Köşk" isimli dergidir. Derginin oluşum sürecinde öğrenciler, yazıların oluşturulma ve toplanmasında, değerlendirilmesinde, düzeltmelerin yapılmasında ve derginin tasarım kısmında aktif olarak görev almaktadırlar. Kulüp olarak Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında yayımlanan Köşk dergilerinden örnekler "Küçükyalı Sosyal Hizmetler Kurumu" na her dönem olmak üzere iletilecektir. 2017- 2018 öğretim yılında faaliyet gösterecek olan Basın ve Yayın Kulübü danışman öğretmeni Müşerref ATEŞ; kulüp başkanı Müşerref Ateş ve Selin Memişoğlu'dur.


Manga, Japon çizgi roman sanatıdır. Kulüp öğrencileri okudukları manga ve seyrettikleri animeleri eleştirir, fikirlerini paylaşırlar. İsteyen öğrenciler origami, manga çizimi üzerinde çalışabilirler. Bunların yanında, Japon yemekleri, örf ve adetleri ile ilgili bilgi edinerek Japon kültürünü keşfetmek ve tanıtmak kulübün amaçları arasındadır. 

Ayrıca, Manga Kulübü kapsamında öğrencilerimiz, dönem içerisinde okudukları bir romanı popüler anlatı türü olan manga çizgi romanına dönüştürmektedirler. Yazının merkeze alındığı bu çalışmada,  edebiyatın diğer sanat disiplinleri ve kendi içindeki diğer türlerle ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimiz; disiplinlerarası etkileşimi; uzun bir sanat yolculuğunun olası gizlerini, yazın eserlerindeki dönüşümlü simgeleri öğrenmektedirler.

Kulüp Danışman Öğretmeni:  Tuğçe AYAN

Yemek kulübünde; öğrencilerin yemek, pasta, kurabiye yapma becerilerini ortaya çıkarmakla birlikte yemek ve sofra kültürünü tanımaları amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda kulüp faaliyetlerinde öğrencilerin Türk ve dünya mutfağı hakkında bilgi edinmeleri sağlanacak ve edinilen bilgiler ışığında öğrenciler yemek yapma ve sunma becerilerini sergileyeceklerdir. 

Kulüp Danışman Öğretmenleri:  Duygu TÜRK YANGIN, Tuba TUNÇSAN

Matematik; ders içerisinde ve kitaplarda gördüğümüz formüller ve tanımlardan ziyade günlük yaşantımızda sürekli karşımıza çıkan bir bilim dalıdır. Matematik akılcı düşünme yeteneği kazandırdığı gibi aynı zamanda sistemli ve mantıklı planlamalar yapmamıza da yardımcı olur.
Matematik; aynı zamanda diğer bilim dallarının da gelişmesine çok büyük katkı sağlamıştır. Gerek estetik açıdan gerekse kültürel tarihi açısından Alman matematikçi Carl Friedrich Gauss'un dediği gibi "matematik bilimlerin kraliçesi" dir.
Oyun oynamak çocukluğumuzdan beri hayatımızın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Pedagojik araştırmalar; çocukken oynanılan oyunların çocukların yaratıcılıgını geliştirdiği, düşünme becerisine katkı sağladığı, ileriye dönük olarak planlama yapma, rekabet ortamında tutum ve davranışlarına yön verme, aynı zamanda çözüm odaklı davranma becerilerini geliştirdiğini göstermektedir.
Sonuç olarak oyun oynarken kazandığımız düşünme becerisi ve matematiksel bakış açımızı günlük hayatımızın büyük bölümünde biraraya getirerek rasyonel çözümler üretebilme yeteneğine sahip olabiliriz.
Matematik ve Akıl oyunları kulübünün amaçları:
Bu eğitim ve öğretim yılı boyunca aşağıda belirtilen dokuz oyunu öğrencilere tanıtarak, onların genel kültürlerini geliştirmek ve aynı zamanda matematiğin gizemli ve eğlenceli dünyasına yolculuk ederek onların önyargılarından kurtulmalarına yardımcı olmak.
Aynı zamanda Matematik ve Akıl Oyunları kulübü olarak bu yıl 2 adet matematik dergisi hazırlamayı amaçlıyoruz. Matematik tarihi, ünlü matematikçiler, meslek gruplarının matematikle ilişkisi, çeşitli zeka soruları ve daha bir çok ilginç bilginin yer aldığı dergimizi kulüp öğrencilerimizle birlikte çalışarak okulumuz öğrencilerine sunmak istiyoruz.

Danışman Öğretmen: Sinan DÖNMEZ

Kulüp Başkanı Öğrenci :Serli Karens ÇAKICI

Kulüp Çalışma Yeri : Bale Odası

Okulumuzda hıp-hop dans kulüp çalışmalarında,

·         Hıp-hap dansın tanımak

·         Kareografi çalışması yapabilmeyi öğrenmek

·         Ritmik hareketler yapabilmek

·         Müzik ve dansı birbirine bağlayabilmek

·         Özgüveni geliştirebilmek

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Günümüzün en popüler dans türünü müzik ile bağlayarak ritmik hareketler öğrenmek

 


Danışman Öğretmen: Hüseyin CAFOĞLU

Kulüp Başkanı Öğrenci :Yiğit ERDOĞAN

Kulüp Çalışma Yeri : C Blok Spor Salonu

Okulumuzda basketbol branşı kulüp çalışmalarında,

 • Basketbol branşını tanıtmak ve sevmek

 • Basketbol sahasını tanıma ve kurallarını öğrenme

 • Temel teknik hareketleri öğrenmek

 • Maç yapabilmek için teknik-taktik çalışmak

 • Kulüp içi turnuvalar düzenlemek


ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Okul içi ve okul dışı turnuvalarda kulüp öğrencileri okulu temsil ederler.


2017- 2018 öğretim yılında faaliyet gösterecek olan Fotoğrafçılık Kulübünün temel amacı öğrencilerin fotoğraf hakkında bilgi ve becerilerini geliştirerek bu konuda çeşitli projeler üretmelerini sağlamak ve yapacağı fotoğrafa ilişkin çalışmalarına destek vermektir. Fotoğrafla ilgili çalışmalarını sergilemelerine okulumuzda veya başka alanlarda olanak sağlamak, çevredeki sanatsal faaliyetler hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak, fotoğraf gösterileri yapmak, fotoğraf alanında faaliyet gösteren diğer kurumlar ve kulüplerle ilişkilerin kurulmasını ( öncelikle İFSAK ve Işık Üniversitesi) ve bu konuda yetkin sanatçılar ile hocaları okulumuza davet ederek öğrencilerimizin bu konuda vizyon oluşturmaları sağlamak da hedeflerimiz arasında bulunmaktadır.

Tüm bunlar için öğrencilerimize öncelikli olarak fotoğraf makineleri ve lensler tanıtılacak, bunlardan bazılarını ise derslerde görme fırsatları olacaktır. Işık, kompozisyon, çekim teknikleri, karanlık oda gibi teorik bilgiler verilerek tüm bunları uygulayacakları çeşitli alanlara geziler düzenlenecektir.


Öğrencilere teorik ve uygulamalı derslerden sonra bir proje konusu verilecek ve bu konuda onlardan fotoğraf üretmeleri beklenecektir. Çektikleri fotoğraflar değerlendirilerek neleri eksik veya yanlış yaptıkları değerlendirilecek sene sonunda okulumuzda bir sergi düzenlenecektir. Bu sergide fotoğrafların satışı sağlanarak elde edilen gelirle okulumuzun çeşitli sosyal yardımlaşma projelerine destek sağlanacaktır. Ayrıca il içindeki çeşitli yarışmalar takip edilerek öğrencilerimizin bu yarışmalara katılması da söz konusu olacaktır.


Danışman Öğretmenler: Hatice ÇEVİK (Coğrafya Öğretmeni) 

AMAÇ:

"Coğrafya"nın, hayatın her alanında etkin olabileceği ilkesi ile yola çıkan kulübümüz, yaşayarak, araştırarak yaşadığı coğrafyayı tanıyan, doğa ile insan arasındaki ilişkiyi anlayan, doğaya değer veren ve gelecek nesillere aktarabilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.


Hedefler:

 • Doğayı tanımak ve anlamak,

 • Doğayı sevmek ve korumak,

 • Doğaya zarar vermeden doğada vakit geçirmek,

 • Doğal afetleri tanımak,

 • Doğada karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelmek,

 • Doğaya zarar vermeden doğadan faydalanmak,

 • Doğa ile insan arasındaki ilişkiyi anlamak,

 • Şehrimizin ve ülkemizin önemli doğal alanlarını tanımak,

 • Doğal alanların sorunlarını tanımak ve çözümler üretmektir.


Coğrafya ve Doğa Kulübü'nde üyeler:

 • Belgeseller vb eğitici görseller izleyerek çevre bilinci edinirler.

 • Arazi çalışmaları sırasında yaparak yaşayarak öğrenirler.

 • Eğitsel alanda; coğrafi araştırmalar, bilimsel toplantılar, düzenlerler.

 • Çeşitli panolar hazırlayarak okul toplumunda çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunurlar.

 • Yakın çevrelerinden başlayarak ortamlarının çevre kirliliği hakkında bilgi toplarlar. Özellikle okulda başlattıkları çeşitli kampanyalarla çevreyi temiz tutmak için çalışırlar.   


Danışman Öğretmen: Halit GERKUŞ

Kulüp Başkanı Öğrenci :Çınar YURDAKUL

Kulüp Çalışma Yeri : FITNESS SALONU

Okulumuzda sağlıklı yaşam ve fitness kulüp çalışmalarında,

·         Fitnessı tanımak ve yaşam tarzı haline getirmek

·         Antrenman programlandırmasını öğrenebilmek

·         Beslenme alışkanlıklarını düzenlemek

·         Kondüsyon geliştirmek için antrenman şekillerini öğrenmel

·         Özgüveni geliştirebilmel

 

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İdeal beden kitle endeksine ulaşması ve istediğinde kondüsyonunda değişiklik yapabilmesi

ESU Kulübünde öğrenciler, belirli aralıklarla düzenlenen toplum önünde konuşma ve münazara yarışmalarına hazırlanmakta ve bu alanlarda temel oluşturan farklı becerileri geliştirme fırsatı yakalamaktadırlar. ESU'nun düzenlediği yarışmaların yanı sıra okullar arası düzenlenen eğitim programlarına da katılmaktadır. ESU, 2004 yılından bu yana dünyanın çeşitli ülkelerinden 10.000 'e yakın öğrenci ile çalışmalar yürütmektedir. ESU eğitmen ekibi düzenli aralıklarla okulumuza gelerek kulüp öğrencilerimize eğitim vermektedir. Düzenlenen eğitimlerin amacı, katılımcıların çalışmalarda aktif rol alarak toplum önünde konuşmalarına fırsat vermektedir. Eğitim sürecinde kazandırılan becerilerin yanı sıra, çalışmalarda yer verilen oyunlarla bu sürecin çok daha zevkli geçmesi sağlanır. Öğretilen beceriler arasında, düşünceleri net olarak ifade etme, eleştirel düşünme, etkin dinleme, cevap verme ve heyecanı kontrol altına alma sayılabilir.

 

Toplum önünde konuşma eğitim programı, her öğrencinin bireysel bir sunum üzerinden çalışmasını içeren bir çalışmadır. Münazara çalışma takımı; başkan, konuşmacı ve soru yönelten bir kişinin içinde bulunduğu 3 kişiden oluşur. Bu format, ESU okullarında gerçekleştirilen toplum önünde konuşma yarışmalarında kullanılmaktadır. Bireysel format ise hem toplum önünde konuşma, hem de diğer yarışmalarda uygulanabilir. Kapsamı çok çeşitli olan bu eğitimler, hem keyifli hem de tüm konuşma aktivitelerine destek olacak nitelikte bir yapıya sahiptir. 

 

FMV Erenköy Işık Lisesi ESU Kulübü, kurulduğu 2013 yılından bu yana 9'u yurt içinde 2'si yurt dışında olmak üzere 11 ayrı yarışmaya katılmıştır.

 

ESU Kulübü, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında, 3 yurtiçi ve 1 yurtdışı yarışmaya katılmayı planlanmıştır.

 

Kulüp Danışman Öğretmenleri: Hülya Özbek, Adam Paget

Kulüp Başkanı: Kerem DURDU

Etkinlik yeri: 9 C sınıfı

 

Lego - Robotik Kulübü çalışmalarını iki gruba ayrılarak yürütmektedir. FLL (First Lego League) ve FRC (First Robot Competition). 

FLL Lego Robotik grubunda Lego Mindstorms setleri kullanılarak öğrencilerimizin yaratıcı düşünme, sorgulama, problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. Öğrenciler takım çalışmasını ve sorumluluk bilincini arttırmaya yönelik bir proje geliştirecekler ve hazırladıkları projeleriyle ulusal çaptaki "FLL (First Lego League)" turnuvasında okulumuzu temsil edeceklerdir. Turnuvada 4-8 kişilik öğrencilerden oluşan takımlar, önceden belirlenen bir tema üzerine hazırladıkları projelerini ve ürünlerini sergileyeceklerdir. Ulusal turnuvada dereceye giren takımlar çeşitli ülkelerde düzenlenecek olan 'World Festival' turnuvasında Türkiye'yi temsil etme hakkı elde edecektir.

 

FRC Robotik grubunda ise öğrencilerimiz ile mekanik, yazılım ve halkla ilişkiler alanında becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. Öğrencilerimiz bu becerilerini FRC yarışmalarına katılmak için kullanacaktır. Bu çalışmalar kapsamında Labview programı, 3D tasarım programları, Java programlama dili ve öğrencilerin robot çalışmaları boyunca ihtiyaç duyacakları yazılımlar kullanılacaktır. FRC grubu hazırladıkları robot ile ulusal çapta gerçekleştirilen FRC OffSeason turnuvasında okulumuzu temsil edecektir.

 

Kulüp Adı: Lego - Robotik Kulübü
Kulüp Danışman Öğretmenleri:  Pınar KÜTÜKCÜ – Hanife KÖKCÜ - Müge TÜRESİN YÜCEL
Etkinlik Yeri: Etkinlik Odası – Bilgisayar Odası


KATILIM KRİTERLERİ:
Masatenisine ilgi duymak ve sevmek.
SEVİYE:Lise -12 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Eğitimimiz, yalnızca belirli bir spor branşını hedef alan teknik eğitim değil, öğrencilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini kapsayan çok yönlü bir eğitimdir. Masa tenis kulübü olarak bir diğer amacımız da okul takımını oluşturmak olacaktır.

 

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 Okul içi ve okul dışı turnuvalarda okulu temsil ederler.


FMV Erenköy Işık Lisesi İngilizce öğretmenleri tarafından yürütülen Model Birleşmiş Milletler Kulübü, öğrencilerin Birleşmiş Milletler delegesi olarak BM kurumları ve üye ülkeleri temsil ettikleri eğitsel bir simülasyondur. Model Birleşmiş Milletler konferans, panel, çalıştay veya forum usulüyle yürütülen toplantıları içerir. Model Birleşmiş Milletler Kulübü'ne (MUN) katılan öğrenciler, önemli dünya meseleleri hakkında bilgi edinirler. Yaptıkları araştırma, münazara ve yazı çalışmaları sonucunda sorunlara gerçekçi çözümler üretirler. Tüm bu çalışmalar İngilizce yürütülür. Kulübe üye olmak gönüllülük ilkesine bağlıdır. Bu öğrenciler kendileri gibi yüzlerce başka öğrencinin bulunduğu yerel ve uluslararası konferanslara katılırlar. Dört gün süren bu konferanslarda öğrenciler önceden belirlenmiş bir ülkeyi ya da kurumu temsil ederler. Diplomat kimliğine bürünüp diğer temsilci öğrencilerle beraber dünyanın önde gelen sorunlarını müzakere eder ve çözüm önerileri üzerinde çalışırlar. Bunları yaparken, yoğun araştırmalar sonucu edindikleri bilgilerini ve becerilerini kullanır.

 

FMV Erenköy Işık Lisesi MUN Kulübü, kurulduğu 2007 yılından bu yana 24'ü yurt içinde 11'i yurt dışında olmak üzere 35 ayrı uluslararası Model Birleşmiş Milletler konferansına katılmıştır.

 

MUN Kulübü, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında, 4 yurtiçi ve 3 yurtdışı konferansa katılmayı planlanmıştır.

 

Kulüp Danışman Öğretmenleri: İrem Didem Saygan, Betül Özge

Kulüp Başkanı: Derin Deniz BİNAROĞLU

Etkinlik yeri: Amfi Derslik

Orkestra kulübünün amacı; istekli olan ve enstrüman çalan öğrencilerimizi bir araya  getirip beraber müzik yapmalarını sağlamak ve takım çalışmasının önemini vurgulamaktır. Bir enstrümanı yeterli derecede çalmak veya sesini kullanabilmek orkestra kulübüne katılım şartlarının başında gelmektedir. Eksiksiz olarak çalışmalara katılmak ve çalışmaları zamanında  tamamlamak, kulüp olarak etkinliklere katılmak öğrencilerimizin bu kulüpte gerçekleştirecekleri başlıca çalışmalardır.


Kulübün katıldığı etkinlikler:
*Okul içi veya okul dışı yapılan törenlerde bireysel veya grup olarak yer almak
*Müzik yarışmalarına katılmak (Uygun şartlar olursa ve orkestranın performansına bağlı olarak)

Kulüp Başkanı Öğrencinin Adı Soyadı: Burak GÜL

Danışman Öğretmenin Adı Soyadı: Sadettin ADEMOĞLU, Nurdan KAYA
Kulüp Mekanı: Lise Çok Amaçlı Salon
u – Orkestra Odası


Amacımız öğrencilerimizin ifade etme şekillerini sınırlamadan onların üretkenliklerini arttırmak, bilgi ve anlama yoluna giderek estetik ilkeler doğrultusunda sanatsal çalışmalar üretmelerine yardımcı olmaktır. Planlanan faaliyetler grup çalışması teknikleri ve pek çok çeşitte materyal kullanımı yolu ile öğrencilerimizin üretmeye yönelik becerilerinin artması sağlanacaktır.

Yapacağımız toplum hizmeti çalışmaları ile de sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmenin mutluluğunu yaşamış olacağız.

Ayrıca sanat alanına faydası dokunacak teknolojik gelişmelerin imkânlarını keşfetmelerini ve sınıfta edinilen bilgi ve becerilerini yeni alanlara aktarmalarını beklemekteyiz.

 

Kulüp Başkanı Öğrencinin Adı Soyadı: Mert Güven ANTAL

Danışman Öğretmen Adı Soyadı: Nurşen ABDİOĞLU, U.GÖZDE GÜRAY 
Kulüp Mekanı: Lise Grafik Atölyesi


 

2010-2011 öğretim yılından beri büyük başarılara imza atan FMV Özel Erenköy Işık Lisesi / Fen Lisesi Tiyatro ve Müzikal Topluluğu'nun her sene olduğu gibi bu sene de amacı, müzikal bir oyunla izleyicileriyle buluşmaktır. Toplulukta yer alan öğrenciler, öğretim yılının başından itibaren hem sosyal etkinlik çalışma saatlerinde hem de hafta içi belirlenen çalışma / prova saatlerinde bir araya gelerek bedensel ve zihinsel becerilerini geliştirmektedir. Topluluğumuzun amacı bu becerilerin geliştirilmesinin yanında öğrencilerin özgüveninin gelişmesine olanak yaratmak ve kendinin farkında olan, dilediği iletişim aracıyla kendini ifade etmeyi başaran bireyler olmalarını sağlamaktır. 

Kulüp Yönetmeni: Cengiz Çevik

Kulüp Dramaturgu ve Yönetmen Yardımcısı: Hande Kara


Danışman Öğretmen: Sevinç DENİZ UYSAL

Kulüp Başkanı Öğrenci : N. Eda KAFKAS

Kulüp Çalışma Yeri : Lise Spor Salonu

Okulumuzda voleybol branşı kulüp çalışmalarında,

 • Voleybol branşını tanıtmak ve sevmek

 • Voleybol sahasını tanıma ve kurallarını öğrenme

 • Temel teknik hareketleri öğrenmek

 • Maç yapabilmek için teknik-taktik çalışmak

 • Kulüp içi turnuvalar düzenlemek


ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Okul içi ve okul dışı turnuvalarda kulüp öğrencileri okulu temsil ederler.