Kulüpler

SOSYAL ETKİNLİKLER – LİSE

Sosyal Etkinlik Çalışmaları, öğrencide kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları yaratmaya, var olan becerileri ortaya çıkarmaya ve geliştirmeye yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki etkinlikleri ve uygulamalı olarak çeşitli toplum hizmeti çalışmalarını kapsar. Bu çalışmalar öğrencilerimize yönelik olarak Cuma günleri son iki ders saatinde yapılmaktadır.

2016- 2017 öğretim yılında faaliyet gösterecek olan Interact Kulübü, öğrencilerin yakın çevrelerinden başlayarak ülkemizde ve Dünya'nın diğer bölgelerinde yaşayan yardıma ve desteğe muhtaç yaşlı, hasta, kimsesiz, evsiz vb. insanları anlayarak, onlara yardım etmek için harekete geçmelerini hedeflemektedir. Toplumsal duyarlılığın yanı sıra çevresel duyarlılığın kazandırılması da kulübün amaçları arasında yer alır. Öğrencilerimize bu duyarlılığı kazandırırken onların; liderlik ve kişisel yeteneklerini geliştirmelerini de hedefler. Başkalarının haklarına saygı duyulması, bireysel sorumluluk ve ortak çalışmanın değerinin anlaşılması, zamanını ve mali durumları yönlendirebilme vasfının kazandırılması gibi konularda da yaşam yeteneklerinin geliştirilmesini sağlar. Tüm bunların sonucunda da toplumlar arası anlayış, barış ve iyi niyetin gelişmesine yönelik kişisel ve birlikte hareket etme yollarını bulma becerisini kazanmaları sağlanır.2016- 2017 Öğretim yılında yapılması planlanan sosyal destek çalışmalarına mali kaynak sağlamak amacı ile okul içerisinde çeşitli faaliyetler yapılacaktır.  Waffle satışı, Metin Sabancı Spastik Engelliler Okulu öğrencilerinin yaptıkları ürünlerin satışı, kulüp öğrencilerinin evlerinde hazırlayacakları ürünlerin satışı, omurilik felçlileri için mavi kapak toplama faaliyetlerinin başlatılması, öğrencilerin yer alacağı bir konser vb. gibi etkinlikler bunlardan bazıları olacaktır.

Danışman Öğretmenler: Ebru KAP(Almanca Öğretmeni) - Hatice ÇEVİK (Coğrafya Öğretmeni)

Kulüp Başkanı: Defne AYDIN

Kulüp Çalışma Yeri: Amfi Derslik


2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı'nda faaliyetlerine başlayan Sinema ve Tartışma Kulübü öğrencilerin sinema alanındaki genel kültürlerini arttırmayı, yedinci sanat olan sinemayı daha derinlemesine tanımalarını, film okuma becerilerini geliştirmeyi, filmler aracılığıyla insanlığa dair çeşitli durum ve problemler üzerine düşünmelerini ve tartışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kulüp çalışmaları film izleme, izlenen filmler üzerine tartışma, film eleştirileri okuma ve yazma, toplum hizmeti olarak film gösterimleri düzenleme, kamu spotu çekme gibi çalışmaları kapsamaktadır.

 

Kulüp Başkanı Öğrencinin Adı Soyadı: Ali Fırat BÜLGİN

Danışman Öğretmenin Adı Soyadı: Ajda Büşra KELEŞ TEMİZ

Kulüp Mekanı: Lise 2. Kat- 9C Sınıfı

Danışman Öğretmen: Hüseyin CAFOĞLU

Kulüp Başkanı Öğrenci :Yiğit ERDOĞAN

Kulüp Çalışma Yeri : C Blok Spor Salonu

Okulumuzda basketbol branşı kulüp çalışmalarında,

 • Basketbol branşını tanıtmak ve sevmek

 • Basketbol sahasını tanıma ve kurallarını öğrenme

 • Temel teknik hareketleri öğrenmek

 • Maç yapabilmek için teknik-taktik çalışmak

 • Kulüp içi turnuvalar düzenlemek


ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Okul içi ve okul dışı turnuvalarda kulüp öğrencileri okulu temsil ederler.


Çağımızda yazılı ve sözlü iletişimden çok daha fazla etkili olan görselliği, iletişim dilini doğru algılamayı, sorgulamayı ve analitik bakış açısını geliştirmek, görsel okuryazar olmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Fotoğrafçılık kulübümüzde kültür ve sanatın, yaşamsal bir ihtiyaç olduğunu, insanın ruhsal ve sosyal gelişimindeki etkilerini, diğer olgularla organik ilişkisini, kavramalarını sağlayarak gelişimlerine katkıda bulunmasını hedefliyoruz.

Yıl içerindeki süreçte çekilen fotoğraf çalışmalarını eleştirel boyutta değerlendiriyor ve sergiliyoruz.

Kulüp Başkanı Öğrencinin Adı Soyadı: Zelal Naki

Danışman Öğretmen Adı Soyadı: Aslı Korur Yüksel
Kulüp Mekanı: Lise Resim Atölyesi


ÇELLO KULÜBÜ

Kulüp Başkanı: ZÜMRA GÜRZEL
Kulüp Danışmanları: ZÜLAL EZGİ ONAT

Etkinlik Yeri: LİSE MÜZİK 2

 

   ÇELLO KULÜBÜNÜN AMACI

Çello çalgısını tanıtmak ve çalma tekniklerini öğretmek. Ritim, melodi ve armoni duygusunu geliştirmek,konserler düzenlemek ve bu konserlerde çalmak,

Diğer kulüplerle etkinliklere katılmak, okul orkestrasına eşlik ederek katkıda bulunmak.

Çeşitli tarzlarda müzik algısını geliştirmek.

ESU Kulübünde öğrenciler, belirli aralıklarla düzenlenen toplum önünde konuşma ve münazara yarışmalarına hazırlanmakta ve bu alanlarda temel oluşturan farklı becerileri geliştirme fırsatı yakalamaktadırlar. ESU'nun düzenlediği yarışmaların yanı sıra okullar arası düzenlenen eğitim programlarına da katılmaktadır. ESU, 2004 yılından bu yana dünyanın çeşitli ülkelerinden 10.000 'e yakın öğrenci ile çalışmalar yürütmektedir. ESU eğitmen ekibi düzenli aralıklarla okulumuza gelerek kulüp öğrencilerimize eğitim vermektedir. Düzenlenen eğitimlerin amacı, katılımcıların çalışmalarda aktif rol alarak toplum önünde konuşmalarına fırsat vermektedir. Eğitim sürecinde kazandırılan becerilerin yanı sıra, çalışmalarda yer verilen oyunlarla bu sürecin çok daha zevkli geçmesi sağlanır. Öğretilen beceriler arasında, düşünceleri net olarak ifade etme, eleştirel düşünme, etkin dinleme, cevap verme ve heyecanı kontrol altına alma sayılabilir.

 

Toplum önünde konuşma eğitim programı, her öğrencinin bireysel bir sunum üzerinden çalışmasını içeren bir çalışmadır. Münazara çalışma takımı; başkan, konuşmacı ve soru yönelten bir kişinin içinde bulunduğu 3 kişiden oluşur. Bu format, ESU okullarında gerçekleştirilen toplum önünde konuşma yarışmalarında kullanılmaktadır. Bireysel format ise hem toplum önünde konuşma, hem de diğer yarışmalarda uygulanabilir. Kapsamı çok çeşitli olan bu eğitimler, hem keyifli hem de tüm konuşma aktivitelerine destek olacak nitelikte bir yapıya sahiptir. 

 

FMV Erenköy Işık Lisesi ESU Kulübü, kurulduğu 2013 yılından bu yana 9'u yurt içinde 2'si yurt dışında olmak üzere 11 ayrı yarışmaya katılmıştır.

 

ESU Kulübü, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında, 3 yurtiçi ve 1 yurtdışı yarışmaya katılmayı planlanmıştır.

 

Kulüp Başkanı:

Kulüp Danışmanları: Hülya Özbek, Adam Paget

Etkinlik Yeri: 

Futbol ruhsal ve eğitsel yönden sağlıklı, dengeli bireylerin oluşmasında etkili bir spor çeşidi, aynı zamanda bir eğitim aracıdır. Geniş bir oyun alanında, çeşitli ve kendine has kuralları ile çok sayıda sporcunun katılımı ile oynanır.
Günümüzde "çağın oyunu" diye bahsedilen futbol; oyun alanının genişliği, oyuncu sayısının fazlalığı ve mücadele gerektiren özelliğiyle diğer spor branşları içinde özel bir yer bulmuştur. Kulüp çalışmalarına yeni başlayan öğrencilerimiz futbolun temel tekniklerini öğrenirken okul dışında futbol aktivitesi yapanlar da öğrendikleri teknikleri pekiştirerek performanslarını artırmaktadırlar. Ayrıca okulumuzu temsil etmek ve heyecanlı maç tecrübesiyle tanışmak isteyen tüm öğrencilerimizle keyifli bir yıl geçirmekteyiz.


Kulüp Başkanı:
Berk ATMACA
Kulüp Danışmanları:
EkremBUĞDAYPINARI
Etkinlik Yeri:
Tenis Kortları


KATILIM KRİTERLERİ:
Masatenisine ilgi duymak ve sevmek.
SEVİYE:Lise -12 Kişi
KULÜBÜN AMACI:
Eğitimimiz, yalnızca belirli bir spor branşını hedef alan teknik eğitim değil, öğrencilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini kapsayan çok yönlü bir eğitimdir. Masa tenis kulübü olarak bir diğer amacımız da okul takımını oluşturmak olacaktır.

 

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 Okul içi ve okul dışı turnuvalarda okulu temsil ederler.


FMV Erenköy Işık Lisesi İngilizce öğretmenleri tarafından yürütülen Model Birleşmiş Milletler Kulübü, öğrencilerin Birleşmiş Milletler delegesi olarak BM kurumları ve üye ülkeleri temsil ettikleri eğitsel bir simülasyondur. Model Birleşmiş Milletler konferans, panel, çalıştay veya forum usulüyle yürütülen toplantıları içerir. Model Birleşmiş Milletler Kulübü'ne (MUN) katılan öğrenciler, önemli dünya meseleleri hakkında bilgi edinirler. Yaptıkları araştırma, münazara ve yazı çalışmaları sonucunda sorunlara gerçekçi çözümler üretirler. Tüm bu çalışmalar İngilizce yürütülür. Kulübe üye olmak gönüllülük ilkesine bağlıdır. Bu öğrenciler kendileri gibi yüzlerce başka öğrencinin bulunduğu yerel ve uluslararası konferanslara katılırlar. Dört gün süren bu konferanslarda öğrenciler önceden belirlenmiş bir ülkeyi ya da kurumu temsil ederler. Diplomat kimliğine bürünüp diğer temsilci öğrencilerle beraber dünyanın önde gelen sorunlarını müzakere eder ve çözüm önerileri üzerinde çalışırlar. Bunları yaparken, yoğun araştırmalar sonucu edindikleri bilgilerini ve becerilerini kullanır.

 

FMV Erenköy Işık Lisesi MUN Kulübü, kurulduğu 2007 yılından bu yana 24'ü yurt içinde 11'i yurt dışında olmak üzere 35 ayrı uluslararası Model Birleşmiş Milletler konferansına katılmıştır.

 

MUN Kulübü, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında, 4 yurtiçi ve 3 yurtdışı konferansa katılmayı planlanmıştır.

 

Kulüp Başkanı:

Kulüp Danışmanları: İrem Didem Saygan, Betül Özge

Etkinlik Yeri:

 

Orkestra kulübünün amacı; istekli olan ve enstrüman çalan öğrencilerimizi bir araya  getirip beraber müzik yapmalarını sağlamak ve takım çalışmasının önemini vurgulamaktır. Bir enstrümanı yeterli derecede çalmak veya sesini kullanabilmek orkestra kulübüne katılım şartlarının başında gelmektedir. Eksiksiz olarak çalışmalara katılmak ve çalışmaları zamanında  tamamlamak, kulüp olarak etkinliklere katılmak öğrencilerimizin bu kulüpte gerçekleştirecekleri başlıca çalışmalardır.


Kulübün katıldığı etkinlikler:
*Okul içi veya okul dışı yapılan törenlerde bireysel veya grup olarak yer almak
*Müzik yarışmalarına katılmak (Uygun şartlar olursa ve orkestranın performansına bağlı olarak)

Kulüp Başkanı Öğrencinin Adı Soyadı: Burak GÜL

Danışman Öğretmenin Adı Soyadı: Sadettin ADEMOĞLU, Nurdan KAYA
Kulüp Mekanı: Lise Çok Amaçlı Salon
u – Orkestra Odası


Amacımız öğrencilerimizin ifade etme şekillerini sınırlamadan onların üretkenliklerini arttırmak, bilgi ve anlama yoluna giderek estetik ilkeler doğrultusunda sanatsal çalışmalar üretmelerine yardımcı olmaktır. Planlanan faaliyetler grup çalışması teknikleri ve pek çok çeşitte materyal kullanımı yolu ile öğrencilerimizin üretmeye yönelik becerilerinin artması sağlanacaktır.

Yapacağımız toplum hizmeti çalışmaları ile de sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmenin mutluluğunu yaşamış olacağız.

Ayrıca sanat alanına faydası dokunacak teknolojik gelişmelerin imkânlarını keşfetmelerini ve sınıfta edinilen bilgi ve becerilerini yeni alanlara aktarmalarını beklemekteyiz.

 

Kulüp Başkanı Öğrencinin Adı Soyadı: Mert Güven ANTAL

Danışman Öğretmen Adı Soyadı: Nurşen ABDİOĞLU
Kulüp Mekanı: Lise Grafik Atölyesi


Seramik kulübünde öğrencilere bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanakları sağlayarak, evrensel düşünce ve değerlere sahip, görselliği, iletişim dilini doğru algılamayı, sorgulamayı ve analitik bakış açısını geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Çok yönlü bilgisini ve sanatsal becerilerini güncel yaşam pratikleriyle sentezleyebilmelerini, Seramik sanatını kullanarak yaratıcı tasarımlarına çok yönlü bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz.

Yıl içerindeki süreçte  yapılan Seramik  çalışmalarını eleştirel boyutta değerlendiriyor ve sergiliyoruz.

Kulüp Başkanı Öğrencinin Adı Soyadı: Zeynep Akdağ

Danışman Öğretmen Adı Soyadı:  Ayşe Şişman
Kulüp Mekanı: Lise Seramik Atölyesi


Danışman Öğretmen: Gaye GÜLERYÜZ

Kulüp Başkanı Öğrenci : Dila ÇETİN

Kulüp Çalışma Yeri : Tenis Kortları / C Blok spor salonu

Okulumuzda tenis branşı kulüp çalışmalarında,

 • Tenis branşını tanıtmak ve sevmek

 • Tenis sahasını tanıma ve kurallarını öğrenme

 • Temel teknik vuruşlarını öğrenmek

 • Maç yapabilmek için teknik-taktik çalışmak

 • Kulüp içi turnuvalar düzenlemek


ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Okul içi ve okul dışı turnuvalarda kulüp öğrencileri okulu temsil ederler.

2010-2011 öğretim yılından beri aktif olarak büyük başarılara imza atan FMV Özel Erenköy Işık Lisesi / Fen Lisesi Tiyatro ve Müzikal Topluluğunun, her sene olduğu gibi bu sene de amacı, müzikal bir oyunla izleyicileriyle buluşmak. Toplulukta yer alan öğrenciler, öğretim yılının başından itibaren hem sosyal etkinlik çalışma saatlerinde hem de hafta içi belirlenen çalışma / prova saatlerinde bir araya gelerek bedensel ve zihinsel becerilerini geliştirmektedirler. Topluluğumuzun amacı bu becerilerin geliştirilmesinin yanında öğrencilerin özgüveninin gelişmesini sağlamak; kendinin farkında olan, kendini dilediği iletişim aracıyla ifade etmesini başaran bireyler olmasını sağlamaktır.
Kulüp Yönetmeni            : Cengiz Çevik

Kulüp Dramaturgu ve Yönetmen Yardımcısı        :   Özden İnal

Kulüp Koreografı             : Emre Karaca

Kulüp Danışmanı ve Yönetmen Yardımcısı           : Semin Ceyda Demircioğlu

Kulüp Öğrenci Başkanı  : Zeynep Pakalın

Kulüp Etkinlik Yeri           : OditoryumDanışman Öğretmen: Sevinç DENİZ UYSAL

Kulüp Başkanı Öğrenci : N. Eda KAFKAS

Kulüp Çalışma Yeri : Lise Spor Salonu

Okulumuzda voleybol branşı kulüp çalışmalarında,

 • Voleybol branşını tanıtmak ve sevmek

 • Voleybol sahasını tanıma ve kurallarını öğrenme

 • Temel teknik hareketleri öğrenmek

 • Maç yapabilmek için teknik-taktik çalışmak

 • Kulüp içi turnuvalar düzenlemek


ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Okul içi ve okul dışı turnuvalarda kulüp öğrencileri okulu temsil ederler.