Akademik Dürüstlük

Sevgili Işıklılar,

Bireyler, yaşamda kimlikleriyle ve değerleriyle var olurlar. Eğitimin en önemli hedefi de bu değerleri bireylere kazandırmak ve bireylerde kalıcı hale getirebilmektir. Ailede başlayan bu değer eğitimi sürecinin ara vermeksizin okullarda devam etmesi, eğitimin olmazsa olmazlarındandır. 

21. yüzyıl okulu olarak hedefimiz, öğrencilerimize bilgi yüklemek değildir. Günümüzde önemli olan hepimizin parmaklarının ucundaki bilgiye ulaşmak yerine, o bilgiyi doğru kullanacak beceri ve değerlere sahip olabilmektir. Bu nedenle liselerimizde iyi insan yetiştirirken akademik dürüstlük kavramının özellikle altını çizmek istedik. Ve öğrencilerimizle bir araya gelerek akademik dürüstlük politikamızı oluşturduk. Bundan böyle tüm çalışmalarımızı akademik dürüstlük politikamızın ilkeleri doğrultusunda yürütmeye; politikamızın yaygınlaşması ve benimsenmesi amacıyla her sene bir haftanın okulumuzda akademik dürüstlük haftası olarak kutlanmasına karar verdik. Bu yıl da okulumuzda eğitim öğretim yılının ikinci yarısının ikinci haftası akademik dürüstlük haftası olarak kutlanacaktır. 

Bilgiye ulaşmanın zorluğunu hızla geride bırakarak neredeyse bilgi kirliliği içinde olduğumuz bir çağda, doğru bilgiye ulaşmanın ve ulaşılan bilginin doğru kullanımının önemi yadsınamaz. Akademik dürüstlüğü benimsemiş okul toplumumuz; yani öğrencilerimiz, öğretmen, yönetici ve velilerimiz, ulaştıkları bilginin kaynağını sorgulayarak mutlaka bu kaynakları belirtir; başkalarının düşünce ve emeklerine saygı gösterirler. Ayrıca tüm öğrenenler sadece diğerlerinden alıntı yapmakla yetinmez, özgün düşünce ve bakış açılarını oluşturmak için çaba gösterirler. Böylece bilinçsizce tüketen bireyler olmaktan çıkıp özgün üreticilere dönmenin ilk adımlarını atmış olurlar. 

Okulunda bu felsefe ile yoğurulmuş ve akademik dürüstlük ilkelerini benimsemiş bireyler, okul sonrası yaşamlarında da bu değerleri yansıtarak içinde bulundukları toplumun da üretici bir topluma dönüşmesine katkıda bulunacaklardır. Çoğumuzun bildiği denizyıldızı öyküsünde olduğu gibi küçük zannettiğimiz adımlar büyük dönüşümler yaratırlar. Biliyoruz ki Erenköy Işık Liseleri olarak adımlarımız büyük dönüşümler oluşturacak güçtedir. 

Akademik Dürüstlük Politikamız her sene aramıza yeni katılan velilerimiz ve öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.
MLA Kaynak Gösterme Kuralları


Proje hazırlarken, ödevlerinizi yaparken yararlandığınız kaynakları göstermeniz gerekmektedir. FMV Özel Erenköy Işık Okulları olarak çalışımalarınızda kulllandığınız kaynakları MLA (Modern Language Association of America) standartına uygun olarak göstermenizi akademik dürüstlük adına önermekteyiz.


Kaynak Türlerine Göre Bibliyografya / Kaynakça Hazırlama


Araştırmanızın ya da ödevinizin sonunda faydalandığınız her türlü kaynağı belirtmelisiniz. Kaynakçanızı, alfabetik dizin halinde ödevinizin sonuna listeleyerek yazmalısınız.

Kaynakça hazırlarken izlenen yol yazarın, Kitabın Başlığı.Yayın yeri: Yayın evi, Yayın yılı. Ortam.> şeklindedir. Kitabın ya da başka bir kaynağın başlığındaki kelimeler büyük harfle başlamalı ve yatık (italik) harflerle belirtilmelidir. Kullandığınız kaynakların hangi ortamda yayınlandığını belirtmeniz gerekir. (Baskı, Web, PDF. dosyası, Sayısal dosya, Gösteri, CD, DVD, Televizyon gibi.)KİTAPLAR


1. Tek Yazarlı :


Yazarın soyadı,  adı. Kitap adı. Yayım yeri: Yayımlayan, Yayım tarihi.

Örnek : Oktay, Ahmet. Yazın, İletişim, İdeoloji. İstanbul : Adam, 1982.


2. İki Yazarlı Kitaplar:

Birinci yazarın Soyadı, Adı ve ikinci Yazarın Adı Soyadı. Kitap adı. Yayım yeri: Yayımlayan, Yayım tarihi.

Örnek: Akal, Aytül ve Mavişel Yener. Şaşkın Şiirler. İstanbul: Bilgi, 2011.Baskı.


3. Üçten Fazla Yazarlı :

Birinci yazarın soyadı, adı, ve diğerleri. Kitap adı. Yayım yeri: Yayımlayan, Yayım tarihi.

Örnek : Bilge, Suat ve diğ. Olaylarla Türk Dış Politikası. Ankara : Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1969. Baskı.


4. Yazarı Olmayan (Anonim) Kitap


Kitap adı. Yayım Yeri: Yayımlayan, Yayım tarihi.

Örnek: Türkiye'nin Çevre Sorunları. Ankara: Türkiye Çevre Vakfı, 2003.

 

5. Editörlü Kitap


Editör'ün soyadı, adı, ed. Kitap adı. Yayım yeri: Yayımlayan, Yayım tarihi.

Örnek:  Oran, Baskın, ed. Türk Dış Politikası. İstanbul : İletişim Yayınları, 2003.


6. Çeviri Kitap


Yazar'ın soyadı, adı. Kitap adı. Çevirenin adı soyadı. Yayım yeri: Yayımlayan, Yayım tarihi.

Örnek: Bloomberg, Marty. Kütüphane Teknisyenleri için Teknik Hizmetlere Giriş. Çev. Nilüfer Tuncer. Ankara: TKD, 1989


7. Çok ciltli kitap


Yazar'ın soyadı, adı. Kitap adı. Cilt sayısı. Yayım yeri: Yayımlayan, Yayım tarihi.

Örnek: Soysal, Özer. Türk Kütüphaneciliği. 6 Cilt. Ankara: Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, 1999.


8. Antoloji'den alınmış tek bir çalışma


Alıntı yapılan Çalışmanın Yazarının Soyadı, Adı."Alıntının Baslığı". Kitap adı. Editör'ün adı soyadı.  Yayım yeri : Yayımlayan, Yayım tarihi. Alıntının sayfa numaraları.

Örnek: Karay, Refik Halit. "Sarı bal". Tanzimat'tan Günümüze Türk Hikâye Antolojisi. Yasar Nabi Nayır ve Konur Ertop. .İstanbul: Varlık Yayınları, 1982. 81-89.


9. Referans kaynaklarından alınmış bir madde


Madde yazarının soyadı, adı. "Maddenin başlığı". Referans kaynağının ya da ansiklopedinin adı.

Örnek: Ersoy, Osman. "Kâğıt ve Kağıtçılık". Türk Ansiklopedisi. 21. cilt. Ankara: MEB Yayınları, 1973.


DERGİLER


1. Bilimsel Dergilerden Alınan Bir Makale

 

Yazarın Soyadı, Adı. "Makale adı." Dergi adı. Cilt sayısı (Derginin tarihi): sayfa numaraları.

Örnek: Ersoy, Osman. "Eğitimde Kütüphane." Türk Kütüphaneciliği. 8 (1994):91-94.

 

2. Magazinlerden Alınmış  Makale

 

 Yazarın Soyadı, Adı. "Makale adı." Dergi adı. Derginin Tarihi : sayfa numaraları

Örnek: Erkun, Rıza Cem. "Basılı Yayıncılığın Muhtemel Geleceği: Elektronik Yayıncılık." PC Magazin Türkiye. Mart 1995: 58-68

 

3.  Yazarı Belli Olmayan gazete makalesi


Makale adı". Gazete adı tarihi: Bölüm ve sayfa numaraları.

Örnek: "Otomotivde Liderler Değişiyor". Cumhuriyet 9 Ocak 2007: Ekonomi Bölümü,7.


ELEKTRONİK KAYNAKLAR


Web Sayfası

 • Sayfa adı (altı çizilecek)

 • Eğer mevcut ise editörünün adı

 • Yayın Tarihi

 • Yayıncı konumundaki kurumun/örgütün adı.

 • Erişim Tarihi

 • Erişim Adresi


Online Dergiden Alınan Bir Makale

 

 • Yazar soyadı, adı (verildiyse)

 • Makalenin Adı

 • Derginin adı, altı çizili

 • Cilt, sayı numarası ya da tanımlayıcı başka bir numara

 • Basım tarihi

 • Toplam sayfa sayısı ya da sayfa aralığı

 • Erişim tarihi ve adresi


Veri Tabanı

 

Basılı bir makale künyesi hazırlandıktan sonra;

 • Kullanılan veri tabanı adı (altı çizili)

 • Servisin Adı

 • Kütüphanenin Adı

 • Erişim tarihi (Gün, Ay ve Yıl)

 • Erişim Adresi

 

  Online Gazeteden Alınan Makale


Örnek: Canik, Hasan "Somalililer...." Hürriyet. 06 Ocak 1982. 10 Aralık 1995.

http://www.yeniasir.com.tr/1995/12/08yazar/pulur.html


DİĞER KAYNAK TÜRLERİ


 1. Görüşme


Görüşme Yapılan Kişinin Soyadı, Adı. Görüşme Sekli (Kişisel Görüşme, Telefon Görüşmesi vs.). Görüşme Yapılan Tarih (Gün, Ay, Yıl).

Örnek: Ersoy, Osman. Telefon Görüşmesi. 22 Temmuz 2003.


 1. Tez


Yazar Soyadı, Adı. "Tezin Adı." Ne Tezi Olduğu(Yüksek Lisans, Doktora, Bitirme).Tezin Verildiği Üniversite, Tarih.

Örnek: Çark, Murat. "Teknoparklar ve Üniversite Kütüphaneleri." Bitirme Tezi. Ankara Üniversitesi, 2003.


 1. E- Posta

E-postayı yazanın Soyadı, Adı . "E-Postanın Konu Baslığı."............'a gönderilen e- posta ve

Mesajın Gönderildiği Tarih (Gün, Ay, Yıl.)

Örnek: Adnan Binyazar. "Kitap Söyleşileri." Sevgi Arıoğlu'na gönderilen e-posta 15 Mart 2016. 1. FİLM veya VİDEO


 • Filmin Adı (Altı Çizili)

 • Yönetmen Adı

 • Başrol Oyuncuları

 • Filmin Yayınlandığı Tarih

 • Format

 • Dağıtımcı Firma

 • Dağıtım Tarihi

 

Örnek: Home. Yön. Yann Arthus-Bertrand. Fox Home Video, 2009.Film.


MLA Standartları'nda Metiniçi Alıntı Yapma ve Atıfta Bulunma


Kitap, internet, dergi, veri tabanı, gazete hangisi olursa olsun, başkasına ait bir sözü, yazıyı veya bilgiyi yaptığımız çalışmada kullanacaksak kime ait olduğunu mutlaka belirtmemiz gerekmektedir. Bunun da bazı kuralları bulunmaktadır.


 • Bulduğumuz bilgiyi o kişinin ağzından aynen aktaracaksak veya bulduğumuz kaynaktan birebir yazacaksak buna "Alıntı" denmektedir. Alıntı yaptığımızda yazdığımız bilgiyi tırnak içinde vermemiz gerekir. Daha sonra da parantez içinde bilgiyi yazanın soyadı ve sayfa numarasını vermemiz gerekir.

Aşağıda Gülnar Onay'ın Türkiye'nin Ağaçları kitabından bir alıntı örneği bulunmaktadır.

Aynı yazardan iki ya da daha fazla yapıt var ise karışıklığı önlemek amacıyla yazar soyadına eserin başlığı da eklenilmelidir. Nermi Uygur'un Dilin Gücü ve Tadı Damağımda kitapları örneği:


Eğer alıntınız aynen değil de sizin bazı kelimelerinizi içeriyorsa, en iyi yöntem kendinize ait sözcükleri parantez içine almaktır.


 • Bir başkasının fikirlerini kendi kelimelerinizle toparlayarak aktarıyorsanız yine kaynağını göstermeniz gerekir. Bu şekilde kaynak göstermeye "Atıfta bulunma" denir. Atıfta bulunurken metni tırnak içine almanıza gerek yoktur, ama incelediğiniz kaynağı sayfa numarası ile belirtmelisiniz.

Aşağıdaki örnekte açıkça yazar adı verildiği için yazarın adını parantez içinde tekrar etmeye gerek yoktur. Fakat metnin sayfa numarasını vermeniz gereklidir.


ELEKTRONİK ORTAMDA MLA KURALLARINA GÖRE KAYNAKÇA HAZIRLAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ SİTELERDEN YARARLANILABİLİRSİNİZ;


www.easybib.com 


http://www.bibme.org/mla


TURNITIN

http://fmvisikokullari.k12.tr/i/Assets/ayazaga/lise/img/turnitin.jpgÖğrencilerle eğitimcileri aynı platformda buluşturan, belgelerin orijinalite kontrollerinin yapılmasını, eğitimcilerin bu belgeleri notlandırmasını sağlayan dünyanın en önde gelen yazılımlarındandır.
Milyarlarca internet kaynağına erişilebilirlik sayesinde öğrenciler, bir kaynağın tüm paragraflarını bir saniyede kopyalayıp yapıştırabilmektedir. Bu durum, öğrenci araştırma ve makalelerinde orijinal olmayan içerik kullanımının artmasına sebep olmaktadır. FMV Özel Erenköy Işık Lisesi eğitimcileri ve yöneticileri, öğrencilerin bilgiyi doğru, düşünerek ve yasal bir şekilde kullanmalarını teşvik etmeye çalışmaktadır. Kopyacılığa teşebbüsü engellemek, olası girişimlerde öğretmenler için objektif analiz raporu çıkarmak ve araştırmaya özendirmek amacıyla okulumuzda Turnitin kullanılmaktadır.

Turnitin zengin geri bildirim sağlayarak ve intihali önleyerek öğrencilerin yazım yeteneklerini geliştirmede profesyonel olan ve bu anlamda öne çıkan Turnitin, belge analizini yaparken büyük veri tabanlarını taramaktadır. Bunlar:

 • 51+ milyar güncel ve arşivlenmiş web sayfası (Her gün 10 milyon sayfa eklenmektedir.)
 • 337+ milyon öğrenci çalışması (ödev, tez, proje, vb.)
 • 11.000+ dergi, kitap, süreli yayın ve gazete
 • 130+ milyon akademik makale
 • Tübitak-Ulakbim Ulusal Veri Tabanı'dır.

Turnitin, eğitimcileri orijinal metin yazımına teşvik etmede ve intihalden caydırmada onlara ileri derecede yardımcı olmaktadır. Yakın zamanda yapılan geniş kapsamlı istatistiksel çalışmalar ortaya koymaktadır ki ortaöğretim kurumları, kolejler ve üniversiteler Turnitin'i kullandığı takdirde;

 • Öğrenciler daha iyi birer araştırmacı ve yazar hâline gelmekte, orijinal içerikli çalışmalar ortaya koymakta, kaynak materyallerini doğru kullanmayı ve doğru alıntı yapmayı öğrenmektedirler.
 • Öğretmenler zamandan tasarruf etmektedirler. Turnitin'in kolay okunur "Özgünlük Raporu" (Originality Report) sayesinde, daha önce şüphelendikleri intihallerin kanıtlarını araştırmak için harcadıkları zamanı, şimdi daha iyi yazarlar yetiştirmek üzere geri bildirimde bulunmak için kullanmaktadırlar.
 • Kurumlar, eğitim ve öğretim düzeylerini geliştirmektedirler. Turnitin'in sürekli kullanımı, kuruma, kendisini, eğitim misyonunu ve verdiği diploma derecelerinin geçerliliğini garanti altına almada yardım etmektedir.

FMV Özel Erenköy Işık Lisesi, pedagojik çalışmalarına destek sağlamak ve akademik dürüstlük politikası odağında öğrencilerini ve öğretmenlerini desteklemek amacıyla bir Turnitin kullanıcısıdır.