Akademik Çalışmalar

Hızla ilerleyen ve küreselleşen dünyada pek çok değerin değiştiğine ya da farklı yaklaşımların ortaya çıktığına tanık olmaktayız. Geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesini istediğimiz gençlerimizin eğitimi artık daha da önem gerektirmekte ve özen istemektedir. Değişimin saliselerle hesaplandığı günümüzde, gençlerimizi çağdaş eğitim yöntemleriyle bu hızlı sürece hazırlamamız hedeflerimizin başında yer almaktadır.

"FMV Işık Okulları" olarak öğrencilerimizin alması gereken çağdaş, yenilikçi eğitimi hedeflemekteyiz. Amacımız; yaşanan hızlı değişim içerisinde öğrencilerimizi donanımlı, günümüze ve geleceğe hazırlıklı, yalnızca akademik anlamda değil, etik olarak örnek, insan haklarına saygılı, kendini tanıyan, özgüvenli bireyler olarak yetiştirebilmektir. Günümüzde insanların "varım" diyebilmesi için geleneksel yöntemlerden farklı olarak vasıflanması gerekmektedir. Bilimsel bilgi ve akademik kazanımların yanında kendi kültürünü tanıyan ve iletişim becerisine sahip olan gençler yaşam içerisinde başarılı olabilmektedirler. Yalnızca akademik başarı sağlamanın kendini kanıtlamada bir kıstas olmadığı zamanımızda, ulusal ve evrensel değerleri kavrayarak kültürler arası etkileşimin içerisinde bulunmak "varım" demektir.

"Farklı" olmanın ve "özgün" işlere imza atabilmenin gittikçe önem kazandığı modern dünyada, insanları anlamak ve onlarla iletişime geçmek, yeniliklerin ve değişimin yanında yürümekle mümkün olacaktır. Bunun için eğitim, eğitimin içeriği, yöntemleri hiç olmadığı kadar sorgulanmakta, araştırılmaktadır. Biz kurum olarak bu olguyu, gelişimin bizzat içinde yer alıp en güzel şekilde yerleştirmeye çalışmaktayız.

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÇALIŞMA TAKVİMİ

SIRA NO

OKUL / TATİL

TARİHİ

1

2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılının (1.Yarıyıl) Başlaması

10 Eylül 2018

2

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim 2018 Pazartesi

3

Atatürk'ü Anma Günü

10 Kasım 2018  Cumartesi

4

1. Ara Tatil

12 Kasım 2018 Pazartesi günü başlar, 16 Kasım 2018 Cuma günü akşamı sona erer.

5

2. Döneminin Başlaması

19 Kasım 2018 Pazartesi günü

6

Öğretmenler Günü

24 Kasım 2018 Cumartesi

7

Yılbaşı Tatili

01 Ocak 2019 Salı günü

8

Yarıyıl Tatili

21 Ocak  2019 Pazartesi günü başlar, 
01 Şubat  2019 Cuma günü akşamı sona erer.

9

3. Döneminin (2.Yarıyıl) Başlaması

04 Şubat 2019 Pazartesi günü

10

2. Ara Tatil

8 Nisan  2019 Pazartesi günü başlar,

12 Nisan  2019 Cuma günü akşamı sona erer.

11

4. Döneminin Başlaması

15 Nisan 2019 Pazartesi günü

12

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2019 Salı

13

Emek ve Dayanışma Günü

01 Mayıs 2019 Çarşamba

14

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2019 Pazar günü

15

Ramazan Bayramı Tatili

4 Haziran 2019 Salı günü 13.00'de başlar, 7 Haziran 2019 Cuma günü akşamı sona erer.

16

2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılının Sona Ermesi

21 Haziran 2019 Cuma günü

 

 

FMV Özel Ispartakule Işık Lisesi Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü; Türk edebiyatı, dil ve anlatım, tarih, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, coğrafya, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini içermektedir.

Tüm akademik, kültürel, sosyal çalışmalarda hedefimiz;

 • Sanata değer veren, analitik düşünebilen, öğrenmeyi seven, kültürel donanıma sahip olan,

 • Ana dilini doğru kullanan, yazan, okuyan, akademik dürüstlük ilkesine uygun hareket eden,

 • Atatürk ilke ve inkılaplarını özümseyen,

 • İnsan haklarına duyarlı, evrensel düşünebilen, bireysel farklılıkların bilincinde olan ve bu farklılıklara saygı duyan,

 • Düşündüklerini sözlü ve yazılı olarak doğru ifade edebilen, üretebilen,

 • Kendi kültürünü ve tarihini bilen gençler yetiştirmektir.

Türkçeyi etkin ve doğru şekilde kullanan, eleştirel düşünceye sahip, okuduğunu anlayan gençler yetiştirebilmek adına toplumsal duyarlılığı ve evrensel bakış açısını geliştirecek eserlerin seçimine öncelik verilir. Düzenlenen etkinliklerle Türk ve Dünya edebiyatının seçkin örnekleri öğrencilerimize analiz ettirilir. Bunun dışında performans kitapçıklarıyla okuduğu kitaplar hakkında araştırma yapmaya teşvik edilir. Öğrencilerimizin duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak düzgün cümlelerle, etkili bir biçimde ifade edebilmeleri için değişen müfredat da göz önünde tutularak okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini kapsayan çalışmalara ağırlık verilir. Sınıf içi etkinliklerle sonsuz bir hayal gücüne sahip olan öğrencilerimizin aklı çevreleyen dil sınırlarını nasıl aşacakları gösterilir. Yapılan uygulama sınavlarıyla öğrencilerimizin hitabet gücü ve eleştirel okuma becerisi ölçülür. Böylelikle öğrencilerimize sadece teoride değil, pratikte de öğrendiklerini sınama fırsatı sunulur. Bu tarz çalışmalarla daha özgür düşünen, özgün ve etkili ifadeler kurabilen gençler yetiştirmek hedeflenir. Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da kendilerini geliştirmeleri amacıyla eğitim süreci boyunca alanında uzman akademisyen, yazar ve sanatçılarla söyleşiler düzenlenir. Okul içinde ve dışında yapılan yarışma, münazara, sempozyum ve seminerlere katılım sağlanarak öğrencilerimizin entelektüel bakış açısına da sahip olmaları sağlanır.

Derslerin işlenişi sırasında, öğrenci merkezli eğitim anlayışı doğrultusunda tartışma, beyin fırtınası, soru-cevap, dramatizasyon, problem çözme,inceleme, uygulama, tümden gelim, tüme varım analiz, sentez yöntemlerini kullanarak öğrencilerin aktif bir şekilde derse katılması sağlanır.


Matematik


Matematiği belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir.

Cahit Arf

İnsan hayatında düşünmek için aklın eğitilmesine yardımcı olacak en önemli alanlardan biri matematiktir. Bilindiği kadarıyla yaklaşık 4500 yıllık yazılı belgelere dayanan tarihi olan matematiğin kökeni eski Yunancada "ben bilirim" anlamındaki "matesis" dir. Daha sonrada bilim, bilgi ve öğrenme anlamına gelen "mathema" sözcüğünden türemiştir. İnsanoğlu geçen 4500 yıllık süreçte matematik yaparken de matematiği hep tanımlamaya çalışmış, matematiğin farklı bir özelliğini vurgulayan ifadeler belirtmiştir. Özellikle 19.yy ve 20.yy da matematikçiler "matematik nedir?", "matematik ne işe yarar?", "matematik nasıl öğrenilir?" sorularına maruz kalmışlardır. Çoğu matematikçi, matematiğin bir yönüyle resim ve müzik gibi bir sanat, bir yönüyle bir dil ve başka bir yönüyle de evreni anlamaya yönelik akıl yürütmeler dizgisi olduğu konusunda birleşmiştir. Biz de matematik bölümü olarak "matematik doğrunun neden doğru olduğunu kanıtlama sanatıdır" ifadesini matematiğin genel tanımı ve amacı olarak benimsedik. Bu kabullenme doğrultusunda okulumuzdaki matematik derslerinde öğrencilerimizin iyi bir insan olarak yetişmelerinin yanında;

 • matematik yaparken sabırlı olmalarını ve keyif almalarını sağlayabilmek,

 • matematiksel yapıların özelliklerini kendilerinin keşfetmelerine yardımcı olmak,

 • güncel matematik kitaplarıyla tanışmalarını sağlayarak matematiğin lisedeki ders müfredatından ibaret olmadığını kavratmak,

 • matematikte ilgi alanları oluşturup bu alanlardaki yeteneklerini geliştirmelerine rehberlik etmek,

 • soruların çözümünde işlemlerle birlikte sebep sonuç ilişkilerine odaklanmalarını sağlamak,

 • bir soruya farklı açılardan bakmalarına yardımcı olarak esnek bir düşünce yapısına sahip olmaları konusunda kendilerini desteklemek,

başlıca amaçlarımızdır.

Matematik hiçbir şeye yaramaz ama her şeye yarar.

Ali Nesin"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir."

Mustafa Kemal Atatürk

Fizik-Kimya-Biyoloji

Bilim, evrenin ya da olayların bir bölümünü konu alarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgidir.

Antik dönemde filozoflar şimdiki bilim insanlarının sorduğu soruları sormakta ve doğayı açıklamaya çalışmaktaydılar. O zamanlar bilim felsefenin bir alanı olarak görülmekteydi.

''Doğa felsefesi'' fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimlerini kapsayan bir felsefe alanıydı.Daha sonra doğa felsefesi olmaktan çıkıp münferit alanlar haline gelen fen bilimleri ile modern bilim algısı ortaya çıktı.

Biyoloji canlılar, fizik dünyanın nasıl işlediği ve enerjinin etkileşimi, kimya evrenin atomlardan organizmalara dek nasıl bir araya geldiği ile ilgilenen modern bilimin bir dalıdır.

Modern bilim 17.yüzyılda ortaya çıkmıştır ve gözlenebilir olgulara dayanır.Bilim, deneyler aracılığıyla olgular ve gerçekleri eşleştirir.Bilim,kendi metodolojilerini değerlendirir ve kendi kanıtlarını yeni baştan inceler.

Çağımız insanı, yaşamın çok kısa bir periyodunda bile çok fazla değişime ve gelişmeye tanık olmaktadır.İnsanların bilim ve teknolojideki bu hızlı gelişmelere ayak uydurup, bu gelişmeleri kendi yararına kullanmaları toplumların geleceği için büyük önem taşımaktadır.

Fizik, Kimya, Biyoloji eğitiminden geçen öğrencilerin,

 • Bilimsel süreç becerilerini (araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma duygusunu geliştiren, öğrenmenin kalıcılığını arttıran temel beceriler) geliştirmelerini,

 • Her an hızla değişen ve gelişen fen çağına ayak uydurabilecek ve en son teknolojik buluşlardan her alanda faydalanabilecek bireyler olarak yetişmelerini ve teknolojik tüm buluşlarda ve gelişmelerde bilimin gerekli olduğunu öğrenmelerini,

sağlayan modern bilim anlayışını benimsemekte ve bu anlayışa uygun öğretim yöntemleri kullanmaktayız.

FMV Özel Ispartakule Işık Lisesi Fen-Matematik Bölümü olarak; Fizik, Kimya, Biyoloji derslerindeki öncelikli hedefimiz,

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir."

Muıstafa Kemal Atatürk

sözünü ilke edinerek bilimin ışığında, düşünen, araştıran, sorgulayan, deney ve gözlemler yapan, çözüm üreten, yorum yapan, değişime ve gelişime açık bilim okuryazarı iyi insanlar yetiştirmektir.Beden Eğitimi Derslerinde,

Öğrencilerimize, kas, sinir ve eklem koordinasyonunu geliştirme, iyi duruş alışkanlığı kazandırma, sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar kazandırma, yeteneği ve istekleri doğrultusunda sportif branş eğitimine bilinçli olarak yöneltme, vücut sistemlerini güçlendirme ve geliştirme, sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını sportif faaliyetler ile değerlendirmeye istekli olma özellikleri kazandırılır. Ayrıca okul içi ve okul dışı turnuvalarla öğrencilerimiz fair play ruhu içerisinde oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, kendisine güven duyma ve arkadaşları arasında işbirliği sağlama ve becerilerini ortaya koyma özellikleri geliştirilmektedir. Beden Eğitimi ve sporun temel amacı öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını geliştirmek, iradesini güçlü kılmaktır. Sağlıklı bireyler olabilmek için beslenmenin önemini, hijyenin ve alışkanlıkların önemini öğrencilerimize vurgulamak bir diğer hedefiminizdir. Derslerimizi okulumuzun kapalı spor salonu ve açık alanlarımızda bulunan spor sahalarında yapmaktayız, öğrencilerimiz Beden Eğitimi derslerini istekle yapmaktadırlar.

Görsel Sanatlar Derslerinde,

Görsel sanatlar derslerinde öğrencilerimiz kendilerini sanat yoluyla ifade ederler. Öğrencilerimiz görsel sanatlar dersinde Türk ve dünya sanatından örnekleri inceleyerek eserleri tanıma ve yorumlama becerisi edinirler. Derslerimizde seramik uygulamalarına da yer verilmektedir.  Pastel, guaj boya, tuval üzerine akrilik çalışmaların yanı sıra baskı teknikleri, ebru çalışmaları ve atık materyallerle üç boyutlu tasarımlar yaparlar. Öğrencilerimizin yıl içerisinde yaş ve seviyelerine uygun olan yarışmalara katılmasına destek verilir.

Müzik Derslerinde,

Derslerimizde tüm öğrencilerimize Türk ve Batı Müziği kültürü kazandırılmaya çalışılır. Yetenekli öğrencilerimizden piyano, gitar, bas gitar, bateri, perküsyon, çello, yan flüt ve keman aletlerini çalanlarla okul orkestrası oluşturulur. Bu çalışmalar her yıl törenlerde ve yıl sonu konserlerinde öğrencilerimize ve velilerimize sergilenir. Öğrencilerimiz duygularını müzik yoluyla ifade etme becerisi kazanarak, müzikle ilgili etkinliklere katılmaktan zevk alır, sesini doğru ve etkili kullanır, müzik dağarcığını enstrüman çalarak ve şarkı söyleyerek geliştirir.

Okul sınırları içerisinde yabancı dili canlı tutan dinamik ve yenilikleri takip eden eğitim kadromuz, derslerinde öğrenci merkezli eğitim sistemini önemserler. Düzenli Smart Class uygulamaları ile farklılaştırılmış eğitim alan öğrencilerimizin İngilizce'yi anlamalarının yanı sıra, rahatlıkla konuşup yazmalarını hedefleyen bir etkinlik ve akademik takvimi takip edilir. Bunların yanı sıra pek çok konferans, münazara ve seminerle desteklenen öğrencilerimiz dil için gerekli olan özgüveni de edinmiş olurlar. Öğrencilerimizin yaratıcı yazma ve okuma becerilerini geliştirmek başlıca hedeflerimizdendir. Dünya Edebiyatı konuları işlenirken, anlama, eleştirme, yorumlama becerilerini geliştirirler.

Sınıflara göre seviye dağılım tablosunu aşağıda görebilirisiniz;

Hazırlık Sınıfları


B1 +


9. Sınıflar


B2

10. Sınıflar


B2+

11. Sınıflar


C1

12. Sınıflar


C1Zengin ders içeriği ve etüt programları ile desteklenen öğrencilerimiz için Yabancı Dillerde ilk ve ana hedefimiz, aşağıda belirtilen öğrenme stillerini (VAK Styles) ;

 • Visual Learning

 • Auditory Learning

 • Kinesthetic Learning


harmanlayarak öğrencilerin gerçek performanslarına ulaşmalarını sağlamaktır.

Bu da öğrencilerin yabancı dilde öz güven, sunum, topluluk önünde konuşma gibi becerilerini geliştirir. Kampüsümüz akademik etkinlikler açısından da oldukça aktif bir takvime sahip olduğundan, her hafta sınıf içi sunumların yanında, ayda iki defa lise bazında konferanslara ev sahipliği yapar. Bu konferans ve sunumların tamamı öğrenciler tarafından gerçekleştirilir. Bunların organizasyonunu yapan yabancı diller bölümünün bir diğer hedefi ise lise çağındaki öğrencilerin tam donanımlı ve çağdaş bireyler olarak üniversiteye ve geleceğe hazır şekilde mezun olmalarını sağlamaktır.

Yabancı Diller Bölümü, eğitimde İngilizce'nin yanı sıra Almanca, Fransızca ve İspanyolca akademik programlarını da sunarak zengin dil bir takvim uygular. Bu akademik programların her biri için ölçme ve başarı kriteri olarak belirli bir standart takip edilir.

Seçmeli dil eğitimlerinin her biri için en az CEF A2 hedeflenirken, Fit in Deutsch, Dele ve Delf gibi uluslararası kabul görmüş sınavlara hazırlık çalışmaları yapılarak öğrencilerin bu becerilerini sertifikalandırmalarına olanak sağlanır.


MUN (Model United Nations) Birleşmiş Milletler Konseyinin bir simulasyonu ve gençlik modelidir. Öğrenciler tıpkı birer UN delegesi olarak işlev gösterir. Bunun için her hafta en az iki saatlik yabancı ve Türk eğitmenler eşliğinde çalışmalar yaparak yurt içinde ve yurt dışında yapılan konferanslara katılırlar. Konferanslara akademik yıl boyunca en az dört defa katılım sağlanmaktadır.


Akademik İngilizce'nin geliştiği ve pekiştiği bir platform olan MUN Çalışmalarına öğrencilerimiz teşvik edilmektedir.


Public Speaking: Öğrencilerin toplum önünde akıcı ve üst düzey bir İngilizce ile kendilerini ifade etmelerini, fikir üretip sunmalarını sağlar, dil ve kişisel özgüveni arttırdıkları bir çalışmadır.


EYP (European Youth Parliament)Avrupa Gençlik Parlamentosu, evrensel sorunlara karşı farkındalık yaratarak uluslararası anlayışı, kültürler arası diyalogu, düşünce ve yöntemlerin farklılığını destekler. Öğrencilerin bunları benimseyip sunduğu bir platformdur.


Exam Preparation Course: Bu akademik çalışmalar 10. sınıf ve sonrasında başlar. Öğrencileri TOEFL veya IELTS sınavlarında başarılı olmaya hazırlar. İngilizce'yi akademik düzeye taşıyarak yurt dışı ve yurt içindeki üniversite hazırlık sınıflarını atlamalarını sağlar. Öğrencilere bir sene kazandıran bu programların çalışmaları10. Sınıf itibariyle uygulanır.

ESU (English Speaking Union) : Bu klüp çalışmasında öğrenciler, önce yurt içinde sonra yurt dışında belirli aralıklarla düzenlenen topluluk önünde konuşma, sunum ve münazara yarışmalarına hazırlanırlar ve bu alanlarda yine dile dayalı becerilerini geliştirme fırsatı yakalarlar.


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü

 

"İnsan sahip olduklarının toplamı değil, henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır." Jean Paul Sartre

 

Uzun yıllar devam eden eğitim-öğretim sürecinin ortaöğretim basamağında fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimin tamamlandığı, çocukluktan yetişkinliğe uzanan bir geçiş dönemi yaşanır. Yaşanılan bu özel dönemde her bireyin desteğe ihtiyacı vardır düşüncesiyle Psikolojik Danışma ve Rehberlik programımızın temelini "geliştirici" ve "önleyici-koruyucu rehberlik" anlayışı oluşturmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda programımızda; bireyin kendini tanıması, problem çözme becerileri geliştirmesi, kendi hayatıyla ilgili sağlıklı kararlar alması, sosyal açıdan çevresiyle uyum içerisinde olması, özgüvenli ve mutlu bireyler olması ve sonunda "kendini gerçekleştirmesi" ni hedefleyen çalışmalar yer almaktadır.

 

Oryantasyon Çalışmaları:

 

Okulumuza yeni başlayan öğrencilerin en kısa zamanda okulu tanıması, okula aidiyet duygusu kazanması ve kendisini güvende hissetmesi amacıyla rehberlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

 

§  Okulun Fiziksel Olanaklarının Tanıtılması: Mentor öğrenci danışmanlarının desteğiyle yeni başlayan öğrencilere okulun tüm alanları gezdirilerek tanıtılır. Hangi durumda nereden, nasıl yararlanacakları hakkında bilgi verilir.

§  Okulun Kurallarının Anlatılması: Konferans Salonunda tüm öğrencilere bilgilendirme sunumu yapılarak okul kuralları anlatılır.

§  Sınıf İçi Tanışma Etkinlikleri: Rehberlik dersinde tanışma oyunları ile aynı sınıf öğrencilerine, eğlenerek birbirlerini tanımalarına ve arkadaşlık kurmalarına imkan sağlanır.

§  Öğretmen ve Mentor Öğrenci Danışmanı Gözlem Raporu: Okulun ilk haftası yeni başlayan öğrencilerin sınıf öğretmenleri ve ilgili olan mentor öğrenci danışmanından öğrenci gözlem raporu alınır.

§  Bireysel Görüşmeler: Okulun ikinci haftası yeni başlayan tüm öğrenciler bireysel olarak görüşmeye alınır, uyum süreci ile ilgili bireysel rehberlik desteği sağlanır.

§  Veli Oryantasyonu: Okulun ilk haftası gerçekleştirilen veli bilgilendirme toplantısında PDR bölümü tanıtılır.

§  Veliye Oryantasyon Gözlem Raporu: Yeni başlayan öğrencilerin bireysel uyum sürecini anlatan gözlem raporu, tüm velilere ayrı ayrı mail ile gönderilir.

 

Olumlu Okul İklimi:

 

Eğitim öğretim faaliyetlerimizi etkili bir şekilde gerçekleştirebilmek için olumlu okul iklimi oluşturmayı her şeyden çok daha fazla önemsiyoruz. Çünkü öğrencilerin kendilerini güvende hissetmedikleri bir ortamda öğrenmenin de gerçekleşmeyeceğini biliyoruz. Güvenli okul, öğrencilerin ve öğretmenlerin kendilerini fiziksel, psikolojik ve duygusal bakımdan özgür hissettikleri bir yerdir. Bu konuda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak tüm öğrencilere bilgilendirme çalışmaları, seminerler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca öğrencilerimizi çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde görevlendirerek, onların empati kurma becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Öğrenen merkezli okul politikamız ile kurulan komisyonlar sayesinde tüm öğrencilerimizin, kendilerini ilgilendiren konularda karar almasına, ekip çalışması gerçekleştirmesine ve uygulamalarda aktif rol almasına olanak sağlıyoruz.

 

Mentor Öğrenci Danışmanlığı Eğitim Programı:

 

Okulumuzda, yeni başlayan öğrencilerin uyum süreçlerini kolaylaştırmak ve aynı zamanda daha önce aynı süreçten geçmiş ve başkalarına destek sağlamaya istekli öğrenciler yetiştirmek amacıyla Mentor Öğrenci Danışmanlığı sistemini oluşturduk.  Bir sonraki yılın Mentor Öğrenci Danışmanlarına, Nisan ayından itibaren iletişim becerileri ve empati, problem çözme becerisi, stresle başa çıkma, sosyal kaygının giderilmesi, ekip çalışması vb. konularda 8 oturumdan oluşan kişisel gelişim eğitimleri gerçekleştiriyoruz.

 

 

 

Kariyer Planlama ve YKS Rehberlik Çalışmaları:

 

Öğrencilerimizin yeteneklerini, ilgi alanlarını, kişilik özelliklerini tanıyarak kendileri için doğru hedefler belirlemelerini sağlamak adına mesleki rehberlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

 

§  Kariyer Haritası: 10. Sınıf öğrencilerimizle yıl boyunca yaptığımız mesleki rehberlik çalışmaları, ders öğretmenlerinin görüşleri, öğrencilerin istekleri doğrultusunda Kariyer Haritaları oluşturuyoruz. Öğrenci, veli ve rehberlik öğretmeni birlikte görüşme yaparak kariyer haritalarını değerlendiriyor, ders seçimlerini bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz.

§  Meslek Stajları: Meslek stajları ile 9., 10. ve 11. Sınıf öğrencilerimizin 3 yılda 3 mesleği yerinde görerek tanımalarına imkan sağlıyoruz.  Öğrencilerimizi, Avukatlıktan Hakimliğe, Doktorluktan Veterinerliğe, Mimarlıktan Yazılım Mühendisliğine, E-ticaretten Gastronomiye farklı meslek alanlarında, onlar için etkili bir meslek gözlemi ve deneyimi yaşatacağını düşündüğümüz staj yerlerine yönlendiriyoruz.

§  Meslek ve Kariyer Günleri: Öğrencilerimizin meslekleri ve akademik kariyer olanaklarını öğrenebilmeleri adına okulumuzda Meslek Tanıtım ve Kariyer Günleri düzenliyoruz. Meslek Tanıtım Günlerinde mesleğinde uzman kişileri, Kariyer Günlerinde ise üniversite öğretim üyelerini okulumuzda ağırlıyoruz.

§  Üniversite Gezileri: 10. Sınıftan itibaren öğrencilerimizle, üniversiteleri akademik ve sosyal olanaklarıyla yakından tanımaya imkan sağlayan kampüs gezileri gerçekleştiriyoruz.

§  Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı: Yurt dışı üniversite danışmanımız ile ülkelere göre üniversitelere başvuru ve kabul koşulları hakkında bilgilendirme seminerleri gerçekleştiriyoruz. Ayrıca üniversitelerin başvuru dönemlerinde öğrencimizin bireysel başvurularına destek oluyoruz.

§  Üniversite Sınav Sistemi Semineri: Öğrencilerimize ve velilerimize üniversite sınav sistemini tanıtan bilgilendirme sunumları gerçekleştiriyoruz.

§  Meslekler Rehberi: Henüz fazla bilinmeyen ancak geleceğin meslekleri olacağı düşünülen meslekler hakkında bilgilerin yer aldığı rehber fasikülleri 10. Sınıftan itibaren öğrencilerimize dağıtıyoruz.

 

Simit-Çay ile Rehberlik Söyleşileri:

 

Yıl boyunca ayda bir toplanmak üzere velilerimize yönelik "Bilinçli Aile Okulu" programı düzenliyoruz. Her oturumda farklı bir konu başlığı çerçevesinde önce bilgi aktarımı yapıyor, daha sonra katılımcı velilerimiz paylaşımda bulunuyor ve ortak sorunlara birlikte çözümler arıyoruz.
Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri , içinde bulunduğu akademik bütünlüğün amaçlarıyla birlikte öğretim programında belirtilen eğitimsel hedefleri desteklemek ve ilerletmek amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. Öğrenci odaklı yaklaşımında gençlerde ve yetişkinlerde okuma, öğrenme ve bilgilenme zevkini kazanma / geliştirme / sürdürme için bilgisel hizmet üretimleri / sunumları gerçekleştirmektedir. Bir diğer ifadeyle bu bölüm, akademik açıdan öğrencilere bilgiye erişim, bilgiyi anlama, yorumlama, hayal kurma yoluyla bilgiyi kullanma, çoğaltma ve yaratıcı olma deneyimlerini oluşturabilecek olanakları sağlamaktadır.
Okulumuz Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri Bölümü, öğrencilerin hem akademik hem de pratik gelişime yardımcı olmaya çalışan, öğrenciyi esas kabul eden, onu "önce iyi insan" ilkesinde yaşama hazırlayan ve onun gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazanmasına yönelik olarak yürütülen eğitim sürecinin içerisinde önemli bir misyonu yüklenmiş durumdadır. Bu bağlamda bilgiye gereksinim duyan, gereksinim duyduğu bilgiyi nereden ve nasıl bulabileceğini bilen, bulduğu bilgiyi kullanabilen / yorumlayabilen ve yeni bilgiler üretebilen öğrencileri yaşamboyu bilgi okuryazarlığı içerisinde gerek akademik gerekse pedagojik açıdan hazırlamakta ve desteklemektedir.
Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri Bölümümüz, geleneksel olarak tanımlanabilecek kütüphane hizmetleri ve araçları yerine yenilikçi hizmet üretimleri ve bilişim araçlarıyla öğrencilerine en yüksek bilgisel katkıyı sunmak için çalışmalarını yürütmektedir.Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri Bölümümüz:

 • Öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirmesine,
 • Bilgi sistem ve kaynaklarını verimli kullanmasına,
 • Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmesine,
 • Akademik ve bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenmesine,
 • Okumanın yorumlanmasına ve desteklemesine, böylece gerçek yaşamla bağlantı kurmasına,
 • Bulgularının ve bilgilerinin edinilmesinde bilimsel araştırma yöntemlerinin kullanılmasına,
 • Bilgi ve belgeyi karar almak için kullanmasında etik kurallara ve telif hakkına uygun ilkeli-bilinçli davranmasına önem vermekte ve öncelik tanımaktadır.