Fen Lisesi

Lisemiz, fen derslerinin laboratuvarlarda yapıldığı, uygulamalı, proje tabanlı, STEAM (Science, technology, engineering, art, mathematics) odaklı, bireysel öğrenme stillerini dikkate alan eğitim anlayışı ile faaliyet göstermektedir.

 

133 yıllık birikimimizle öğrencilerimizin sadece üniversite sınavına değil, üniversite hayatına ve  hatta iş hayatına hazır olmalarını sağlayacak alt yapı ile bilimin ışığında, düşünen, araştıran, sorgulayan, deney ve gözlemler yapan, çözüm üreten, yorum yapan, değişime ve gelişime açık bilim okuryazarı olan, önce iyi insanlar ve birer Dünya vatandaşı yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

 

Okulumuz öğrencilerini çağdaş, sorgulayan, araştıran, yaratıcı, bilimsel düşünen, her an hızla değişen ve gelişen, fen çağına ayak uydurabilen ve en son teknolojik buluşlardan her alanda faydalanabilecek, yaşam boyu öğrenen, çevreye duyarlı, sosyal yaşamlarında etkin birer dünya vatandaşı olarak yetiştirme misyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.EĞİTİM MODELİ


 • Öğrencilerimizin bireysel öğrenme stilleri tespit edilir ve bu doğrultuda hazırlanan öğrenci merkezli eğitim modeli takip edilir. (Flipped Classroom)

 • FMV Işık Fen Liselerinde eş güdümlü akademik çalışmalar yürütülerek okullar arası iş birliği sağlanmaktadır. 

 • Dünyayla entegre bir eğitim anlayışı ve güçlü bir yabancı dil eğitimi verilir. Öğrencilerimiz 10.sınıfın sonunda TOEFL ITP sınavına girer ve bu doğrultuda desteklenirler. 11. sınıf dil eğitimi ile de TOEFL IBT sınavına hazır hale gelirler.

 • Dersler teknoloji desteklidir.

 • Fen Bilimleri dersleri laboratuvarlarda uygulamalı olarak proje tabanlı olarak işlenir.

 • Her öğrencinin proje yapma zorunluluğu vardır; öğrencilerimiz bu projeleriyle TÜBİTAK, ulusal ve uluslararası pek çok yarışmaya katılır.

 • Yurt içinde üniversite okumayı hedefleyen öğrencilerimiz için 11. sınıftan itibaren hafta sonu TYT-AYT hazırlık çalışmaları yapılır.

 • 10.sınıftan itibaren öğrencilerin hedeflerine yönelik bireysel olarak ulusal sınavlara hazırlık çalışmaları yapılır.

 • Yurt dışında üniversite okumayı hedefleyen öğrencilerimiz için yurt dışı üniversite danışmanlığı hizmeti verilir.

 • Okulumuzun sahip olduğu geniş sportif, sanatsal ve sosyal olanaklar doğrultusunda öğrencilerimizin sadece akademik yönden değil; fiziksel, duygusal ve sosyal yönden de gelişimleri desteklenir.

 • Öğrencilerimiz eğitim öğretim yılı boyunca Bilim Kuşağı kapsamında, üniversite akademisyenleri ile fen bilimleri üzerine akademik söyleşilerde bulunur ve seminerlere katılırlar.                                                                                 

 • Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında projeler için her hafta düzenli olarak okulumuzda bulunan üniversite öğretim üyeleri ile çalışırlar.   ISPARTAKULE İletişim İçin
0 212 648 09 75

Öğrencilerimizin okulumuzun dil eğitiminde bir kriter olarak kabul ettiği Avrupa Birliği Dil Çerçevesi Programı (CERF) dil seviyelerinden C1 seviyesine 12. sınıfa kadar ulaşması hedeflenmektedir. Ağustos ayında uygulanacak Placement Test ile öğrencilerimizin düzeyleri belirlenecek ve düzeylerine göre seviye grupları oluşturulacaktır. Söz konusu sınavda dil becerileri açısından dört farklı türde (okuma-yazma-dinleme-konuşma) değerlendirme yapılacağından öğrencilerimizin her bir beceride geliştirilmesine gereksinim duydukları konular açığa çıkacak, bu da yıl içerisinde belirlenen izlencenin sağlıklı yürümesine yardımcı olacaktır. Bu sınavın sonuçları doğrultusunda ağustos ayında iki hafta süresince her gün 5 saat olmak üzere öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda ders izlencesi oluşturulacaktır. Dersleri 1 Türk / 1 Yabancı öğretmen yürütecektir. Böylece 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı'nda öğrencilerimiz farklı iki dil seviyesinde eğitime hazır hâle geleceklerdir. 9. sınıfta okutulması gereken 7 saat İngilizce dersi, 2 saat Seçmeli İngilizce dersi ile takviye edilerek toplam 9 saat olarak okutulacaktır.

Language: 5 saat (Türk öğretmen / dil bilgisi ağırlıklı / main course kitabı)

Reading & Writing: 2 saat (Yabancı Öğretmen / fen lisesi içeriğine uygun okuma parçaları / yazma becerisini oluşturan materyal)

Listening & Speaking: 2 saat (Yabancı Öğretmen / dinleme ve konuşma becerilerini geliştirici interaktif ve iletişimsel ders konuları)

Tüm bunlara ek olarak öğrencilerimizin dil becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hafta içi iki gün okul saatleri dışında akademik destek çalışmaları planlanmaktadır. Bu çalışmalar salt başlangıca özgü olmayıp eğitim-öğretim yılı süresince sürdürülebilir olarak planlanacaktır. Ayrıca öğrencilerimizin fen lisesi akademik içeriğine uygun olarak terminoloji bilgilerinin oluşturulabilmesi için okulumuz Fen Bilimleri & Matematik Bölümü ile koordineli bir çalışma yürütülecektir.

 

Öğrencilerimiz ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinden birini seçecektir. Okul olarak hedefimiz, öğrencilerimizi 12. sınıfa kadar CEF A2 seviyesine getirmektir. 

Fen dersleri, deney yapmayı ve görsel olarak öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla laboratuvarlarda işlenecektir. Fizik, kimya, biyoloji derslerine ait teknolojik olarak oldukça donanımlı üç farklı laboratuvarın yanı sıra fen lisesi öğrencilerine özel uygulanacak olan proje bazlı eğitim sisteminde her bir öğrenci ayrı ayrı deneyler ve projeler üretme olanağına sahip olacak. Yapılacak olan projeler öğrencilerin farklı derslerde öğrendiklerini bir arada uygulamalarına olanak sağlayacak STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) eğitim yaklaşımıyla uyumlu olacaktır. Öğrenciler bilgisayar programları aracılığıyla tasarladıkları projelerin prototiplerini de üç boyutlu yazıcıyla üretebileceklerdir.


 

Matematik derslerinde ispatlar yoluyla öğrenmenin kalıcı hâle getirilecek olmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası yarışmalarda da öğrencilerimizin bulundukları seviyeyi görmeleri sağlanacaktır. Katılım sağlanan yarışmalar sonrasında her öğrenciye sertifikaları verilecektir. Uluslararası yarışmalar; Kanada Waterloo Üniversitesi tarafından düzenlenen Pascal (9. sınıf), Cayley (10. sınıf), Fermat (11. sınıf) ve Kanguru matematik yarışmalarıdır. Ulusal proje yarışmalarına, olimpiyatlara, TÜBİTAK ve diğer proje yarışmalarına da öğrencilerimiz katılım sağlayacaklardır.


 

Yabancı diller zümresi ile iş birliği içerisinde hazırlanacak yabancı dil dersi içeriklerinde öğrencilerin bilimsel metinler yoluyla ve sayısal ders notlarında yer verilecek İngilizce içeriklerle sayısal derslere ait terminolojiyi de öğrenmeleri sağlanacaktır. Ders işlenişinde teknoloji kullanımına sıklıkla yer verilecek olup ders dışı zamanlarda da öğrencilerin çeşitli web araçları yoluyla ödev, değerlendirme, tartışma gibi akademik çalışmaları yapmaları için platformlar oluşturulacaktır.


 

Fen Bilimleri – Matematik Bölümleri bünyesinde Robotik, Matematik ve Zekâ, Web Tasarım ve Programlama kulüpleri olacaktır. Kulüp çalışmaları kapsamında uzman konuklar ve üniversite akademisyenleriyle de sık sık bir araya getirilecek olan öğrenciler yurt içi-yurt dışı gezilerle de (Cern, Nasa, Matematik Köyü v.b.) öğrendiklerinin uygulamaları hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir. Ayrıca Işık Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan bilim kampında da hem bilimsel çalışmalar yapma hem de güvenli bir kampüste üniversite hayatını tanıma fırsatına sahip olacaklardır.


 

Yüksek LGS başarısı ile gelen öğrencilerin bir üst eğitim kurumu olan üniversite sınavında da başarılarını arttırarak sürdürmeleri amacıyla hafta içi ve hafta sonu akademik destek çalışmaları yapılacaktır. Öğrencilerin akademik gelişimleri düzenli yapılacak olan değerlendirme sınavlarıyla takip edilecek, öğrenciler eksik oldukları konularda ek çalışmalar ve ödevlerle desteklenecektir.

 

Fen Lisesi öğrencilerinin edebiyat ve sosyal dersleri severek çalışmaları öncelikli hedefimizdir. Öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak, sosyal beceriler kazanmalarını sağlamak, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere sahip bireyler olmalarını sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalar şunlardır:

 • Fen ve matematik zümreleriyle iş birliği içerisinde ortak projeler geliştirilecektir.

 • Uygun konular deneysel olarak veya atölye çalışması şeklinde ele alınacaktır.

 • Akademik olarak yüksek hedefleri olan bu öğrencilerimiz YGS için etütlerle desteklenecektir. 

Bölümümüz eğitim-öğretim yılı süresince törenler, geziler, kamplar, yardım kampanyaları, özel günler, spor müsabakaları, sergiler, konserler başlıkları altında çok sayıda etkinlik düzenleyecektir.

Spor ve sanat alanlarına ilgi duyan öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılması sağlanacaktır. FMV Işık Spor Kulübünde birçok başarılı sporcu yetişmesi, öğrencilerimiz okul yaşamı boyunca kazanacakları bu yetkinliklerle yurt dışındaki üniversitelerden öncelik görüp burs olanaklarına sahip olmaları hedeflenmektedir.

 • Beden Eğitimi

Kampüsümüzün fiziki şartları öğrencilerimizi spora yönlendirmek açısından çok elverişli durumdadır. Beden eğitimi derslerinde amacımız; öğrencilerimizi, beden ve ruh gelişimlerini göz önünde bulundurarak, öz güveni, öz denetimi, öz disiplini, cesareti, toplumsal uyumu gelişmiş, iş birliği yapabilen, çabuk ve doğru kararlar verebilen sağlıklı bireyler hâline getirmektir. Okul içinde, her öğrencimizin spora yönlendirilmesi ve spor yapması bizim için esastır. Yapılacak turnuvalar ve spor kulübü etkinlikleri sonunda istekli öğrencilerimiz okul takımlarına seçilecektir.


 • Görsel Sanatlar ve Müzik

Öğrencilerin içsel enerjilerini doğru yönlendirmek, sosyal ve evrensel iletişimlerini kuvvetlendirmek, müzik ve görsel sanatlardaki becerilerini göstermeleri amacıyla okulumuzda sergiler ve yarışmalar düzenlenecektir. Ayrıca öğrencilerimizin okul dışında da yarışma, festival ve sergilere katılmaları sağlanacaktır.

Okulumuzda belirlenen günlerde Sempre Arte adı altında sanat etkinlikleri düzenlenecek, öğrencilerimiz yeteneklerini, müzik ve resim çalışmalarını kendi arkadaşlarıyla paylaşacaklardır. 

 

Bölümümüz bünyesinde açılması planlanan kulüpler şunlardır: Müzik Sempre Art Kulübü, Resim Sempre Art Kulübü, Yüzme Kulübü ve Tenis Kulübü.

Servisimiz öğrencilerimizin her zaman güvenle gelebildikleri bir bölümdür. Bu bölümde bireye saygı ve gizlilik ilkelerine bağlı kalınarak öğrencimizin kendilerini tanıma ve geliştirmesine, problem çözme becerisi kazanmasına, sosyal ve duygusal yönden sağlıklı gelişimine ve eğitim-öğretim ortamından en iyi şekilde yararlanmasına destek olunmaya çalışılır.

Öğrenci-öğretmen-veli iş birliğinin büyük önem taşıdığı rehberlik çalışmaları, ihtiyaca göre bireysel, grup veya sınıf düzeyinde gerçekleştirilir. Öğrencilerimizin bireysel farklılıkları doğrultusunda, onların başarı potansiyellerini ortaya çıkarmaya ve var olan becerilerinin gelişmesine olanak sağlanır. Öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemenin yanı sıra üniversiteye hazırlık aşamasında onların doğru adımlar atmasına destek olmak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

 

Mezuniyete kadar öğrencilerin mesleki ilgi ve yeteneklerini fark etmelerini sağlamak, onları başarılı ve mutlu olabilecekleri alanlara yönlendirmek, onlara meslekleri ve yükseköğretim kurumlarını tanıtmak bu çalışmalar arasındadır. Okulumuzda velilerimiz için her yıl Ana-Baba Okulu çalışmaları düzenlenmektedir.