FMV Işık Liseleri Kayıt

FMV Işık Liseleri 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Kayıtları

FMV Özel Nişantaşı, Erenköy, Ayazağa, Ispartakule Işık Liseleri Kayıtları:

Kurum içi öğrenci kayıtları; 

Hazırlık sınıfına, FMV Işık Ortaokulu, FMV Ayazağa Işık Ortaokulu, FMV Erenköy Işık Ortaokulu ve FMV Ispartakule Işık Ortaokulu'ndan mezun olan öğrencilerin bu okulların bulunduğu kampüsteki liselerin hazırlık sınıflarına; ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasına göre her yıl okul yönetimince belirlenen taban puan dikkate alınarak öğrenci kaydı yapılır.

Işık Ortaokullarını bitirerek farklı kampüste yer alan Işık Liseleri'ne kayıt olmak isteyen öğrenciler, açıklanan TEOG YEP'e bakılarak ilan edilen taban puanın üzerinde olanlar, kontenjan açığına göre kayıt olabilirler.

Taban Puan: YEP 450.000

Bu kayıtlar, 30 Haziran 2017 Cuma günü başlayıp 13 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 16.00'ya kadar devam edecektir. Kayıtlar, MEB e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilerek resmiyet kazanacaktır. 13 Temmuz 2017 tarihine kadar kendi okuluna kayıt olmamış öğrencilerin kayıtları, kontenjan açığına göre ve e-okul sistemi üzerinden yerleşme durumu da dikkate alınarak nakil prosedürü doğrultusunda yapılacaktır.

Kurum dışı öğrenci kayıtları;

FMV Işık Ortaokulları dışında devlet ya da bir başka özel ortaokulu bitiren öğrencilerin kayıtları kontenjan ve TEOG YEP taban puanına göre 30 Haziran - 13 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

14 Ağustos 2017 tarihinden sonra nakil başvuruları alınacak olup bu süreçte işlemler, resmi olarak e-okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başarı Bursları;

Başarı bursları kontenjan dâhilinde ve TEOG YEP puanı aralıklarına göre verilecektir. 

Velilerin kayıt takvimi sürecinde burs kontenjanı için okul yönetimi ile iletişime geçerek günlük takip etmeleri gerekir. 

FMV Özel Erenköy, Ayazağa, Ispartakule Işık Fen Liseleri Kayıtları:

FMV Özel Fen Liseleri kurum içi ve kurum dışı tüm kayıtları kontenjan ve TEOG YEP taban puanına göre 30 Haziran - 13 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Taban Puan: YEP 485.000 

Başarı Bursları;

Başarı bursları kontenjan dâhilinde ve TEOG YEP puanı aralıklarına göre verilecektir. 

Velilerin kayıt takvimi sürecinde burs kontenjanı için okul yönetimi ile iletişime geçerek günlük takip etmeleri gerekir. 

Önemli Açıklama:

Başarı burslarında öncelik kontenjan dâhilinde kurum içi öğrencilere verilir. 

Başarı bursları, "FMV Işık Okulları Ücretsiz Okuma ve Burs Prosedürü'nde" belirtilen şartların yerine getirilmesine bağlı olarak, lise eğitimi süresince devam eder. 


Genel Hatırlatma ve Bilgilendirme:

Kayıt saatleri:

Öğrenci kayıtları aşağıdaki belgeler ile hafta içi 09.00 – 16.00 saatleri arasında yapılacaktır. (Bankanın çalışma saatlerine göre hareket edilmektedir)

Kayıt için gerekli belgeler:

TEOG Sınav Sonuç Belgesi (Kurum dışı kayıtlar için)

Öğrenci nüfus cüzdanı fotokopisi

Öğrenci ikametgâh belgesi

4 Fotoğraf

Ücret iadesi:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Ücretlerin iadesi - MADDE 56 – (3)

a) (Değişik: RG-21.7.2012-28360)

Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir.

Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.

2017 - 2018 Eğitim - Öğretim Yılı İçin (ara sınıf) 9, 10 ve 11. Sınıflara Kurum Dışından Öğrenci Alımı:

12. sınıf düzeyine öğrenci alınmamaktadır.

Sınav Tarihleri : 21 Haziran 2017 Çarşamba

24 Ağustos 2017 Perşembe

FMV Işık Liseleri 9, 10 ve 11. sınıfa kurum dışından öğrenci alımı seçme sınavı, kontenjan açılması durumunda, her yıl Haziran ve Ağustos (gerektiğinde) aylarında yapılır. Bu yıl Ispartakule ve Erenköy kampüsleri hariç 10.sınıf düzeyinde öğrenci alınmayacaktır.

Sınava başvuru şartları ve istenen belgeler:


1. TEOG sınavına ait YEP sonuç belgesi

2. Sınıf tekrar etmemiş olmak

3. Disiplin cezası almamış olmak ve bunu okul müdürlüğünce onaylanmış yazı ile belgelemek

4. İlgili yönetmeliklerce denkliği uygun olan resmî ve özel okulların hazırlık / 9 ve 10. sınıf öğrencisi olduğunu ve bu sınıfı doğrudan geçmiş olduğunu gösteren okul müdürlüğünden onaylı yazı / karne

5. 1 adet vesikalık fotoğraf

6. Yurt dışından başvurular için denklik belgesi

7. Veli dilekçesi (örneği okulumuzdan alınacaktır)

8. Nüfus cüzdanı


Öğrenci velisi çocuğu ile birlikte, başvuru için istenen belgelerle başvuru dilekçesini doldurup ilgili okul müdürlüğümüze teslim etmesi gerekmektedir.


Sınav:


Sınav öğrencinin bitirdiği sınıfın tüm derslerini kapsar.

Yabancı dil için, yazılı ve sözlü sınav uygulanır.

Yabancı dil puanının belirlenmesinde yazılı ve sözlü sınavlar sonuca %50'şer etki eder.

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde duyurulur.


Kayıt:


Sınavı başaran ve mülakat sonucu olumlu olan öğrencilerin kayıtları; nakil prosedürü ve e-okul sisteminden yapılır. E-okul sisteminden kaynaklanacak sorunlardan ve öğrencilerin geldiği okulda okuduğu derslere göre yaşayacağı olumsuzluklardan okul sorumlu tutulamaz.

İdari kayıtla birlikte mali kayıtta FMV Işık Okulları Şartları ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilmelidir.