ANADOLU'DA FELSEFEYE YOLCULUK

FMV Işık Okulları Ayazağa, Erenköy ve Nişantaşı Kampüsleri 11. sınıf düzeyinden 87 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde, 16-19 Kasım 2017 tarihleri arasında Pirene, Milet ve Efes'te, "Felsefenin Merkezine Seyahat" projesinde bir araya geldi.

Gezinin ve etkinliğin amacı; yaşadığımız Anadolu toprakları üzerinde yapılmış felsefe çalışmalarını, ortaya konan düşünce ürünlerini ortaya konuldukları ortamlarda, tarihsel ve kültürel bağlamlarında ele almak, insanlığın ortak mirasını oluşturan felsefi düşünceleri tanıtmak, canlandırmak ve bu konularda farkındalığı arttırmaktı. Filozof yaşadığı dönemin düşüncesini, problemlerini ve çözümlerini temsil ettiğinden; bir filozofu anlamak için onun çağına, tarihsel ve kültürel ortamına bütüncül bir açıdan bakılan bu etkinlikte Thales, Anaximandros, Anaximenes ve Herakleitos'un ayak izleri takip edildi. Miletli filozofların doğa felsefeleri, felsefeyi mitosun etkisinden kurtarmada ne derece başarılı oldukları; "logos" kavramı, bu filozofların varlığın birliğini gördükleri, görünenle yetinmeyip her şeyin kökenini aradıkları ve insan felsefesine giden yolun Miletli filozoflarla başlatılabileceği gibi ana başlıklar ele alındı, sorgulandı. Bu uygarlıkların farklı dünya görüşlerinin, egemen yaşama biçimlerinin ve davranış normlarının bilgisi üzerinde, Felsefe dersi öğretmenleri ve öğrencilerin de katkılarıyla paylaşımlarda bulunuldu. Bu paylaşımlarla bilgiler zenginleşti ve derinleşti.

Felsefe tarihinin bu en erken dönemi yalnızca felsefenin değil, genel olarak bilimsel düşüncenin doğuşu ya da başlangıcı olarak görülürse bu dönüşümün insan için öneminin daha büyük bir açıklıkla ortaya çıkacağı ortak düşüncesiyle, Anadolu'da felsefeye yapılan yolculuk, zihinlerde binbir soru ve güzel anılarla tamamlandı.