TURNITIN TANITIM-KULLANIM EĞİTİM SEMİNERİ

Turnitin, öğrencilerle eğitimcileri aynı platformda buluşturan, belgelerin orijinallik kontrollerinin yapılmasını, eğitimcilerin bu belgeleri online olarak değerlendirmesini ve notlandırmasını sağlayan dünyanın en önde gelen profesyonel yazılımlarındandır. Bu bağlamda Turnitin okulumuzda; kopyacılığa teşebbüsü engellemek, olası girişimlerde öğretmenler için objektif analiz raporu çıkarmak ve araştırmayı özendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Turnitin, okulumuzdaki eğitimciler ve öğrencilerin bilgiyi doğru, bilinçli ve yasal bir şekilde kullanmalarına dinamizm kazandırmaktadır. FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi - Fen Lisesi Kütüphanesi etkinlikleri kapsamında, 20 Kasım 2017 Pazartesi günü 15.30-16.30 saatleri arasında Turnitin K12 Eğitim Danışmanı Sayın Ceyda Altınçağ ile Turnitin Tanıtım-Kullanım Eğitim Semineri gerçekleştirilmiş olup öğretmenlerimiz, programın kullanımı ve analizleri konusunda bilgilendirilmiştir. İntihali önleyerek öğrencilerin akademik yazım yeteneklerinin nasıl geliştirilmesi gerektiği uygulamalarla paylaşılmıştır.