EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ SEMİNERLERİ

FMV Ayazağa Işık Lisesi ve Fen Lisesi tarafından düzenlenen "Eğitimcilerin Eğitimi Seminerleri" serisinde Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu 31 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 15.30'da "Teknolojik ve demografik değişimin ekonomiye yansımaları" başlıklı konferansı ile öğretmenlerimizle bir araya geliyor.

Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Ekonomi Bölümünden almıştır. Akademik kariyerine Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünde araştırma görevlisi olarak başlamış, Avrupa Topluluğundan kazandığı Jean Monnet bursu ile gittiği İngiltere'nin Reading Üniversitesinden, ekonomi alanında bir yüksek lisans derecesi daha elde etmiştir. Türkiye'ye döndükten sonra, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümüne araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve aynı bölümde doktorasını tamamlamıştır. 2004 yılında Doçent, 2011 yılında Prof. unvanı alan Aslanoğlu, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır ve halen bu üniversitede rektör yardımcısı görevini sürdürmektedir. Makroekonomi, Türkiye ve Dünya Ekonomisi temel ilgi alanlarını oluşturmakta olup, Genel Ekonomi, Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması, Türkiye ve Dünya Ekonomisi; Göstergeler ve Gelişmeler üzerine seminer ve eğitimler vermektedir.