Kayıt Bilgileri

Sınav Tarihleri ve Ön Kayıt Bilgileri İçin Lütfen Tıklayınız.

Okullarımıza ve özellikle ilköğretim 1.sınıflarına çok yoğun bir talep olduğundan 1. sınıfa öğrenci alımlarında halen anaokullarımız 6 yaş grubunda öğrenim gören öğrencilerimiz, kesin kayıt yaptırma konusunda öncelikli hakka sahiptirler. Her okulumuzun 1. sınıfa öğrenci alımı ile ilgili kontenjanı belirlenerek bu doğrultuda kontenjan ve öğrenci alımı ile ilgili ilan – duyuru sonrasında, başvuru sırasına göre öğrenci görüşmeleri yapılır.

Başvuru sırasında öğrencinin kimlik fotokopisi ve bir adet fotoğraf istenir, başvuru dilekçesi veli tarafından doldurulur. 1. sınıf için başvuran öğrencilere psikolojik danışmanlar bireysel öğrenci tanıma görüşmesi ve okul olgunluğu çalışması yapılır. Sonucuna göre kayıt hakkı kazanır. Okul tanıtım ve görüşmeleri için randevu gerekmektedir.

Ara sınıflara öğrenci alımlarında düzey belirleme sınavı ve psikolojik danışmanlar tarafından bireysel öğrenci tanıma görüşmesi yapılır.

Başvuru sırasında öğrencinin kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi ve bir fotoğraf istenir, başvuru dilekçesi veli tarafından doldurulur.Okul tanıtım ve görüşmeleri için randevu gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen evrakların teslimi sırasında tanıma çalışması görüşmesinin tarihi belirlenir ve düzey belirleme sınavına kaydı yapılır. Tüm düzeyler için düzey belirleme sınavı / öğrenci tanıma çalışması görüşmesi makbuz karşılığı 150 TL ile ücretlendirilir. Öğrencinin kayıt hakkı kazanamaması durumunda ücret iadesi yapılmaz. Bu tutar kayıt hakkı kazanan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerinden düşülmez. Ara sınıflar için yapılan düzey belirleme sınavı sonuçları okullarımızda ve web sitemizde ilan edilir.


2016– 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÜCRET ÖDEMELERİ

Eğitim-Öğretim-Yemek ücretlerinin ilk taksitleri kayıt esnasında, diğer taksitler banka ile veli arasında imzalanan düzenli ödeme talimatında belirtilen tarihlerde banka aracılığıyla tahsil edilir. Veli taksitlerini düzenli ödeme talimatında belirtilen tarihlerde kayıt anında verilen banka cüzda
nında belirtilen bireysel hesabına yatırır. 17 Taksit ödemelerinde bireysel hesabı yerine okul hesabını kullanan velilerin, bankaya olan taahhütlerini süresi içinde yerine getirmemelerinden dolayı uğrayacakları faiz zararından okul sorumlu değildir.

Bankanın ek hesap açtığı (kredi tanımladığı)velilerimizin tüm ödemeleri banka tarafından garanti kapsamına alınmıştır. Taksit günü hesabında ye- terli bakiye olmaması durumunda, ek hesabından eksik tutar tamamlana- rak kurumumuz hesabına gönderilir. Ek hesaptan gönderilen tutara banka günlük gecikme faizi uygular.

Faturalar eğitim döneminin başlangıcı olan Eylül ayından eğitim dönemi- nin bitişi olan Haziran ayına kadar her ayın  sonunda aylık  olarak (Yıllık öğretim ve yemek ücreti PEŞİN OLARAK ödenmiş de olsa), ödeme yapılsın ya da yapılmasın öğrenci velisi  adına kesilir ve velilere öğrencileri aracılı- ğıyla gönderilir.