Eğitim Öğretim

İngilizce Etkinliği


Okulumuzda İngilizce eğitimi, 5 ve 6 yaş grubunda haftada 15 saat, 4 yaş gruplarında 8 saat olmak üzere gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecektir. Etkinliklerimizi düzenlerken hedefimiz İngilizce dinleme becerilerini geliştirip, konuşma becerilerinin oluşmasına temel oluşturmaktır. Hedefimizi gerçekleştirmek için çeşitli ders  ve kaynak kitaplar, hikaye kitapları, CD, DVD, resimli kartlar, posterler, çeşitli objeler, kuklalar ve oyunlar kullanılmaktadır. Konuşma becerilerinin gelişimine temel oluşturmak için drama, rol oynama ve taklit etme çalışmalarıyla dili interaktif kullanabilecekleri ortamlar sağlanmaya çalışılmaktadır.

Bunlar dışında programlarımızda sınıf öğretmenlerinin planlarını destekleyici birçok  çalışmada yer almaktadır. Çünkü  kendi ana  dillerinde öğrendikleri kavramlar yabancı dil edinimlerinin oluşmasını kolaylaştırmaktadır. Bunu  da gerçekleştirmek için başta Gems programını destekleyen aktiviteler ve hikayeler ayrıca işlenen diğer  konularla ilgili etkinlikler düzenlenmektedir. Derslerde öğrencilerin İngilizcenin farklı etkinliklerde de kullanılabileceğini  fark etmeleri, dinleme ve fiziksel becerilerini geliştirmek amacıyla Yoga etkinlikleri İngilizce yürütülmektedir. 

 

Müzik Etkinliği

Okulumuzda her sınıfımıza haftada 1 saat piyano ve orff enstrümanları eşliğinde müzik etkinliği yapılmaktadır. Ayrıca, bu eğitim sınıf öğretmenleri tarafından Orff çalışmaları ile desteklenmektedir. Anaokulunda müzik ve Orff etkinlikleri öğrencilerin dil gelişimlerini olumlu nde etkiler, ritme karşı duyarlılık geliştirmelerine yarmcı olur. Öğrencilere beraberlik ve bir gruba ait olma duygusu verir. Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine yarm eder ve sosyal uyum kazanmalarında önemli rol oynar. Onlara güven ve başarı duygusu kazan- dırır.  Ayrıca, üzik eğitimi ile Atatürk sevgisi ve milli duyguların geliştirmesi de amaçlanır.

 

Satranç

Satranç etkinliği 6 yaş grubu öğrencileriyle haftada 1 saat olarak planlanmıştır. Çocuklarımızın olabildiğince küçük yaştan başlayarak kişilik gelişiminde satrancın pozitif etkilerinden yararlanma amaçlanmalı ve çocuklarımızın olumlu davranışlar sergilemesine destek olmaktadır. Ayrıca satranç çocuklarda karar vermelerinii, dikkatlerini, kapsamlı düşünmeyi ve özgüveni geliştirir.

Dans

Dans etkinliği 5-6 yaş grubu öğrencileriyle haftada 1 saat olarak yapılmaktadır. Dans etmek, çocuğun kendisini ifade etmesinin alternatif bir yoludur. Dans etmek çocuğun özgüvenini, duygusal gelişimi, fiziksel gelişimini destekler.  Dans etkinlikleri çocukların yaratıcılık becerilerini harekete geçirir, sanata olan meraklarını güçlendirir. Dans etkinliklerinde çocuklarımızın tüm dans türlerini tanımasını, deneyim edinmelerini hedefliyoruz.

 

Seramik

Seramik etkinliği 4-5 yaş gruplarının haftada 1 saat katıldığı etkinliktir. Bu etkinlikte amaç seramik sanatını tanımak, seramik yapabilmelerini, kendi becerilerini, yeteneklerini, keşfetmelerini sağlmaktır. Seramik çalışmaları öğrencilerin el becerileri ile zihni çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmesini sağlamaktadır. Öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirmede, enerjisi ile yaratıcılığını birleştirmede, özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitelerini geliştirmede günlük aktivitelerini destekleyici yönde beceri kazandırmaktadır.

 

 

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar dersimiz 6 yaş öğrencileriyle haftada 1 saat olarak yapılmaktadır. Derslerimiz öğrencilerimize, yaratıcılığını geliştirme, hayal kurma, problem çözme, el, zihin ve göz koordinasyonu geliştirme, oranlar arası ilişki kurma gibi becerileri kazandırır. Çocuğun hem zihinsel hem de fiziksel olarak gelişmesine yardımcı olur. Etkinliklerimiz arasında boyama, kesme yapıştırma, yoğurma, basit baskı teknikleri gibi birçok etkinlik yer almaktadır. 


Yoga

Yoga etkinliği 5-6 yaş grubu öğrencileriyle 1 saat olarak planlanmıştır. Klasik yoga duruşlarının çocuklar için uyarlandığı eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla birleştiği hareket bütünüdür. Çocuk yogasından amaçlanan beden-ruh-akıl uyumunu dengelemek ve çocuğun bu denge ile yaşamına devam etmesini sağlamaktır.

Çocuk yogası ile güvenli bir ortamda çocukların kendi kişiliklerini ve yaratıcılıklarını ortaya koymayı amaçlıyoruz.  

 


Laboratuar

Anaokulunda yapılan deneylerle öğrencilerimizin bilime ilgisini uyandırabilmeyi amaçlar. Öğrencilerimize laboratuvarın aslında hayatın bir parçası olduğunu ve canlı, cansız bütün varlıklar arası ilişkilerin matematiksel ve bilimsel düşünme ile çok daha anlaşılır olduğunu göstermeyi hedefler. Böylece kabiliyetli öğrencilerin küçük yaşta keşfedilmesi, bilimsel çalışmalara yönlendirilmesi ve bilimsel metotlarla öğrencilerimizin araştırma duygusunu geliştirmeyi destekler.

''BİLİM GERÇEĞİ BİLMEKTİR''

 

Spor

Çocuğun okul öncesi hareket gelişiminde en özel ihtiyacı oyun oynamak ve hareket etmektir. Bedenin fiziksel olarak hareket etmesini sağlayıcı aktiviteler olarak isimlendirilen "fiziksel aktivite" çocuklar için yaşamlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu dönemdeki çocukların hareket ihtiyacını karşılayacak en uygun etkinliklerden biri de sportif çalışmalarıdır. Bu çalışmalar çocuğun kas koordinasyonunun, dayanıklılığının, kuvvet, esneklik gibi fiziksel uygunluk özelliklerinin gelişiminde büyük önem taşır. Çocukların yaşları, gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak haftada 1 saat yapılan bu etkinlik, çocukların hem hareket gelişimleri, hem de sosyal, duygusal, zihinsel gelişimlerine de katkı sağlar.

 

 

Bilgisayar

        Okulumuzda bilgisayar dersi kapsamında öğrencilerimiz ile derslerin içeriğine göre her öğrenciye bir tablet ya da bilgisayar kullanma olanağı sağlayan dersliklerde, Maker Labımız da ya da sınıflarımızda dersimiz hafta da bir saat olacak şekilde 6 yaş grubumuza bilgisayar öğretmeni tarafından verilmektedir. Bu derste amacımız öğrencilerin gelişen teknolojik araçları tanımları, kullanımı ile ilgili işlevlerini bilmeleri, dijital sağlık konularını öğrenmeleri sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerimiz ile bu derste ağırlıklı olarak kodlama, robotik ve tasarım etkinlikleri yapılmaktadır. Bunun için öğrencilere kodlamaya yönelik Code.org, Scratch Jr gibi uygulamalar ve Cubetto robotu kullanılarak algoritma becerileri, problem çözme becerisi ve yaratıcılık becerisinin gelişmesi sağlanmaktadır. 

 

Anaokulu rehberlik birimi önleyici ve destekleyici rehberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Öğrencilerin eğitimsel, sosyal ve duygusal kapasitelerini geliştirmelerine, yaşadıkları zorluklara çözüm yolları bulmalarına, kendilerine yeter duruma gelmelerine yardımcı olmak amacıyla izleme ve destekleme çalışmaları yapılmaktadır.   

Anaokulu Rehberlik Birimi çalışmalarını öğrencilere ve velilere yönelik olarak gerçekleştirir.

·         Öğrencilerin okula başlangıç ve uyum döneminde destek olur.

·         Yıl içerisinde gelişim alanlarını değerlendirmek ve eğitim sürecini yönlendirebilmek amacıyla çeşitli  objektif test ve envanterler uygular. (Bracken Temel Kavram Testi, Frostig Görsel Algı Testi, TIMI Çoklu Zeka Testi, Okul Olgunluğu Envanteri, Bender Gestalt Testi, Koppitz İnsan Çizimi Testi vb.)  

·         Hem öğrenciler hem veliler için bireysel danışmanlık hizmeti verir. Uygulanan test ve envanterlerin sonuçlarını öğretmenler ve ailelerle paylaşır, gerekli yönlendirmelerde bulunur. Güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve bu doğrultuda eğitim programlarının düzenlenmesinde yardımcı olur.  

·         Ailelere yönelik eğitim, seminer vb. düzenler.

·         Bülten ve pano çalışmaları hazırlar.

Okula Devam – Giriş ve Çıkış Saateleri

Okulumuzda çalışmalarımız, 08.00-16.30 saatleri arasında devam etmektedir. Çocuklarımızın okula düzenli olarak devam etmeleri gerekmektedir. Ancak, devamsızlık halinde velinin okul yönetimine mazeret bildirmesi istenir. Öğrencinin üç güne kadar devamsızlığı olduğu takdirde veli, öğrencinin okula hangi tarihlerde ve neden gelmediğini belirten bir tezkere yazar ve imzalayarak okul yönetimine çocuk ile gönderir.

Ancak, öğrencilerin hastalığa bağlı 3 günü geçen devamsızlıklarında doktor raporu getirmesi gerekir.

Öğle Yemeği ve Kahvaltı

Çocuklarımız her sabah saat 08.45'de kahvaltılarını yaparlar. "Açık Büfe" olarak sunulan kahvaltı ile birlikte hergün 1 bardak süt içmektedirler.

Okulumuzda serbest kıyafet uygulaması yapılmaktadır. Çocuklarımızın okula gelirken rahat hareket edecekleri kıyafetler giymelerinde yarar görülmektedir. Ayrıca çocuklarımızın rahatça hareket edebilecekleri, ayaklarını sıkmayan ayakkabılar giymeleri önerilmektedir.

Okulumuzun yemek mönüsü çocuklarımız için özel olarak hazırlanmaktadır. Öğrencilerimizde sağlıklı yemek yeme alışkanlığını kazandırmanın yanı sıra, özbakım becerilerini ve estetik duygusunu geliştirmek de amaçlanmaktadır.

Ayrıca gün boyunca okulda olan çocuklarımızı evlerine göndermeden önce açlıklarını giderecek bir ara öğün saati uygulaması yapılmaktadır.

Çocuk Hastalıkları ve İlaç Kullanımı

Öğrencilerimizde görülen sağlık sorunlarında ilk müdahale okulumuzda yapılmaktadır. Sağlık sorunu olan öğrencinin tedavisinde, aile tarafından bildirilen ve öğrencinin dosyasına işlenmiş, sağlıkla ilgili özel durumu göz önüne alınır. İlaç verilmesi gereken durumlarda veli ile iletişim kurularak öğrencinin kullanabileceği ilaç hakkında bilgi alınır. Gerekli durumlarda Okul Müdürü tarafından onaylanan revir kağıdı ile öğrenciler okul doktoruna gönderilir.

Velinin, cocuğun düzenli kullanması gereken ilaçları (alerji ilaçları vs.) okula önceden bildirmesi gerekmektedir.

Çocuğun Okuldan Alınması

Öğrencilerimizin hepsinin birer çıkış kartı vardır. Bu çıkış kartları velilerde kalır. Veli çocuğunu almak istediğinde çıkış kartını görevliye verir, böylece çocuğun okuldan velisiyle birlikte çıkışı sağlanır. Eğer velinin yanında kart yok ise, okul yönetimi tarafından imzalanmış "Kartsız verelim" yazılı bir form ile çocuğun çıkışı sağlanır.

Öğrenciyi anne babasından başka biri alacaksa veli okul yönetimine telefon ederek öğrenciyi alacak kişinin adını soyadını bildirir. Çocuğu almaya gelen kişi okul yönetimine kimlik göstererek kendini tanıtır ve okul yönetimi tarafından verilmiş "Kartsız verelim" yazılı formu kullanır.

Eğer çocuk okul servisinden yararlanıyorsa ve o gün velisi tarafından kart ile alınacak ise velinin en geç 15.30'a kadar okul yönetimine haber vermesi gerekir.

Bu durumda okul yönetimi tarafından imzalanmış "Taşıta vermeyelim" yazılı bir form öğretmene iletilerek, öğrencinin servise binmemesi sağlanır. Velilerimizin servis hostesi ve öğrenci ile okul yönetimine haber göndermemek konusunda hassas davranmalarını diliyoruz.

Taşıt ile giden öğrencilerimizi ise servis sürücüsü ve hostesi okula çıkarak sınıf kapılarından alırlar. Gerekli durumlarda anaokulu görevlileri de çocuklara eşlik ederek servislerine güvenli şekilde binmeleri sağlanır.