Okul Müdüründen

Değerli Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,


Yeni bir eğitim öğretim yılının hepimiz için sevgi, barış, sağlık ve başarılarla geçmesini diliyorum. 


Eğitim ve öğretim ile ilgili pek çok bilgiyi aktarmak isterim. Ancak sınırlı olan bu satırlara bilim insanı Galileo Galilei'nin çok değer verdiğim bir sözüyle başlamak istedim.


"İnsanlara nereye gideceklerini söyleyip oraya nasıl gideceklerine kendilerinin karar vermesini sağlarsanız, alınacak sonuçlara hayran kalırsınız." 


Hatırlatmak isterim ki eğitim aslında bir süreçler bütünüdür. Bu süreç kendi içinde işler ve zaman sınırlamasına gelmez. Eğitimde sonuç elde etmek ne laboratuvardaki işlemler kadar kısa ne de bilgisayar yazılımları kadar hızlıdır. Kullanılan metotların çoğu birbirinden farklı olsa da genellikle aynı hedefe hizmet eder. Süreç sonunda elde edilen değerlerin bireye, topluma ve ülkelere getirisi amaçtır. Bu nedenle süreç içinde kaliteli eğitim öğretim arayışı içinde olmak gerekir.


Kaliteli eğitim öğretim nedir sorusuna verilen cevaplar her ne kadar yıllar içinde değişkenlik gösterse de değişmeyen, kişilerin karar verme becerisini öğrendiği metotlarla gerçekleştirmesidir. Öğretim sınıfta biter ancak eğitim hayatımız boyunca devam eder. Bu nedenledir ki yaşadığımız yüzyılda bilgi kirliliğine değil, bilgi okuryazarlığına ihtiyacımız vardır. 21. Yüzyılda ihtiyaç duyulan becerilerin başında bilgi edinme becerisi gelmektedir. Araştırmak, eleştirel bakmak, bilgiyi yeni durumlara uyarlamak, teknoloji okuryazarı olmak, bilgi üretimine katkıda bulunmak, paylaşmak ve tüm bu becerilerle kişisel gelişim sağlamak. Günümüzde teknoloji sayesinde sosyal medya ortamlarında bilgiyi kolaylıkla paylaşıp, kısa sürede yeni bilgiler edinebiliyoruz. Dolayısıyla her alanda olduğu gibi bilgiyi de hızla tüketiyoruz. Bu kadar hızlı gelişen ve değişen süreçlerdeki temel bakış açımız özgüvenli, saygın ve nitelikli bireyler yetiştirmek, onların farklılıklarını gözeterek, değerlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmaktır.


Işıklı eğitimciler olarak, önce insanı nicelik ve nitelik olarak iyi yetiştiriyor ve bu ilkemize sahip çıkıyoruz. Sunduğumuz eğitim öğretim anlayışıyla çocuklarımızın her alanda farklılıklarını göstermelerini destekleyerek, topluma faydalı olmalarını amaçlıyoruz. Farklı kültürlere saygılı, hoşgörülü, barış, sevgi ve kardeşlik duyguları içinde adaletli, çalışkan, üretken bireyler olmaları doğrultusunda yetişmelerine gayret ediyoruz. 


Işık ailesinin değerli öğrencileri, yolunuz her zaman bilimin ışığında aydınlansın ve yol göstericiniz sağduyulu, aydın ve üretken aklınız olsun.


Saygı ve sevgilerimle…



H. Derya KARAKURT

FMV Işık İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü