Akademik Çalışmalar


Amacımız, öğrencilerimizi, bilimsel düşünceyi hayatın her anında kullanabilen, teorik bilgileri yorumlayıp sorgulayabilen, kendine güvenli ve kendisini ifade edebilen akılcı bireyler olarak yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin açık fikirli olmaları yönünde motive edilmelerine, karşılaştıkları problemleri çözebilme yeteneklerinin gelişmesine önem verilmektedir. Ödev ve projelerle günümüz teknolojisini takip edebilme, araştırma ve sunu becerilerini geliştirebilme yönünde çalışmalar yapılmasına özen gösterilmektedir.

11.sınıflarımızda fizik, kimya ve biyoloji dersleri lise 1 ve 2.sınıfların konuları ile ilişkilendirilerek işlenmekte, üniversite sınavları birinci aşamaya yönelik sorularla pekiştirilmektedir. Böylece öğrencilerimizin kavramlar arasındaki bağlantıyı kurmaları, ezberden uzaklaşmaları amaçlanmaktadır.

12. sınıflarda yoğunlaştırılmış ve yenilenmiş öğretim programlarını üniversite sınavlarına yönelik olarak en etkili şekilde gerçekleştirmek için etüt saatleri uygulanmaktadır.

Tüm sınıflarımızda öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak derslerin farklı görsel öğretim materyalleri ile daha anlaşılır, yapılandırıcı ve kalıcı şekilde işlenmesine önem verilmektedir.FMV Özel Işık Lisesi Edebiyat-Sosyal Bilimler Bölümü olarak amaçlarımız ve hedeflerimiz;

 • Ulusal ve evrensel değerleri kavrayıp benimsemiş ve bunları içselleştirerek davranış haline getirmiş,
 • Duygu ve düşüncelerini açık, akıcı, doğru bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen,
 • Türk ve dünya edebiyatını tanıyıp, takip edebilen,
 • Edebi eleştiri yapabilen, bu sayede kendi tarzlarını oluşturmuş,
 • Kişisel farklılıklarını göz önünde bulundurarak özel yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmiş,
 • Tiyatro, sinema vb. sahne sanatlarının bilinçli takipçileri olan,
 • Bilimsel yöntemleri kullanma becerileri ile donanmış,
 • İnsan haklarına bağlı, okuyan sorgulayan, araştıran, analitik düşünen,
 • Çevresine ve toplumuna duyarlı,
 • Bireysel ve toplumsal farklılıkların bilincinde olan, bu farklılıklara saygılı ve farklılıklarla birlikte yaşamayı bilinç düzeyine çıkarmış,
 • İçinde yaşadığı toplumu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı ve hatta onun da üzerine çıkarmayı hedef edinmiş ,
 • Laik, demokrat ve Atatürkçü gençler yetiştirmektir.

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda, derslerimizde, teknolojinin günlük yaşantımızdaki yeri sürekli vurgulanarak, öğrenciye toplumsal yaşamdan örnekler verilip, teknoloji ile çağdaş yaşamın birlikteliği konusunda öğrencinin bilinçlenmesi sağlanmaktadır.

Bölümümüz, öğretimi desteklemek, zenginleştirmek, yönlendirmek, uyarmak, pekiştirmek, kaynağı ve olayları sunabilmek için, bilgisayar destekli eğitim yaparak çağın özelliklerine uygun, bilgi okur-yazarı öğrenciler yetiştirme çabasındadır. Derslerin işlenişi sırasında, öğrenci merkezli eğitim anlayışı çerçevesinde öğrencilerin bu materyaller üzerinde tartışmalarını, tartışma, soru-yanıt, gösteri, beyin fırtınası, grup çalışmaları yöntemlerini kullanarak analitik düşünme yeteneklerini geliştirmeyi, öğrencilerin kendi doğrularını ve dünya görüşlerini özgür bir ortamda oluşturmalarını hedeflemekteyiz.

Bu çerçevede; öğrencilerimize Edebiyat, Dil ve Anlatım, Tarih, TC. İnkılap Tarihi, Coğrafya, Felsefe grubu dersleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden çeşitli ödevler ve projeler hazırlatarak, güncel gelişmelerle ders konularımız arasında ilişki kurmalarını sağlayıcı sınıf içi örnek metin ve olay çözümlemeleri yaptırmaktayız.
Sorumluluğumuzda bulunan Gezi ve İnceleme Kulübü; Yeşili ve Çevreyi Koruma, Coğrafya Kulübü; Münazara Kulübü, Kültür Edebiyat, Yayın ve İletişim Kulübü; Diorama Kulübü ve Tiyatro Kulübü ile işbirliği içinde ulusal ve evrensel değerlerimizi görerek ve yaşayarak tanımalarını sağlayıcı etkinlikler, geziler, törenler, paneller, seminerler ve konferanslar, panolar, film gösterimleri, kampanyalar düzenliyoruz. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası kampanyalar ve yarışmalara katılmalarını sağlıyoruz.Matematik Bilimi insan zekâsının toplum için yarattığı en büyük ortak değerdir. Evrenselliği onun gücüdür. Matematik; insanın doğayla olan ilişkilerini denetleyebilmesi, düşünmesi, gerçeği görmesi demektir. İnsana analiz ve sentez yapabilme gücü verir, kısaca hayat matematiktir. Bizler de Matematik Bölümü öğretmenleri olarak:

Öğrencilerimizin;
 • Özgün düşünebilme ve araştırabilmelerine
 • Teoriler üretebilmelerine
 • Çözüm yöntemlerini paylaşabilmelerine
 • Hedefe yönelik çalışma alışkanlıkları ve sorular üzerinde yoğunlaşabilmelerine
 • Sonuca ulaşmak için bilimsel düşünme alışkanlığı geliştirebilmelerine
 • Sonuca giden en kısa ve doğru yolu bulabilmelerine
 • Bilim alanındaki gelişmeleri kabule hazır olmalarına

yardımcı oluyoruz, yol gösteriyoruz. Bu analitik süreçte en önemli unsur tabi ki öğrencidir. Amaç haline getirdiğimiz bu becerileri öğrencilerimize aktararak onların başarıyı yakalamasını sağlamak öncelikli hedefimizdir.

Bizler "Başarı, hayatın ta kendisidir" felsefesine inanarak öğrencilerimizi MEB müfredatının yanı sıra üniversite sınavlarına tam yeterlilik düzeyinde hazırlamayı hedefledik. Ders saatlerinde verilen konu anlatımının, sunumların haricinde birebir çalışmalar, haftalık konu tarama testleri, her ay uygulanacak deneme sınavları ve tüm bu aşamalardan sonra öğrencinin başarı grafiğinin çıkarılarak geribildirim çalışmalarıyla eksik konularının yeniden taranması uygulamaları yapılmaktadır. Amacımız matematiği iyi bilen bireylerin yanı sıra düşünen, sorgulayan ve de ulaştığı sonuçları tartabilen bireyler yaratmaktır. Öğrencilerimizin gerek üniversiteyi kazanma yüzdeleri, gerek katıldıkları forumlardaki başarıları da doğru yolda ilerlediğimizin somut göstergesidir.Uygulamalı Dersler Bölümü olarak; öğrencilerimize Bilişsel gelişimle birlikte sosyal psikomotor ve kültürel olarak "Bu Okul Önce iyi insan yetiştirir" sloganı ile en iyi ve en modern eğitim olanaklarını sunmayı amaçlamaktayız. Bu amaç doğrultusunda Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar ve Müzik derslerinde aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir.
Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde,
Beden Eğtimi ve Spor Derslerimizin temel amacı öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını geliştirmek, dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, kendisine güven duyma, arkadaşları arasında işbirliği sağlama ve becerilerini ortaya koyma özellikleri kazandırmaktır.Görsel Sanatlar Derslerinde,
Görsel sanatlar ve teknoloji tasarım derslerinde öğrencilerimiz kendilerini sanat yoluyla ifade ederler. Teknoloji tasarım derslerinde öğrencilerimiz araştırma, proje tasarlama ve uygun materyal seçimiyle yaratıcı çalışmalar yaparlar. Aynı zamanda birey olarak çevre, doğa ve endüstriyel gelişmelerin farkında olmaları sağlanır. Derslerimizde seramik uygulamalarına da yer verilmektedir. Öğrencilerimiz görsel sanatlar dersinde Türk ve dünya sanatından örnekleri inceleyerek eserleri tanıma ve yorumlama becerisi edinirler. Pastel, guaj boya, tuval üzerine akrilik çalışmaların yanı sıra baskı teknikleri, ebru çalışmaları ve atık materyallerle üç boyutlu tasarımlar yaparlar. Eğitim–öğretim döneminde düzenlenen sanat ve kültür gezileri ile farklı sanat dallarını ve sanatçılarını tanıma imkanı yakalarlar. Öğrencilerimizin yıl içerisinde yaş ve seviyelerine uygun olan yarışmalara katılmasına destek verilir.

Müzik Derslerinde,
Bu dalda yetenekli öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlanır. Derslerimizde tüm öğrencilerimize Türk ve Batı müziği kültürü kazandırılmaya çalışılır. Yetenekli öğrencilerimizden piyano, org, gitar, bas gitar, klarnet, bateri, perküsyon, vokal ve keman aletlerini çalanlarla okul orkestrası oluşturulur. Bu çalışmalar her yıl törenlerde ve yılsonu konserlerinde öğrencilerimize ve velilerimize sergilenir. Öğrencilerimiz duygularını müzik yoluyla ifade etme becerisi kazanarak, müzikle ilgili etkinliklere katılmaktan zevk alır, sesini doğru ve etkili kullanır, müzik dağarcığını çalarak ve söyleyerek geliştirir.
Uygulamalı Dersler Bölümü-Sosyal Etkinlik Kulüpleri,
Uygulamalı Dersler Bölümü bünyesinde bulunanSosyal Etkinlik Kulüplerimizde, öğrencilerimiz arkadaşları ile işbirliği ve yardımlaşmayı geliştirip yeteneklerini ortaya koyarak, kendilerine olan güven duygusunu kazanırlar, fiziksel ve sanatsal becerilerini geliştirirler. Kulüplerimiz;
Futbol Kulübü
Basketbol Kulübü
Sivil Savunma İlkyardım Trafik ve Voleybol Kulübü
Masa Tenisi Kulübü
Tenis Kulübü
Modern Dans Kulübü
Mindfulness &Yoga
Satranç Kulübü
Resim Kulübü
Müzik Kulübü
Seramik Kulübüİngilizce

Yabancı ve Türk öğretmenlerden oluşan Yabancı Diller Bölümü'nün amaçları, hazırlık sınıfında öğrencileri yoğun bir program ile okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinde CEFR B1+ seviyesine ulaştırmak ve lise programını izleyebilecek seviyeye getirmektir.

Lisede ise amacımız edebiyat aracılığıyla, öğrencilerimize dünya kültürlerinden seçilmiş orijinal edebi eserleri okuyabilecek ve yorumlayabilecek beceriler kazandırmak; 'Intercultural Communicative Competence' yani kültürlerarası iletişimsel yetkinliğe erişmelerini sağlamaktır. Essay writing (fikir yazısı) çalışmalarıyla yazma becerilerini pekiştirmek de diğer önemli hedefimizdir.Hedeflenen düzey CEFR C1-C2'dir.

TOEFL Hazırlık  Programı

Akademik çalışmalarımızın hedeflerinden biri de uluslararası bir sınav olan TOEFL IBT sınavına öğrencilerimizi hazırlamaktır. TOEFL sınavında istenilen barajı aşmak (80/120), öğrencilerimizin yurtdışındaki üniversitelere yerleştirilmelerine yardımcı olduğu gibi, yurtiçindeki üniversitelerin de hazırlık sınıflarını atlamalarını sağladığından, C1-C2 düzeyindeki bu sınava hazırlık programı akademik çalışmalarımızın önemli hedeflerinden biridir.

Öğrencilerimizin başarılarına duyurular  bölümünden  ulaşılabilir.

Almanca- Fransızca-İspanyolca 

İkinci yabancı dil Almanca , Fransızca ve İspanyolca'da  hedefimiz, lise eğitimi sonunda  CEFR A2-B1  seviyesine ulaşmaktır. Bu hedeflere ulaşmada Almanca'da Goethe Zertifikat- Fit in Deutsch, Fransızca'da Delf ve İspanyolca'da Dele sertifika sınavlarına yönelik çalışmalar yapılır ve öğrencilerimizin bu sınava girmeleri sağlanır. Öğrencilerimizin başarılarına duyurular bölümünden  ulaşılabilir.


REHBERLİK SERVİSİ

Rehberlik Nedir?

Öğrencilerin "kişisel-sosyal" gelişim ihtiyaçlarını karşılamak, böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak, bireysel gelişimlerine destek olmanın yanı sıra doğru kararlar almalarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen çalışmalardır.

 

Rehberlik Servisi Olarak Amacımız Nedir?

FMV Işık Okullarının misyonu ve Millî Eğitimin Genel Amaçları doğrultusunda ve kurumumuzun Çocuk Koruma Politikasında belirtilen esaslar çerçevesinde

·         Eğitim-öğretim ortamından yeterince yararlanmasına,

·         Bireyin kendini tanımasına, anlamasına ve geliştirmesine,

·         Problem çözme becerisi kazanmasına,

·         Duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesine,

·         Çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasına,

·         İlgi ve yeteneklerinin farkına varmasına ve bunları açığa çıkarabilmesine yönelik programlı ve sistematik yardım sürecidir.

 

Kısaca  zihinsel, sosyal ve duygusal yönden sağlıklı gelişim göstermesine, öğrencinin kendini iyi hissetmesine destek olmaktır.

 

Eğitimin sadece sınıf içi çalışmalarla sınırlı olmadığı, yaşamın tüm alanlarını kapsadığı düşüncesinden hareketle, okullarımızda rehberlik çalışmaları, öğrenci-öğretmen-veli iş birliğine dayalı olarak sürdürülür.

 

Pozitif öğrenme ortamının yaratılmaya ve sürdürülmeye çalışıldığı okullarımızda, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, öğrencilerimizin "birey" olarak gelişmesini hedefler.

 

Gelişimsel, önleyici, eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmaları; ihtiyaca göre bireysel ya da grup etkinlikleri olarak düzenlendiği gibi sınıf düzeylerine göre de farklılık göstermektedir.

 

Rehberlik öğretmenleri, tüm sınıflarda öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda sadece sorun odaklı değil, süreç odaklı çalışarak tüm öğrencilere ulaşan bir yaklaşımla sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini takip ederek öğrencilere bu süreçte eşlik ederler. 

 

Rehberlik hizmetlerinde "süreklilik" , "gönüllülük" ve psikolojik danışma ilişkilerinde ayrıca "gizlilik" esastır.

Burada önemli olan öğrencinin dile getirdiği sorununa hazır çözüm yollarını sunmak yerine, karşılıklı paylaşımda bulunarak gözlenen davranışının altında yatan ve kendisi ile çevresine uyumunu engelleyen düşünceleri, değerleri ve tutumları değiştirmektir. Psikolojik danışma süreci içerisinde, öğrencinin kendini tanımasına ve kendi öz benliğine yaklaşmasına yardım edecek bir ortam hazırlanır ve öğrencinin kendi duygu, düşünce ve inanışları hakkında farkındalık sağlamasına çalışılır.  

 

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR: 

FMV Işık Okulları, öğrencilerini çağdaş, sorgulayan, araştıran, yaratıcı, bilimsel düşünen, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, yaşam boyu öğrenen, çevreye duyarlı, sosyal yaşamlarında etkin birer dünya vatandaşı olarak yetiştirme misyonu doğrultusunda çalışmalarına tüm gücüyle devam etmektedir.

 

Öğrencilerin bu nitelik ve değerleri kazanabilmesi amacıyla, sınıf düzeylerine göre ayrı çalışmalar uygulanmaktadır. 

 

Öğrencilerimiz, bireysel farklılıklara saygının ve gizlilik ilkelerinin ön planda tutulduğu bir ortamda olduklarının güvenini duyarlar.  Rehberlik öğretmenleri ile yapılan bütün görüşmeler karşılıklı hoşgörü ve güven temeline dayanır.

 

Kendilerini değerli, iyi ve yararlı, duygu ve gereksinimlerini önemli hissettikleri, onları açıkça dile getirebildikleri bir okul ortamının olması için öğrencilerimizin iletişim becerileri desteklenmekte, temel ilişki zeminini sağlam kurabilmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

 

ÖĞRENCİYE YÖNELİK PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin " kişisel- sosyal" gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen çalışmalardır. Bireysel gelişimlerine destek olmanın yanı sıra doğru kararlar almalarına yardımcı olmayı kapsar.

·         Atılganlık becerilerini geliştirme

·         Günlük yaşam becerileri geliştirme

·         İletişim becerileri geliştirme

·         Sorun çözme becerileri geliştirme

·         Öfkeyle baş etme becerileri geliştirme

·         Kaygıyla baş etme becerileri geliştirme

·         Sorumluluk ve görev bilinci geliştirme

·         Çatışma çözme becerileri geliştirme

·         Karar verme becerileri geliştirme

·         Zaman yönetimi becerileri geliştirme

·         Oto kontrol becerileri geliştirme

·         Özgüven becerileri geliştirme

·         Öz saygı geliştirme

·         Amaç belirlemenin önemi

Eğitim ve öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve zorluklar ile başa çıkma,  performans arttırma konusunda psikolojik yardım ve destek programları uygulanmaktadır. Özellikle sınava hazırlanan öğrencilerimize yönelik performans ve başarıyı arttırmayı hedefleyen, sınav kaygısı ile başa çıkma ve sınav tutumunu geliştirme eğitimi sürekli çalışma programı içindedir.

 

Gereksinimleri doğrultusunda öğrencilerimizin psikolojik kaynaklarını geliştirmek için tüm bu uygulamalar, bireysel, grup ve aile görüşmeleri ile gerçekleştirilir

 

 

ÖĞRENCİYE YÖNELİK EĞİTSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI

       Oryantasyon Çalışmaları

       Okula ve okulun bulunduğu çevreye uyum

       Öğrencilerin Akademik Başarısını İzleme ve Performanslarını Desteklemeye Yönelik Çalışmalar

       Etkin Öğrenme Yöntemleri, Dikkat ve Konsantrasyon

       Bireyi Tanımaya Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları

       Öğrencilerin İlgi, Yetenek ve Eğitim Özelliklerine Uygun bir Eğitsel Ortam Oluşturma,

       Okul Yaşamı ile Aile, Toplum ve Mesleki Yaşam Arasındaki İlişki Temelini Destekleme

       Gelişim ve Bilgilendirme Seminerleri

       Bilgilendirici Yayınlar

 

      Yeni Öğrencilerimize Yönelik Rehberlik Çalışmalarımız: Rehberlik servisi okulumuza yeni    

      başlayan bütün öğrencilerimizi, rehberlik servisinin sağladığı hizmetler konusunda  

      bilgilendirmek ve okula uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla rehberlik servisine davet   

      der.

 

Ayrıca yeni öğrencilerimizin okula uyumunu kolaylaştırmak, yeni arkadaş çevresi edinmelerini ve öğretmenleri ile daha kısa sürede kaynaşmasını sağlamak amacıyla her eğitim-öğretim yılı başında okulumuza başlayan yeni öğrencilerimize destekleyici çalışmalar yapmaktadır.  

ÖĞRENCİYE YÖNELİK MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin kendilerini ve meslekleri tanımalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki yönelimlerinde onlara destek olmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir:

 

·         Kariyer Yönelim Testi, Kendini Değerlendirme Envanteri

·         Bilgilendirme Konferansları

·         Ders Seçimi (Alanlara Yönlendirme) ve Kariyer Yönlendirme Seminerleri 

·         Üniversiteler ve Meslekleri Tanıtma Etkinlikleri

·         Üniversite Gezileri

·         Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile İlgili Seminerler

·         YKS Danışmanlığı  

·         YKS Sonrası Üniversite ve Bölüm Tercihlerinde Danışmanlık

 

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

·         Aile Danışmanlığı

·         Ana-Baba Okulu

·         Bilgilendirme Konferansları

·         İhtiyaç Duyulan Konularda Grup Çalışmaları ve /veya Seminer Düzenlenmesi

·         Bilgilendirici Bülten-Broşür-Yazı Hazırlanması

 

Çalışmalar, öğrenci merkezli olmakla birlikte, aile işbirliğine büyük önem verilmekte, velilerimizle  sürekli bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

 

ÖĞRETMENE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

·         Sınıf Rehber Öğretmenliği ile İlgili Danışmanlık

·         Öğretmen - Öğrenci İletişimini Güçlendirme Çalışmaları

·         Bilgilendirme Konferansları

·         İhtiyaç Duyulan Konularda Grup Çalışmaları ve/veya Seminer Düzenlenmesi

·         Bilgilendirici Bülten-Broşür-Yazı Hazırlanması

·         Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları

 

ZÜMRELER İLE ORTAK ÇALIŞMALAR

·         Değerler Eğitimi

·         Sosyal Sorumluluk Projeleri

·         Okulun katıldığı Uluslararası Projelere destek

·         CIS (Uluslararası Okullar Birliği) Akreditasyon Süreci Çalışmaları

 

Eğitim ve öğretimin etkin şekilde yürütülmesinde, öğrenci – veli – okul üçgeninde sürekli gelişim ve daima daha iyiye ulaşmak için, işbirliğinin oldukça önemli olduğuna inanıyoruz Eğitim öğretimin karşılıklı güven ve paylaşım içinde sürdürülmesini hedefleyen Rehberlik Hizmetleri Servisi'nde iki rehberlik öğretmeni görev yapmaktadır. Gereksinim duyduğunuz her konuda Aylin Tüfekçi ve Hanzade Özsu'dan 0212 233 12 03 (1214) numaralı telefondan randevu alarak görüşebilirsiniz.

 

 


 

Öğrencilerimizi ve ailelerini, ülkemizdeki üniversite giriş prosedürleri ve Yükseköğretim Kurumları Sınavları (TYT-AYT) hakkında bilgilendirmek, sınav hazırlık süreci ile ilgili gerekli bilgi akışını sağlamak, hedef oluşturma ve hedeflerini gerçekleştirmeleri için danışmanlık yapmak ve kariyer planlarını oluşturmak gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır.
Ders Seçimi / Alan Seçimi için 10. sınıf düzeyi öğrencilerle gerekli yönlendirmeler ve bilgilendirmeler yapılır.  Öğrencilerin mesleki ilgi, yetenek, değer ve yönelimleri belirlenebilmesi için uygun ölçeme değerlendirme araç ve teknikleri uygulanır. Uygulanan teknikler değerlendirilir ve sonuçları öğrenci ve velilerle bireysel olarak görüşülür, paylaşılır. Öğrenciler, 11. sınıf düzeyinde üniversitede gitmeyi düşündükleri bölümlere hazırlayıcı nitelikte olan derslere başlar. 
Öğrenciler yükseköğretim kurumlarına hazırlık sürecinde takip edilir, gerekli psikolojik destek verilir, akademik takip ve danışmanlık yapılır.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili öğrenci ve velilere yönelik gelişim ve bilgilendirme seminerleri düzenlenir.
Yükseköğretim Sınavları Tercih Döneminde öğrencilere tercih danışmanlığı yapılır.

Yapılan diğer çalışmaların konu başlıkları genel olarak şöyledir:

 • Öğrencilerle ve Aileleriyle Bireysel Görüşmeler, 
 • Velilerle Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantıları, 
 • Hedef Belirleme ve Hedefleri Gerçekleştirmeye yönelik Yönlendirme Çalışmaları, 
 • Sınav Sistemi Tanıtım Toplantıları, 
 • Sınıflarda Yapılan Bilgilendirmeler, 
 • Üniversiteler ve Yükseköğretim Programları Hakkında Bilgilendirmeler, 
 • Meslek tanıtım günleri, Kariyer Günleri ve Panelleri
 • Üniversite Ziyaretleri, 
 • YKS Tercih Başvuruları Alınma Sürecinde Destekleyici Çalışmalar

Okulumuzda, ilgilenen öğrencilere yurt dışında üniversite okuma konusunda genel bir bilgilendirme ve rehberlik hizmeti verilmektedir. Bu rehberliğin amacı, yurt dışındaki üniversitelerde okumak isteyen öğrencilerin, gerekli şartları zamanında öğrenerek uygun şekilde planlama yapmaları ve akademik yeterlilikleri doğrultusunda gidebilecekleri en iyi üniversitelerde eğitim almalarının sağlanmasıdır. Bu rehberlik hizmetinden yaralanmak isteyen öğrencileri başlıca ABD, Birleşmiş Krallık, Avrupa, Kanada ve Avustralya'daki üniversiteler olmak üzere onlar için en doğru olan okullara, en doğru şekilde yönlendirilirler. Bu hizmet, 9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar olan bu sancılı ve stresli süreci çeşitli ve uygun rehberlik servisleriyle  ve onlara sağlanan destekle beraber bu dönemi öğrenciler için daha rahat bir geçiş süreci haline getirmeyi hedefler. Öğrencilerin ve tabii velilerin memnuniyeti öncelik kabul edildiğinden, danışmanlar da her daim deneyimlerini ve bilgilerini paylaşmaya hazır bulunurlar.

Bu konuda ayrıntılı bilgi isteyen ve başvuru prosedürlerinde destek isteyen öğrenciler yurt dışı eğitim danışmanımıza yönlendirilirler. Veliler de pazartesi günleri kendisinden randevu alarak görüşebilirler.
  FMV NİŞANTAŞI IŞIK HIGH SCHOOL SCHOOL PROFILE 

ORD. PROF. SIDDIK SAMİ ONAR (NİŞANTAŞI KAMPÜS KÜTÜPHANESİ)

Nisantaşı Kampüs Kütüphanesinin Adı Nereden Geliyor ?

 

Nişantaşı Kampüs Kütüphanesi adını değerli Ordinaryüs Profesör Sıddık Sami Onar'dan (1897-1972) almaktadır. Hocaların hocası olarak namı yayılan Sıddık Sami Onar İstanbul'da doğmuş, Vefa Lisesi'ni bitirmiş ardından İstanbul Ünivesitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenimine devam etmiştir. İdare Hukuk'unda uzmanlaşan  ve bu alanda duayen olarak bilinen Onar, Feyziye Mektepleri Vakfı'nda 1968-1972 yılları arasında Vakıf Başkanlığı'nı üstlenmiş, öğrenci dostu tavrı ve engin bilgisi ile gönüllerde taht kurmuş önemli bir bilim insanıdır. Bu anlamda kütüphanemize ismini vermesinden ötürü onur duyuyoruz.

Kütüphanemiz
Nişantaşı Kampüs Kütüphanesi'nin amacı, hızına yetişilemeyen bu bilgi dünyasında hangi bilginin güvenilir ve doğru olduğunun anlaşılması yönünde bir bilinç geliştirmek ve ışık olmaktır. Diğer taraftan eğitim-öğretim programında belirtilen eğitimsel amaçları destekleyici eğitim ve öğretim materyallerini temin ederek öğrencilerin gelişen teknoloji ve bilgi toplumunda hızlı ve verimli bir şekilde aranılan bilgiye ulaşmalarını sağlamak, yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel kaynaklara erişimi sağlayarak öğrencilerin farklı görüş ve düşünceleri üretebilmelerini desteklemek, bireysel okuma alışkanlığı ve zevkini geliştirmek, kütüphane kaynaklarını, hizmetlerini ve gerekliliğini öğreterek kütüphane kullanımını günlük hayatlarının bir parçası haline getirmektir.

Anaokulunda üniversiteye kadar değişen yaş gruplarından, öğretmen, personel ve hatta dış kullanıcılara kadar uzanan her bilgi severe hizmet veren Nişantaşı Kampüs Kütüphanesi, objektif bilgiye ulaşmanın değerini hem insan hakları çerçevesinde hem de etik olarak korumaya ve savunmaya gayret etmektedir.
Teorik ve pratik olarak belirli konu ve branşlarda haftalık 35 saat ders öğretmen ve kütüphane uzmanları ile birlikte kütüphanede yapılmaktadır. Öğretmenler bu bağlamda yapmak istedikleri dersleri kütüphanenin müsait olma durumuna göre yıllık plan içinde rezerve etmektedirler.
Akademik derslerin dışında kampüs kütüphanesinde düzenlenen aktivitelerden bazıları şu şekildedir : Masal ve Hikaye Okuma Saatleri, Yazar-Okur Buluşması, Kültürel Aktiviteler, Akademik Dürüstlük Dersleri.

Koleksiyonumuz
Kampüs Kütüphanesinin koleksiyonu Uzm. Tülay Coşkun ve Uzm. Sevgi Bakır tarafından yönetilmekte olup bir yıl içinde birden fazla olacak şekilde güncel kaynakların alımı yapılmaktadır. Kaynakların seçiminde hem öğretmenlerin hem öğrencilerin talebi dikkate alınmakta olup bunula birlikte bilgi dünyası yakından takip edilerek koleksiyon geliştirilmeye dikkat edilmektedir.
Kaynaklarımız kitaplardan, akademik dergilere, dijital kaynaklardan (DVD vb..) veritabanlarına kadar geniş bir aralık göstermektedir. Aynı zamanda günlük Türkçe ve İngilizce gazeteler de temin edilmektedir.

Koleksiyon niceliği hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse ;

 • Beş farklı dilde yaklaşık 34000 basılı material (Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca)
 • Her ay düzenli gelen 70'e yakın güncel dergi
 • 2500'den fazla elektronik kaynak (DVD : Film, Çizgi Film, Belgesel, Müzik)
 • 3 veritabanı (Tumble Books, Britannica Online, EbscoHost)

Akademik Dürüstlük Hakkında
Feyziye Mektepleri Vakfı  Işık Okulları Nişantaşı Kampüs Kütüphanesi olarak akademik dürüstlük konusunu, telif hakları ve özgün fikre sayı çerçevesinde öğrencilerimizi akademiye hazırlarken bir dünya vatandaşı olma yolunda etik bir ilke olarak benimsemiş bulunmaktayız.  Bu bağlamda her türlü akademik aşırma ve hırsızlıkla mücadeleyi geniş çapta yürütüyoruz. Öğrencilerimizin bu konuda bilinçlenmeleri açısından İlkokuldan liseye kadar olan süreçte akademik dürüstlük ve akademik yazım dersleri düzenliyor, MLA, APA gibi belirli akademik yazım standartlarını öğrencilerimize öğretmeye gayret gösteriyoruz.

Aşırma nedir ?
Aşırma aslen bir öğrencinin, diğer öğrencilere göre akademik anlamda avantaj elde etme çabası yolunda, original bir fikri ya da bilgiyi kendisine aitmiş gibi atıf yapmadan gösterme çabasıdır. Kopya çekmek kavramı da bu kavramın birinci derecede merkezindedir. Burada sadece diğer öğrencilere karşı bir avantaj elde etme isteği yoktur. Aynı zamanda öğretmenin de yanlış yönlendirilmesi söz konusudur. Bu sebeple bu konuda öğrencilere verilecek etik ilkeler oldukça önemlidir.

Akademik sahtekarlık nedir ?
Akademik sahtekarlığın bilinen ismi "intihal" dir. Farklı isimler altında yer alan bu konu aslen herhangi bir akademik çalışma ya da performanstan dürüst olmayan bir şekilde yararlanma teşebbüsüdür.

Öyleyse  nasıl hareket edilirse intihal sınıfına girer?

 • Bir başkasının işini kendi işiymiş gibi sunmak, yazmak. (Farklı kelime cümlelerle ve tercüme olsa dahi)
 • Başkasının çalışmasını (tez, ödev ya da sunum) kendi çalışmasıymış gibi göstermek.
 • Alıntı, kanıt ve hesapların yanlış verilmesi.
 • Diğer yazarlara atıf yapmamak, yapılan atıfları tırnak içinde göstermemek.
 • Kişinin kendi yapması gereken çalışmayı bir başkasına yaptırması (Örneğin: Öğrencinin ödevini, projesini velisine bir büyüğüne yaptırması)
 • Başkalarının çalışmaları üzerinden oynamak, bilgiyi değiştirmek.
 • Kanıt ve dataları, sonuçları kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmek.

*Bu konu oldukça geniş olup, yıl içerisinde öğrencilerimize bilgisi aktarılmaktadır.

Çalışma Saatlerimiz ve İletişim
Pazartesi-Cuma
8.00-16.30
Tel : 0212 2331203-1219
E-mail : sevgi.bakir@fmv.isik.k12.tr
tulay.coskun@fmv.isik.k12.tr
Bilgi dünyasına dair her türlü sorunuz için sizlerleyiz.
Unutmayın! "Bir bilgiyi bir arama motorundan tarattığınızda size en az 100.000 yanıt verecektir.  Ama bir kütüphaneci sadece size doğru olanları gösterecektir". (Neil Gaiman)


 

 

Research Databases