Akademik Çalışmalar


Amacımız, öğrencilerimizi, bilimsel düşünceyi hayatın her anında kullanabilen, teorik bilgileri yorumlayıp sorgulayabilen, kendine güvenli ve kendisini ifade edebilen akılcı bireyler olarak yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin açık fikirli olmaları yönünde motive edilmelerine, karşılaştıkları problemleri çözebilme yeteneklerinin gelişmesine önem verilmektedir. Ödev ve projelerle günümüz teknolojisini takip edebilme, araştırma ve sunu becerilerini geliştirebilme yönünde çalışmalar yapılmasına özen gösterilmektedir.

11.sınıflarımızda fizik, kimya ve biyoloji dersleri lise 1 ve 2.sınıfların konuları ile ilişkilendirilerek işlenmekte, üniversite sınavları birinci aşamaya yönelik sorularla pekiştirilmektedir. Böylece öğrencilerimizin kavramlar arasındaki bağlantıyı kurmaları, ezberden uzaklaşmaları amaçlanmaktadır.

12. sınıflarda yoğunlaştırılmış ve yenilenmiş öğretim programlarını üniversite sınavlarına yönelik olarak en etkili şekilde gerçekleştirmek için etüt saatleri uygulanmaktadır.

Tüm sınıflarımızda öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak derslerin farklı görsel öğretim materyalleri ile daha anlaşılır, yapılandırıcı ve kalıcı şekilde işlenmesine önem verilmektedir.FMV Özel Işık Lisesi Edebiyat-Sosyal Bilimler Bölümü olarak amaçlarımız ve hedeflerimiz;

 • Ulusal ve evrensel değerleri kavrayıp benimsemiş ve bunları içselleştirerek davranış haline getirmiş,
 • Duygu ve düşüncelerini açık, akıcı, doğru bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen,
 • Türk ve dünya edebiyatını tanıyıp, takip edebilen,
 • Edebi eleştiri yapabilen, bu sayede kendi tarzlarını oluşturmuş,
 • Kişisel farklılıklarını göz önünde bulundurarak özel yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmiş,
 • Tiyatro, sinema vb. sahne sanatlarının bilinçli takipçileri olan,
 • Bilimsel yöntemleri kullanma becerileri ile donanmış,
 • İnsan haklarına bağlı, okuyan sorgulayan, araştıran, analitik düşünen,
 • Çevresine ve toplumuna duyarlı,
 • Bireysel ve toplumsal farklılıkların bilincinde olan, bu farklılıklara saygılı ve farklılıklarla birlikte yaşamayı bilinç düzeyine çıkarmış,
 • İçinde yaşadığı toplumu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı ve hatta onun da üzerine çıkarmayı hedef edinmiş ,
 • Laik, demokrat ve Atatürkçü gençler yetiştirmektir.

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda, derslerimizde, teknolojinin günlük yaşantımızdaki yeri sürekli vurgulanarak, öğrenciye toplumsal yaşamdan örnekler verilip, teknoloji ile çağdaş yaşamın birlikteliği konusunda öğrencinin bilinçlenmesi sağlanmaktadır.

Bölümümüz, öğretimi desteklemek, zenginleştirmek, yönlendirmek, uyarmak, pekiştirmek, kaynağı ve olayları sunabilmek için, bilgisayar destekli eğitim yaparak çağın özelliklerine uygun, bilgi okur-yazarı öğrenciler yetiştirme çabasındadır. Derslerin işlenişi sırasında, öğrenci merkezli eğitim anlayışı çerçevesinde öğrencilerin bu materyaller üzerinde tartışmalarını, tartışma, soru-yanıt, gösteri, beyin fırtınası, grup çalışmaları yöntemlerini kullanarak analitik düşünme yeteneklerini geliştirmeyi, öğrencilerin kendi doğrularını ve dünya görüşlerini özgür bir ortamda oluşturmalarını hedeflemekteyiz.

Bu çerçevede; öğrencilerimize Edebiyat, Dil ve Anlatım, Tarih, TC. İnkılap Tarihi, Coğrafya, Felsefe grubu dersleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden çeşitli ödevler ve projeler hazırlatarak, güncel gelişmelerle ders konularımız arasında ilişki kurmalarını sağlayıcı sınıf içi örnek metin ve olay çözümlemeleri yaptırmaktayız.
Sorumluluğumuzda bulunan Gezi ve İnceleme Kulübü; Yeşili ve Çevreyi Koruma, Coğrafya Kulübü; Münazara Kulübü, Kültür Edebiyat, Yayın ve İletişim Kulübü; Diorama Kulübü ve Tiyatro Kulübü ile işbirliği içinde ulusal ve evrensel değerlerimizi görerek ve yaşayarak tanımalarını sağlayıcı etkinlikler, geziler, törenler, paneller, seminerler ve konferanslar, panolar, film gösterimleri, kampanyalar düzenliyoruz. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası kampanyalar ve yarışmalara katılmalarını sağlıyoruz.Matematik Bilimi insan zekâsının toplum için yarattığı en büyük ortak değerdir. Evrenselliği onun gücüdür. Matematik; insanın doğayla olan ilişkilerini denetleyebilmesi, düşünmesi, gerçeği görmesi demektir. İnsana analiz ve sentez yapabilme gücü verir, kısaca hayat matematiktir. Bizler de Matematik Bölümü öğretmenleri olarak:

Öğrencilerimizin;
 • Özgün düşünebilme ve araştırabilmelerine
 • Teoriler üretebilmelerine
 • Çözüm yöntemlerini paylaşabilmelerine
 • Hedefe yönelik çalışma alışkanlıkları ve sorular üzerinde yoğunlaşabilmelerine
 • Sonuca ulaşmak için bilimsel düşünme alışkanlığı geliştirebilmelerine
 • Sonuca giden en kısa ve doğru yolu bulabilmelerine
 • Bilim alanındaki gelişmeleri kabule hazır olmalarına

yardımcı oluyoruz, yol gösteriyoruz. Bu analitik süreçte en önemli unsur tabi ki öğrencidir. Amaç haline getirdiğimiz bu becerileri öğrencilerimize aktararak onların başarıyı yakalamasını sağlamak öncelikli hedefimizdir.

Bizler "Başarı, hayatın ta kendisidir" felsefesine inanarak öğrencilerimizi MEB müfredatının yanı sıra üniversite sınavlarına tam yeterlilik düzeyinde hazırlamayı hedefledik. Ders saatlerinde verilen konu anlatımının, sunumların haricinde birebir çalışmalar, haftalık konu tarama testleri, her ay uygulanacak deneme sınavları ve tüm bu aşamalardan sonra öğrencinin başarı grafiğinin çıkarılarak geribildirim çalışmalarıyla eksik konularının yeniden taranması uygulamaları yapılmaktadır. Amacımız matematiği iyi bilen bireylerin yanı sıra düşünen, sorgulayan ve de ulaştığı sonuçları tartabilen bireyler yaratmaktır. Öğrencilerimizin gerek üniversiteyi kazanma yüzdeleri, gerek katıldıkları forumlardaki başarıları da doğru yolda ilerlediğimizin somut göstergesidir.Uygulamalı Dersler Bölümü olarak; öğrencilerimize Bilişsel gelişimle birlikte sosyal psikomotor ve kültürel olarak "Bu Okul Önce iyi insan yetiştirir" sloganı ile en iyi ve en modern eğitim olanaklarını sunmayı amaçlamaktayız. Bu amaç doğrultusunda Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar ve Müzik derslerinde aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir.
Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde,
Beden Eğtimi ve Spor Derslerimizin temel amacı öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını geliştirmek, dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, kendisine güven duyma, arkadaşları arasında işbirliği sağlama ve becerilerini ortaya koyma özellikleri kazandırmaktır.Görsel Sanatlar Derslerinde,
Görsel sanatlar ve teknoloji tasarım derslerinde öğrencilerimiz kendilerini sanat yoluyla ifade ederler. Teknoloji tasarım derslerinde öğrencilerimiz araştırma, proje tasarlama ve uygun materyal seçimiyle yaratıcı çalışmalar yaparlar. Aynı zamanda birey olarak çevre, doğa ve endüstriyel gelişmelerin farkında olmaları sağlanır. Derslerimizde seramik uygulamalarına da yer verilmektedir. Öğrencilerimiz görsel sanatlar dersinde Türk ve dünya sanatından örnekleri inceleyerek eserleri tanıma ve yorumlama becerisi edinirler. Pastel, guaj boya, tuval üzerine akrilik çalışmaların yanı sıra baskı teknikleri, ebru çalışmaları ve atık materyallerle üç boyutlu tasarımlar yaparlar. Eğitim–öğretim döneminde düzenlenen sanat ve kültür gezileri ile farklı sanat dallarını ve sanatçılarını tanıma imkanı yakalarlar. Öğrencilerimizin yıl içerisinde yaş ve seviyelerine uygun olan yarışmalara katılmasına destek verilir.

Müzik Derslerinde,
Bu dalda yetenekli öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlanır. Derslerimizde tüm öğrencilerimize Türk ve Batı müziği kültürü kazandırılmaya çalışılır. Yetenekli öğrencilerimizden piyano, org, gitar, bas gitar, klarnet, bateri, perküsyon, vokal ve keman aletlerini çalanlarla okul orkestrası oluşturulur. Bu çalışmalar her yıl törenlerde ve yılsonu konserlerinde öğrencilerimize ve velilerimize sergilenir. Öğrencilerimiz duygularını müzik yoluyla ifade etme becerisi kazanarak, müzikle ilgili etkinliklere katılmaktan zevk alır, sesini doğru ve etkili kullanır, müzik dağarcığını çalarak ve söyleyerek geliştirir.
Uygulamalı Dersler Bölümü-Sosyal Etkinlik Kulüpleri,
Uygulamalı Dersler Bölümü bünyesinde bulunanSosyal Etkinlik Kulüplerimizde, öğrencilerimiz arkadaşları ile işbirliği ve yardımlaşmayı geliştirip yeteneklerini ortaya koyarak, kendilerine olan güven duygusunu kazanırlar, fiziksel ve sanatsal becerilerini geliştirirler. Kulüplerimiz;
Futbol Kulübü
Basketbol Kulübü
Sivil Savunma İlkyardım Trafik ve Voleybol Kulübü
Masa Tenisi Kulübü
Tenis Kulübü
Modern Dans Kulübü
Mindfulness &Yoga
Satranç Kulübü
Resim Kulübü
Müzik Kulübü
Seramik Kulübüİngilizce

Yabancı ve Türk öğretmenlerden oluşan Yabancı Diller Bölümü'nün amaçları, hazırlık sınıfında öğrencileri yoğun bir program ile okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinde CEFR B1+ seviyesine ulaştırmak ve lise programını izleyebilecek seviyeye getirmektir.

Lisede ise amacımız edebiyat aracılığıyla, öğrencilerimize dünya kültürlerinden seçilmiş orijinal edebi eserleri okuyabilecek ve yorumlayabilecek beceriler kazandırmak; 'Intercultural Communicative Competence' yani kültürlerarası iletişimsel yetkinliğe erişmelerini sağlamaktır. Essay writing (fikir yazısı) çalışmalarıyla yazma becerilerini pekiştirmek de diğer önemli hedefimizdir.Hedeflenen düzey CEFR C1-C2'dir.

TOEFL Hazırlık  Programı

Akademik çalışmalarımızın hedeflerinden biri de uluslararası bir sınav olan TOEFL IBT sınavına öğrencilerimizi hazırlamaktır. TOEFL sınavında istenilen barajı aşmak (80/120), öğrencilerimizin yurtdışındaki üniversitelere yerleştirilmelerine yardımcı olduğu gibi, yurtiçindeki üniversitelerin de hazırlık sınıflarını atlamalarını sağladığından, C1-C2 düzeyindeki bu sınava hazırlık programı akademik çalışmalarımızın önemli hedeflerinden biridir.

Öğrencilerimizin başarılarına duyurular  bölümünden  ulaşılabilir.

Almanca- Fransızca-İspanyolca 

İkinci yabancı dil Almanca , Fransızca ve İspanyolca'da  hedefimiz, lise eğitimi sonunda  CEFR A2-B1  seviyesine ulaşmaktır. Bu hedeflere ulaşmada Almanca'da Goethe Zertifikat- Fit in Deutsch, Fransızca'da Delf ve İspanyolca'da Dele sertifika sınavlarına yönelik çalışmalar yapılır ve öğrencilerimizin bu sınava girmeleri sağlanır. Öğrencilerimizin başarılarına duyurular bölümünden  ulaşılabilir.


REHBERLİK SERVİSİ

Rehberlik Nedir?

Öğrencilerin "kişisel-sosyal" gelişim ihtiyaçlarını karşılamak, böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak, bireysel gelişimlerine destek olmanın yanı sıra doğru kararlar almalarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen çalışmalardır.

 

Rehberlik Servisi Olarak Amacımız Nedir?

FMV Işık Okullarının misyonu ve Millî Eğitimin Genel Amaçları doğrultusunda ve kurumumuzun Çocuk Koruma Politikasında belirtilen esaslar çerçevesinde

·         Eğitim-öğretim ortamından yeterince yararlanmasına,

·         Bireyin kendini tanımasına, anlamasına ve geliştirmesine,

·         Problem çözme becerisi kazanmasına,

·         Duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesine,

·         Çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasına,

·         İlgi ve yeteneklerinin farkına varmasına ve bunları açığa çıkarabilmesine yönelik programlı ve sistematik yardım sürecidir.

 

Kısaca  zihinsel, sosyal ve duygusal yönden sağlıklı gelişim göstermesine, öğrencinin kendini iyi hissetmesine destek olmaktır.

 

Eğitimin sadece sınıf içi çalışmalarla sınırlı olmadığı, yaşamın tüm alanlarını kapsadığı düşüncesinden hareketle, okullarımızda rehberlik çalışmaları, öğrenci-öğretmen-veli iş birliğine dayalı olarak sürdürülür.

 

Pozitif öğrenme ortamının yaratılmaya ve sürdürülmeye çalışıldığı okullarımızda, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, öğrencilerimizin "birey" olarak gelişmesini hedefler.

 

Gelişimsel, önleyici, eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmaları; ihtiyaca göre bireysel ya da grup etkinlikleri olarak düzenlendiği gibi sınıf düzeylerine göre de farklılık göstermektedir.

 

Rehberlik öğretmenleri, tüm sınıflarda öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda sadece sorun odaklı değil, süreç odaklı çalışarak tüm öğrencilere ulaşan bir yaklaşımla sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini takip ederek öğrencilere bu süreçte eşlik ederler. 

 

Rehberlik hizmetlerinde "süreklilik" , "gönüllülük" ve psikolojik danışma ilişkilerinde ayrıca "gizlilik" esastır.

Burada önemli olan öğrencinin dile getirdiği sorununa hazır çözüm yollarını sunmak yerine, karşılıklı paylaşımda bulunarak gözlenen davranışının altında yatan ve kendisi ile çevresine uyumunu engelleyen düşünceleri, değerleri ve tutumları değiştirmektir. Psikolojik danışma süreci içerisinde, öğrencinin kendini tanımasına ve kendi öz benliğine yaklaşmasına yardım edecek bir ortam hazırlanır ve öğrencinin kendi duygu, düşünce ve inanışları hakkında farkındalık sağlamasına çalışılır.  

 

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR: 

FMV Işık Okulları, öğrencilerini çağdaş, sorgulayan, araştıran, yaratıcı, bilimsel düşünen, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, yaşam boyu öğrenen, çevreye duyarlı, sosyal yaşamlarında etkin birer dünya vatandaşı olarak yetiştirme misyonu doğrultusunda çalışmalarına tüm gücüyle devam etmektedir.

 

Öğrencilerin bu nitelik ve değerleri kazanabilmesi amacıyla, sınıf düzeylerine göre ayrı çalışmalar uygulanmaktadır. 

 

Öğrencilerimiz, bireysel farklılıklara saygının ve gizlilik ilkelerinin ön planda tutulduğu bir ortamda olduklarının güvenini duyarlar.  Rehberlik öğretmenleri ile yapılan bütün görüşmeler karşılıklı hoşgörü ve güven temeline dayanır.

 

Kendilerini değerli, iyi ve yararlı, duygu ve gereksinimlerini önemli hissettikleri, onları açıkça dile getirebildikleri bir okul ortamının olması için öğrencilerimizin iletişim becerileri desteklenmekte, temel ilişki zeminini sağlam kurabilmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

 

ÖĞRENCİYE YÖNELİK PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin " kişisel- sosyal" gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen çalışmalardır. Bireysel gelişimlerine destek olmanın yanı sıra doğru kararlar almalarına yardımcı olmayı kapsar.

·         Atılganlık becerilerini geliştirme

·         Günlük yaşam becerileri geliştirme

·         İletişim becerileri geliştirme

·         Sorun çözme becerileri geliştirme

·         Öfkeyle baş etme becerileri geliştirme

·         Kaygıyla baş etme becerileri geliştirme

·         Sorumluluk ve görev bilinci geliştirme

·         Çatışma çözme becerileri geliştirme

·         Karar verme becerileri geliştirme

·         Zaman yönetimi becerileri geliştirme

·         Oto kontrol becerileri geliştirme

·         Özgüven becerileri geliştirme

·         Öz saygı geliştirme

·         Amaç belirlemenin önemi

Eğitim ve öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve zorluklar ile başa çıkma,  performans arttırma konusunda psikolojik yardım ve destek programları uygulanmaktadır. Özellikle sınava hazırlanan öğrencilerimize yönelik performans ve başarıyı arttırmayı hedefleyen, sınav kaygısı ile başa çıkma ve sınav tutumunu geliştirme eğitimi sürekli çalışma programı içindedir.

 

Gereksinimleri doğrultusunda öğrencilerimizin psikolojik kaynaklarını geliştirmek için tüm bu uygulamalar, bireysel, grup ve aile görüşmeleri ile gerçekleştirilir

 

 

ÖĞRENCİYE YÖNELİK EĞİTSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI

       Oryantasyon Çalışmaları

       Okula ve okulun bulunduğu çevreye uyum

       Öğrencilerin Akademik Başarısını İzleme ve Performanslarını Desteklemeye Yönelik Çalışmalar

       Etkin Öğrenme Yöntemleri, Dikkat ve Konsantrasyon

       Bireyi Tanımaya Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları

       Öğrencilerin İlgi, Yetenek ve Eğitim Özelliklerine Uygun bir Eğitsel Ortam Oluşturma,

       Okul Yaşamı ile Aile, Toplum ve Mesleki Yaşam Arasındaki İlişki Temelini Destekleme

       Gelişim ve Bilgilendirme Seminerleri

       Bilgilendirici Yayınlar

 

      Yeni Öğrencilerimize Yönelik Rehberlik Çalışmalarımız: Rehberlik servisi okulumuza yeni    

      başlayan bütün öğrencilerimizi, rehberlik servisinin sağladığı hizmetler konusunda  

      bilgilendirmek ve okula uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla rehberlik servisine davet   

      der.

 

Ayrıca yeni öğrencilerimizin okula uyumunu kolaylaştırmak, yeni arkadaş çevresi edinmelerini ve öğretmenleri ile daha kısa sürede kaynaşmasını sağlamak amacıyla her eğitim-öğretim yılı başında okulumuza başlayan yeni öğrencilerimize destekleyici çalışmalar yapmaktadır.  

ÖĞRENCİYE YÖNELİK MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin kendilerini ve meslekleri tanımalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki yönelimlerinde onlara destek olmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir:

 

·         Kariyer Yönelim Testi, Kendini Değerlendirme Envanteri

·         Bilgilendirme Konferansları

·         Ders Seçimi (Alanlara Yönlendirme) ve Kariyer Yönlendirme Seminerleri 

·         Üniversiteler ve Meslekleri Tanıtma Etkinlikleri

·         Üniversite Gezileri

·         Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile İlgili Seminerler

·         YKS Danışmanlığı  

·         YKS Sonrası Üniversite ve Bölüm Tercihlerinde Danışmanlık

 

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

·         Aile Danışmanlığı

·         Ana-Baba Okulu

·         Bilgilendirme Konferansları

·         İhtiyaç Duyulan Konularda Grup Çalışmaları ve /veya Seminer Düzenlenmesi

·         Bilgilendirici Bülten-Broşür-Yazı Hazırlanması

 

Çalışmalar, öğrenci merkezli olmakla birlikte, aile işbirliğine büyük önem verilmekte, velilerimizle  sürekli bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

 

ÖĞRETMENE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

·         Sınıf Rehber Öğretmenliği ile İlgili Danışmanlık

·         Öğretmen - Öğrenci İletişimini Güçlendirme Çalışmaları

·         Bilgilendirme Konferansları

·         İhtiyaç Duyulan Konularda Grup Çalışmaları ve/veya Seminer Düzenlenmesi

·         Bilgilendirici Bülten-Broşür-Yazı Hazırlanması

·         Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları

 

ZÜMRELER İLE ORTAK ÇALIŞMALAR

·         Değerler Eğitimi

·         Sosyal Sorumluluk Projeleri

·         Okulun katıldığı Uluslararası Projelere destek

·         CIS (Uluslararası Okullar Birliği) Akreditasyon Süreci Çalışmaları

 

Eğitim ve öğretimin etkin şekilde yürütülmesinde, öğrenci – veli – okul üçgeninde sürekli gelişim ve daima daha iyiye ulaşmak için, işbirliğinin oldukça önemli olduğuna inanıyoruz Eğitim öğretimin karşılıklı güven ve paylaşım içinde sürdürülmesini hedefleyen Rehberlik Hizmetleri Servisi'nde iki rehberlik öğretmeni görev yapmaktadır. Gereksinim duyduğunuz her konuda Aylin Tüfekçi ve Hanzade Özsu'dan 0212 233 12 03 (1214) numaralı telefondan randevu alarak görüşebilirsiniz.

 

 


 

Yurtiçi-Yurtdışı Üniversite Danışmanlığı

Öğrencilerimizi ve ailelerini,ülkemizdeki üniversite giriş prosedürleri ve üniversite sınavları (YGS-LYS) hakkında bilgilendirmek, sınav hazırlık süreci ile ilgili gerekli bilgi akışını sağlamak, hedef oluşturma ve hedeflerini gerçekleştirmeleri için danışmanlık yapmak ve kariyer planlarını oluşturmak gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır.
Yapılan çalışmaların konu başlıkları genel olarak şöyledir:

Öğrencilerle ve Aileleriyle Bireysel Görüşmeler,
Velilerle Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantıları,
Hedef Belirleme Çalışmaları,
Dershane Başarı Durumlarının İzlenmesi,
Sınav Sistemi Tanıtım Toplantıları,
Sınıflarda Yapılan Bilgilendirmeler,
Üniversiteler ve Yükseköğretim Programları Hakkında Bilgilendirmeler,
Meslek tanıtım günleri,
Üniversite Ziyaretleri,
YGS / LYS ve Tercih Başvuruları Alınma Sürecinde Destekleyici Çalışmalar,
Tercih Danışmanlığı.

FOUNDATION & HISTORY

 

FMV stands for "Feyziye Mektepleri Vakfı" (Feyziye Schools Foundation-FSF) which oversees the three K-12 IŞIK schools and the IŞIK University, all located in Istanbul, Turkey. Feyziye Schools Foundation is celebrating its 132st  anniversary this year.

 

The first IŞIK School was established in 1885 at Thessaloniki. After World War I, the school moved to Istanbul in 1923, and finally settled in its current Nışantaşı Campus, in the center of the city. The second IŞIK School, Ayazağa Campus, was established in 1986 in Maslak district, and the third IŞIK School, Erenköy Campus, was established in 2000 on the Anatolian side of the city. The fourth IŞIK School,Ispartakule Campus was established in 2013 in Bahçeşehir district. In addition, IŞIK University was founded in 1996 and moved to its current residential campus in Şile in 2003.

 

IŞIK Schools have always prided themselves in being innovative as well as leading institutions. IŞIK was the first Turkish high school to start teaching foreign languages in Istanbul. It was also the first Turkish school to add courses such as Philosophy, Sociology and Logic to its curriculum. Furthermore, it has been the first to adopt co-education schooling and finally the first school that brought the Socrates-Comenius programs to Turkey.

 

 

ENROLLMENT & FACULTY

 

 FMV IŞIK Nişantaşı School is a private, co- educational K-12 school. The high school has an enrolment of 322 students and 41 academic staff. The Nişantaşı Campus consists of four buildings in an area of 17,500 sq. meters. It is well-equipped with two conference halls, a library, science and computer laboratories, two indoor gyms, two outdoor football pitches, a multi-media room, a cafeteria and an art gallery. The school is accredited by the Turkish Ministry of Education and is a member of the Turkish Private Schools Association.


 

ACADEMIC PROGRAMS

 

The academic program is bilingual and bicultural. Turkish language and literature, social sciences, art and physical education are taught in Turkish.  English language and literature, mathematics, and the natural and physical sciences are taught in English.

 

Weekly course load is 40 hours (each period is 40 minutes) and consists of both required and elective courses. In 9th grade, all students follow the same curriculum. In 10th grade, students choose one of two tracks; the Turkish-Mathematics or the Mathematics-Sciences group of courses to study until the end of 12th grade. 

 

English is one of the most important subjects in the school. Literature, essay writing and preparation for TOEFL  are highlights of the program. Model United Nations ,Destination Imagination  as well as public speaking and debates are some of the important activities that support the English curriculum. French , German or Spanish  language is taught as a second foreign language throughout prep-12 grades.  Students take either DELF , FIT or DELE exams to certify their proficiency in these languages.

 

CURRICULUM

 

Mathematics: In 9th grade, the curriculum includes numbers, sets, relation and functions; in 10th grade, polynomials, quadratic equations-inequalities-functions, trigonometry; in 11th grade, complex numbers, logarithm, probability, statistics, sequences, induction, matrices and linear algebra; in 12th grade, special functions, limits, derivatives and integrals.

 

Geometry:  In 9th grade, the curriculum includes subjects like basic geometric concepts, introduction to coordinate geometry, polygons and tessellations, right prisms, pyramids, circles, right cylinder-cone and sphere; in 10th grade, basic elements of plane geometry and proofs, vectors in plane, lines, triangles, reflections and tessellations; in 11th grade, quadrilaterals, polygons, circles and conics; in 12th grade, vectors in space, line and plane in space, solids, tessellations in space, rotation and perspectives.

 

 

Physics: In 9th grade, the curriculum includes general physics; in 10th grade, mechanics, electricity and modern physics; in 11th grade, mechanics, magnetism and modern physics; in 12th grade, astronomy, electricity, electronics and modern physics.

Chemistry: In 9th grade, the curriculum includes the subjects in general chemistry; in 10th and 11th grades, inorganic chemistry and in 12th grade, organic chemistry.

Biology: In 9th grade, the curriculum includes the subjects such as; the cell, organism, metabolism and classification of organisms; in 10th grade, energy transformation, cell division, reproduction and eco system ecology; in 11th grade, plant biology, inheritance, community and population ecology; in 12th grade, system in animals, evolution and behaviour.

English and Second Foreign Languages:  The Prep English program is a one-year intensive program of 20 hours per week. The Main Course is mainly grammar based, with elements of the four skills. The Reading Writing program develops reading competencies and sentence and paragraph structure. In Listening and Speaking students develop these skills and implement them through presentations.

French , German or Spanish  is offered as a second foreign language. The end of prep target in English is B1+ (intermediate) in CEFR(Common European Framework of Reference for Languages) and A1 in German , French or Spanish . In grades 9-12, the aim of the English program is to develop intercultural communicative competence through an exposition of English and American literature. Thus, students read a selection of texts including classical and contemporary prose and poetry.

Essay writing is embedded in the literature course. In 11th grade students are offered a TOEFL IBT   Preparatory program at the end of which they are required to sit the official exam. The end- of- high school target in English is C1 (advanced) in CEFR. The end- of- high school target in German,French and Spanish  is B1 (intermediate) according to CEFR. 

 

 

PROJECTS & EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES

 

Arts (design, painting, printing, collage, sculpture, marbling, photography, mosaics, ceramic making), Music (choir, piano, violin, flute, orchestra), Drama, Sports (soccer, basketball, volleyball, tennis,table-tennis,badminton), Entrepreneurship ClubModel United Nations Club , Destination Imagination Club, Debate Club  are some of the major extra-curricular activities that take place on our campus.  High school students are encouraged to utilize their leadership skills and intercultural communicative competence by participating in international Model United Nations conferences ,debate tournaments,Destination Imagination tournaments that take place both in Turkey and abroad. They also take part in  projects such as Math, Physics, Chemistry, Biology and Geography in national and international competitions. Many students and their projects have received numerous prestigious awards from organizations like TUBITAK (Scientific & Technological Research Council of Turkey), The Math Olympics, Mind Games, Math League, the First Step to Nobel Prize and the International Science and Engineering Fair.


GRADING SCALE

Excellent

5

100-85

Good

4

84.99-70

Fair

3

69.99-60

Pass

2

59.99-50

Fail

1

49.99-0

 

Grading is on a scale of 5. IŞIK Schools do not report ranking. GPA is calculated by weighting each subject according to the number of hours per week. Transcripts are issued for each semester.

 

 


GRADE DISTRIBUTION

 

Class

of 2014

#

Distribution

of grades

Class

of 2013

#

Distribution

of grades

Class

of 2012

#

Distribution

of grades

# of

graduates

79

11 earned

85-100

# of

graduates

80

4 earned

85-100

# of

graduates

74

10 earned

85-100

Highest GPA

95.11

 33 earned

70-84

Highest GPA

93,34

23  earned

70-84

Highest

GPA

96. 38

27  earned

70-84

Median GPA

72.05

35  earned

55-69

Median GPA

64,05

43  earned

55-69

Median

GPA

70.84

 

27 earned

55-69

Lowest

GPA

55.18

0 earned

45-54

Lowest

GPA

47,33

10   earned

45-54

Lowest

GPA

51.12

1  earned

45-54

 

Class

of 2015

#

Distribution

of grades

Class

of 2016

#

Distribution

of grades

# of

graduates

73

12 earned

85-100

# of

graduates

64

13 earned

85-100

Highest GPA

95.19

 36 earned

70-84

Highest GPA

95,72

  34 earned

70-84

Median GPA

75,23

25  earned

55-69

Median GPA

74,50

 17  earned

55-69

Lowest

GPA

57,96

0 earned

45-54

Lowest

GPA

59,81

0  earned

45-54

 

Class

of 2017

#

Distribution

of grades

# of

graduates

60

23

85-100

Highest GPA

95,32

26

70-84

Median GPA

64,02

11

55-69

Lowest

GPA

82,62

0

45-54