Akademik Çalışmalar


Güncelleştiriliyor.

Amacımız, öğrencilerimizi, bilimsel düşünceyi hayatın her anında kullanabilen, teorik bilgileri yorumlayıp sorgulayabilen, kendine güvenli ve kendisini ifade edebilen akılcı bireyler olarak yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin açık fikirli olmaları yönünde motive edilmelerine, karşılaştıkları problemleri çözebilme yeteneklerinin gelişmesine önem verilmektedir. Ödev ve projelerle günümüz teknolojisini takip edebilme, araştırma ve sunu becerilerini geliştirebilme yönünde çalışmalar yapılmasına özen gösterilmektedir.

11.sınıflarımızda fizik, kimya ve biyoloji dersleri lise 1 ve 2.sınıfların konuları ile ilişkilendirilerek işlenmekte, YGS'ye yönelik sorularla pekiştirilmektedir. Böylece öğrencilerimizin kavramlar arasındaki bağlantıyı kurmaları, ezberden uzaklaşmaları amaçlanmaktadır.

12. sınıflarda yoğunlaştırılmış ve yenilenmiş öğretim programlarını LYS'ye yönelik olarak en etkili şekilde gerçekleştirmek için etüt saatleri uygulanmaktadır.

Tüm sınıflarımızda öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak derslerin farklı görsel öğretim materyalleri ile daha anlaşılır, yapılandırıcı ve kalıcı şekilde işlenmesine önem verilmektedir.FMV Özel Işık Lisesi Edebiyat-Sosyal Bilimler Bölümü olarak amaçlarımız ve hedeflerimiz;

 • Ulusal ve evrensel değerleri kavrayıp benimsemiş ve bunları içselleştirerek davranış haline getirmiş,
 • Duygu ve düşüncelerini açık, akıcı, doğru bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen,
 • Türk ve dünya edebiyatını tanıyıp, takip edebilen,
 • Edebi eleştiri yapabilen, bu sayede kendi tarzlarını oluşturmuş,
 • Kişisel farklılıklarını göz önünde bulundurarak özel yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmiş,
 • Tiyatro, sinema vb. sahne sanatlarının bilinçli takipçileri olan,
 • Bilimsel yöntemleri kullanma becerileri ile donanmış,
 • İnsan haklarına bağlı, okuyan sorgulayan, araştıran, analitik düşünen,
 • Çevresine ve toplumuna duyarlı,
 • Bireysel ve toplumsal farklılıkların bilincinde olan, bu farklılıklara saygılı ve farklılıklarla birlikte yaşamayı bilinç düzeyine çıkarmış,
 • İçinde yaşadığı toplumu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı ve hatta onun da üzerine çıkarmayı hedef edinmiş ,
 • Laik, demokrat ve Atatürkçü gençler yetiştirmektir.

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda, derslerimizde, teknolojinin günlük yaşantımızdaki yeri sürekli vurgulanarak, öğrenciye toplumsal yaşamdan örnekler verilip, teknoloji ile çağdaş yaşamın birlikteliği konusunda öğrencinin bilinçlenmesi sağlanmaktadır.

Bölümümüz, öğretimi desteklemek, zenginleştirmek, yönlendirmek, uyarmak, pekiştirmek, kaynağı ve olayları sunabilmek için, bilgisayar destekli eğitim yaparak çağın özelliklerine uygun, bilgi okur-yazarı öğrenciler yetiştirme çabasındadır. Derslerin işlenişi sırasında, öğrenci merkezli eğitim anlayışı çerçevesinde öğrencilerin bu materyaller üzerinde tartışmalarını, tartışma, soru-yanıt, gösteri, beyin fırtınası, grup çalışmaları yöntemlerini kullanarak analitik düşünme yeteneklerini geliştirmeyi, öğrencilerin kendi doğrularını ve dünya görüşlerini özgür bir ortamda oluşturmalarını hedeflemekteyiz.

Bu çerçevede; öğrencilerimize Edebiyat, Dil ve Anlatım, Tarih, TC. İnkılap Tarihi, Coğrafya, Felsefe grubu dersleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden çeşitli ödevler ve projeler hazırlatarak, güncel gelişmelerle ders konularımız arasında ilişki kurmalarını sağlayıcı sınıf içi örnek metin ve olay çözümlemeleri yaptırmaktayız.
Sorumluluğumuzda bulunan Gezi ve İnceleme Kulübü; Yeşili ve Çevreyi Koruma, Coğrafya Kulübü; Münazara Kulübü, Kültür Edebiyat, Yayın ve İletişim Kulübü; Diorama Kulübü ve Tiyatro Kulübü ile işbirliği içinde ulusal ve evrensel değerlerimizi görerek ve yaşayarak tanımalarını sağlayıcı etkinlikler, geziler, törenler, paneller, seminerler ve konferanslar, panolar, film gösterimleri, kampanyalar düzenliyoruz. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası kampanyalar ve yarışmalara katılmalarını sağlıyoruz.Matematik Bilimi insan zekâsının toplum için yarattığı en büyük ortak değerdir. Evrenselliği onun gücüdür. Matematik; insanın doğayla olan ilişkilerini denetleyebilmesi, düşünmesi, gerçeği görmesi demektir. İnsana analiz ve sentez yapabilme gücü verir, kısaca hayat matematiktir. Bizler de Matematik Bölümü öğretmenleri olarak:

Öğrencilerimizin;
 • Özgün düşünebilme ve araştırabilmelerine
 • Teoriler üretebilmelerine
 • Çözüm yöntemlerini paylaşabilmelerine
 • Hedefe yönelik çalışma alışkanlıkları ve sorular üzerinde yoğunlaşabilmelerine
 • Sonuca ulaşmak için bilimsel düşünme alışkanlığı geliştirebilmelerine
 • Sonuca giden en kısa ve doğru yolu bulabilmelerine
 • Bilim alanındaki gelişmeleri kabule hazır olmalarına

yardımcı oluyoruz, yol gösteriyoruz. Bu analitik süreçte en önemli unsur tabi ki öğrencidir. Amaç haline getirdiğimiz bu becerileri öğrencilerimize aktararak onların başarıyı yakalamasını sağlamak öncelikli hedefimizdir.

Bizler "Başarı, hayatın ta kendisidir" felsefesine inanarak öğrencilerimizi MEB müfredatının yanı sıra YGS ve LYS sınavlarına tam yeterlilik düzeyinde hazırlamayı hedefledik. Ders saatlerinde verilen konu anlatımının, sunumların haricinde birebir çalışmalar, haftalık konu tarama testleri, her ay uygulanacak deneme sınavları ve tüm bu aşamalardan sonra öğrencinin başarı grafiğinin çıkarılarak geribildirim çalışmalarıyla eksik konularının yeniden taranması uygulamaları yapılmaktadır. Amacımız matematiği iyi bilen bireylerin yanı sıra düşünen, sorgulayan ve de ulaştığı sonuçları tartabilen bireyler yaratmaktır. Öğrencilerimizin gerek üniversiteyi kazanma yüzdeleri, gerek katıldıkları forumlardaki başarıları da doğru yolda ilerlediğimizin somut göstergesidir.Uygulamalı Dersler Bölümü olarak; öğrencilerimize Bilişsel gelişimle birlikte sosyal psikomotor ve kültürel olarak “Bu Okul Önce iyi insan yetiştirir” sloganı ile en iyi ve en modern eğitim olanaklarını sunmayı amaçlamaktayız. Bu amaç doğrultusunda Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar ve Müzik derslerinde aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir.
Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde,
Beden Eğtimi ve Spor Derslerimizin temel amacı öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını geliştirmek, dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, kendisine güven duyma, arkadaşları arasında işbirliği sağlama ve becerilerini ortaya koyma özellikleri kazandırmaktır.Görsel Sanatlar Derslerinde,
Görsel sanatlar ve teknoloji tasarım derslerinde öğrencilerimiz kendilerini sanat yoluyla ifade ederler. Teknoloji tasarım derslerinde öğrencilerimiz araştırma, proje tasarlama ve uygun materyal seçimiyle yaratıcı çalışmalar yaparlar. Aynı zamanda birey olarak çevre, doğa ve endüstriyel gelişmelerin farkında olmaları sağlanır. Derslerimizde seramik uygulamalarına da yer verilmektedir. Öğrencilerimiz görsel sanatlar dersinde Türk ve dünya sanatından örnekleri inceleyerek eserleri tanıma ve yorumlama becerisi edinirler. Pastel, guaj boya, tuval üzerine akrilik çalışmaların yanı sıra baskı teknikleri, ebru çalışmaları ve atık materyallerle üç boyutlu tasarımlar yaparlar. Eğitim–öğretim döneminde düzenlenen sanat ve kültür gezileri ile farklı sanat dallarını ve sanatçılarını tanıma imkanı yakalarlar. Öğrencilerimizin yıl içerisinde yaş ve seviyelerine uygun olan yarışmalara katılmasına destek verilir.

Müzik Derslerinde,
Bu dalda yetenekli öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlanır. Derslerimizde tüm öğrencilerimize Türk ve Batı müziği kültürü kazandırılmaya çalışılır. Yetenekli öğrencilerimizden piyano, org, gitar, bas gitar, klarnet, bateri, perküsyon, vokal ve keman aletlerini çalanlarla okul orkestrası oluşturulur. Bu çalışmalar her yıl törenlerde ve yılsonu konserlerinde öğrencilerimize ve velilerimize sergilenir. Öğrencilerimiz duygularını müzik yoluyla ifade etme becerisi kazanarak, müzikle ilgili etkinliklere katılmaktan zevk alır, sesini doğru ve etkili kullanır, müzik dağarcığını çalarak ve söyleyerek geliştirir.
Uygulamalı Dersler Bölümü-Sosyal Etkinlik Kulüpleri,
Uygulamalı Dersler Bölümü bünyesinde bulunanSosyal Etkinlik Kulüplerimizde, öğrencilerimiz arkadaşları ile işbirliği ve yardımlaşmayı geliştirip yeteneklerini ortaya koyarak, kendilerine olan güven duygusunu kazanırlar, fiziksel ve sanatsal becerilerini geliştirirler. Kulüplerimiz;
Futbol Kulübü
Basketbol Kulübü
Sivil Savunma İlkyardım Trafik ve Voleybol Kulübü
Masa Tenisi Kulübü
Tenis Kulübü
Modern Dans Kulübü
Mindfulness &Yoga
Satranç Kulübü
Resim Kulübü
Müzik Kulübü
Seramik Kulübüİngilizce

Yabancı ve Türk öğretmenlerden oluşan Yabancı Diller Bölümü'nün amaçları, hazırlık sınıfında öğrencileri yoğun bir program ile okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinde CEFR B1+ seviyesine ulaştırmak ve lise programını izleyebilecek seviyeye getirmektir.

Lisede ise amacımız edebiyat aracılığıyla, öğrencilerimize dünya kültürlerinden seçilmiş orijinal edebi eserleri okuyabilecek ve yorumlayabilecek beceriler kazandırmak; 'Intercultural Communicative Competence' yani kültürlerarası iletişimsel yetkinliğe erişmelerini sağlamaktır. Essay writing (fikir yazısı) çalışmalarıyla yazma becerilerini pekiştirmek de diğer önemli hedefimizdir.Hedeflenen düzey CEFR C1-C2'dir.

TOEFL Hazırlık  Programı

Akademik çalışmalarımızın hedeflerinden biri de uluslararası bir sınav olan TOEFL IBT sınavına öğrencilerimizi hazırlamaktır. TOEFL sınavında istenilen barajı aşmak (80/120), öğrencilerimizin yurtdışındaki üniversitelere yerleştirilmelerine yardımcı olduğu gibi, yurtiçindeki üniversitelerin de hazırlık sınıflarını atlamalarını sağladığından, C1-C2 düzeyindeki bu sınava hazırlık programı akademik çalışmalarımızın önemli hedeflerinden biridir.

Öğrencilerimizin başarılarına duyurular  bölümünden  ulaşılabilir.

Almanca- Fransızca-İspanyolca 

İkinci yabancı dil Almanca , Fransızca ve İspanyolca'da  hedefimiz, lise eğitimi sonunda  CEFR A2-B1  seviyesine ulaşmaktır. Bu hedeflere ulaşmada Almanca'da Goethe Zertifikat- Fit in Deutsch, Fransızca'da Delf ve İspanyolca'da Dele sertifika sınavlarına yönelik çalışmalar yapılır ve öğrencilerimizin bu sınava girmeleri sağlanır. Öğrencilerimizin başarılarına duyurular bölümünden  ulaşılabilir.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ SERVİSİ

Okulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinin amacı; FMV Işık Okulları'nın misyonu ve Milli Eğitim'in genel amaçları doğrultusunda, öğrencilerimizin içinde bulunduğu gelişim dönemlerindeki kişisel, sosyal, psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve onların mutlu, sağlıklı, başarılı, üretken, çok yönlü ve özgüvenli bireyler olarak topluma kazandırılmalarına yardımcı olmaktır.

Ppsikolojik danışmanlar, tüm sınıflarda öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda sadece sorun odaklı değil, süreç odaklı çalışarak tüm öğrencilere ulaşan bir yaklaşımla sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini takip ederek öğrencilere bu süreçte eşlik ederler. 

 

Rehberlik hizmetlerinde "süreklilik" , "gönüllülük" ve psikolojik danışma ilişkilerinde ayrıca "gizlilik" esastır.

Burada önemli olan öğrencinin dile getirdiği sorununa hazır çözüm yollarını sunmak yerine, karşılıklı paylaşımda bulunarak gözlenen davranışının altında yatan ve kendisi ile çevresine uyumunu engelleyen düşünceleri, değerleri ve tutumları değiştirmektir. Psikolojik danışma süreci içerisinde, öğrencinin kendini tanımasına ve kendi öz benliğine yaklaşmasına yardım edecek bir ortam hazırlanır ve öğrencinin kendi duygu, düşünce ve inanışları hakkında farkındalık sağlamasına çalışılır.

 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR: 

 

FMV Işık Okulları, öğrencilerini çağdaş, sorgulayan, araştıran, yaratıcı, bilimsel düşünen, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, yaşam boyu öğrenen, çevreye duyarlı, sosyal yaşamlarında etkin birer dünya vatandaşı olarak yetiştirme misyonu doğrultusunda çalışmalarına tüm gücüyle devam etmektedir.

 

Öğrencilerin bu nitelik ve değerleri kazanabilmesi amacıyla, sınıf düzeylerine göre ayrı çalışmalar uygulanmaktadır. 

 

Öğrencilerimiz, bireysel farklılıklara saygının ve gizlilik ilkelerinin ön planda tutulduğu bir ortamda olduklarının güvenini duyarlar.  Psikolojik danışanlarla yapılan bütün görüşmeler karşılıklı hoşgörü ve güven temeline dayanır.

 

Kendilerini değerli ve yararlı, duygu ve gereksinimlerini önemli hissettikleri, onları açıkça dile getirebildikleri bir okul ortamının olması için öğrencilerimizin iletişim becerileri desteklenmekte, temel ilişki zeminini sağlam kurabilmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

 

ÖĞRENCİYE YÖNELİK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin " kişisel- sosyal" gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen çalışmalardır. Bireysel gelişimlerine destek olmanın yanı sıra doğru kararlar almalarına yardımcı olmayı kapsar.

 

       Günlük yaşam becerileri geliştirme

       İletişim becerileri geliştirme

       Sorun çözme becerileri geliştirme

       Öfkeyle baş etme becerileri geliştirme

       Kaygıyla baş etme becerileri geliştirme

       Çatışma çözme becerileri geliştirme

       Karar verme becerileri geliştirme

       Zaman yönetimi becerileri geliştirme

       Sorumluluk ve görev bilinci geliştirme

       Özgüven becerileri geliştirme

 

Eğitim ve öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve zorluklar ile başa çıkma,  performans arttırma konusunda psikolojik yardım ve destek programları uygulanmaktadır. Özellikle sınava hazırlanan öğrencilerimize yönelik performans ve başarıyı arttırmayı hedefleyen, sınav kaygısı ile başa çıkma ve sınav tutumunu geliştirme eğitimi sürekli çalışma programı içindedir.

 

Gereksinimleri doğrultusunda öğrencilerimizin psikolojik kaynaklarını geliştirmek için tüm bu uygulamalar, bireysel, grup ve aile görüşmeleri ile gerçekleştirilir

 

 

ÖĞRENCİYE YÖNELİK EĞİTSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI

 

       Oryantasyon Çalışmaları

       Okula ve okulun bulunduğu çevreye uyum

       Öğrencilerin Akademik Başarısını İzleme ve Performanslarını Desteklemeye Yönelik Çalışmalar

       Etkin Öğrenme Yöntemleri, Dikkat ve Konsantrasyon

       Bireyi Tanımaya Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları

       Öğrencilerin İlgi, Yetenek ve Eğitim Özelliklerine Uygun bir Eğitsel Ortam Oluşturma,

       Okul Yaşamı ile Aile, Toplum ve Mesleki Yaşam Arasındaki İlişki Temelini Destekleme

       Gelişim ve Bilgilendirme Seminerleri

       Bilgilendirici Yayınlar

 

 

Yeni Öğrencilerimize Yönelik Rehberlik Çalışmalarımız: Rehberlik servisi okulumuza yeni başlayan bütün öğrencilerimizi, rehberlik servisinin sağladığı hizmetler konusunda bilgilendirmek ve okula uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla rehberlik servisine davet eder.

Ayrıca yeni öğrencilerimizin okula uyumunu kolaylaştırmak, yeni arkadaş çevresi edinmelerini ve öğretmenleri ile daha kısa sürede kaynaşmasını sağlamak amacıyla her eğitim-öğretim yılı başında okulumuza başlayan yeni öğrencilerimize destekleyici çalışmalar yapmaktadır.

 

ÖĞRENCİYE YÖNELİK MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin kendilerini ve meslekleri tanımalarını, mesleki yönelimlerinde onlara destek olmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir:

 

       Kendini Değerlendirme Envanteri, Kariyer Yönelim Testi

       Üniversiteler ve Meslekleri Tanıtma Etkinlikleri

       Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ile İlgili Seminerler

       YGS ve LYS Danışmanlığı 

       Ders Seçimi (Alanlara Yönlendirme) ve Kariyer Tanıtımı Seminerleri 

       Üniversite Gezileri 

       Bilgilendirme Konferansları

       YGS - LYS Sonrası Üniversite ve Bölüm Tercihlerinde Danışmanlık

 

 

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

·         Ana baba danışmanlığı

·         Bilgilendirme çalışmaları

 

Çalışmalar, öğrenci merkezli olmakla birlikte, aile işbirliğine büyük önem verilmekte, velilerimizle  sürekli bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

 

ÖĞRETMENE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

·         Sınıf rehber öğretmenliği ile ilgili danışmanlık çalışmaları

·         Bilgilendirme çalışmaları

·         Hizmet içi Eğitim Çalışmaları

 

Eğitim ve öğretimin etkin şekilde yürütülmesinde, öğrenci – veli – okul üçgeninde sürekli gelişim ve daima daha iyiye ulaşmak için, işbirliğinin oldukça önemli olduğuna inanıyoruz Eğitim öğretimin karşılıklı güven ve paylaşım içinde sürdürülmesini hedefleyen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Servisi'nde iki psikolojik danışman  görev yapmaktadır. Gereksinim duyduğunuz her konuda Aylin Tüfekçi ve Hanzade Özsu'dan randevu alarak görüşebilirsiniz.

 

 

 

 

Yurtiçi-Yurtdışı Üniversite Danışmanlığı

Öğrencilerimizi ve ailelerini,ülkemizdeki üniversite giriş prosedürleri ve üniversite sınavları (YGS-LYS) hakkında bilgilendirmek, sınav hazırlık süreci ile ilgili gerekli bilgi akışını sağlamak, hedef oluşturma ve hedeflerini gerçekleştirmeleri için danışmanlık yapmak ve kariyer planlarını oluşturmak gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır.
Yapılan çalışmaların konu başlıkları genel olarak şöyledir:

Öğrencilerle ve Aileleriyle Bireysel Görüşmeler,
Velilerle Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantıları,
Hedef Belirleme Çalışmaları,
Dershane Başarı Durumlarının İzlenmesi,
Sınav Sistemi Tanıtım Toplantıları,
Sınıflarda Yapılan Bilgilendirmeler,
Üniversiteler ve Yükseköğretim Programları Hakkında Bilgilendirmeler,
Meslek tanıtım günleri,
Üniversite Ziyaretleri,
YGS / LYS ve Tercih Başvuruları Alınma Sürecinde Destekleyici Çalışmalar,
Tercih Danışmanlığı.