Sanatın Gücü : Ekmek ve Sirk : Bir Altın İmparatorluk Bizans ve MozaikleriKarac'oğlan der ki bakın olana
Ömrümün yarısı gitti talana
Sual eylen bizden evvel gelene
Kim var imiş biz burada yoğ iken

Biz de Karacaoğlan'a kulak verdik ve yaşadığımız bu şehirde "Kim var miş biz burada yoğ iken" diyerek Bizans'ı ve Orta çağ İstanbul'unu anlamak istedik. Sahi bin yıl süren bu imparatorluk nasıl bir imparatorluktu? İmparatorluğun devlet adamları nasıldı ve büyük toprakları nasıl yönetiyorlardı ? Jüstinyen ve Teodora dönemleri nasıl dönemlerdi ve Ayasofya nasıl yapıldı? Tüm âdetleri, sofra devlet yapısı, sosyal ve ekonomik yönleriyle sanatı nasıl birleştirdiklerini bu seminerde incelemeye karar verdik.
Vaktiniz varsa biz de merak ediyoruz diyorsanız birlikte gezelim ve öğrenelim.