2011-2012 Eğitim - Öğretim Yılı Kutlama Mesajı

Değerli Anneler ve Babalar,

Bugün yepyeni bir eğitim – öğretim yılına başlamanın heyecan ve çoşkusunu yaşıyoruz. Öncelikle 2011-2012 Eğitim- Öğretim Yılında başta sevgili çocuklarımız olmak üzere, sizlere ve tüm öğretmenlerimize sağlıklı, mutlu ve başarılı günler diliyorum.

Çağdaş toplumlarda eğitim-öğretim; bilgiye sahip olmanın ötesinde bilgiyi kullanabilmek, öğrenilen bilgilerle yeni bilgiler üretebilmektir. Bugün çağdaş eğitimin misyonu, genel olarak bilgiyi davranışa dönüştüren, problem çözme yeteneğine sahip, yaratıcı bireyler yetiştirmek olarak özetlenebilir.

Bizim için her öğrencimiz özeldir. Her bir öğrencimiz; kişisel yetenekleri, özellikleri, ilgi alanları ve kişiliğiyle “özel bir bireydir”. Eğitimin çağdaş ve evrensel normlarıyla beraber her öğrencimizin bu kişisel özelliklerini en güçlü şekilde geliştirmesi eğitimimizin temel amaçlarının başında gelmektedir. Eğitimimizin bir diğer önemli özelliği de bilgiyi öğretmenin ötesinde “bilgiye değer katma “ anlayışımızdır. Bunun için bir sosyal algı, sosyal ortam ve anlayışa gereksinim vardır. İşte çocuklarımıza sunulan da budur, çağdaş ve evrensel değerleri içeren, demokratik, laik Atatürkçü bir eğitim.

Bugün dünyayı algılayıp yorumlayabilmek, bilgiye ulaşabilmek için gerekli donanımlardan biri de yabancı dil eğitimidir. Okullarımızın güçlü yabancı dil eğitimi bu imkanı öğrencilerimize sağlamaktadır.

Eğitim kalitemizin evrensel standardını ortaya koyan bir başka gelişme de “uluslararası denklik” çalışmalarımızdır. Tüm okullarımızda süren çalışmalarda Işık Okulları Ayazağa Kampüsü Uluslararası Akreditasyon çalışmalarını tamamlamış ve akredite olmuştur. Diğer kampüslerimizde de bu çalışmalar tamamlanmak üzeredir.

FMV Işık Okulları ,anaokulundan üniversiteye uzanan eğitim sürecinde Türkiye’nin geleceğini aydınlatmak ; çağdaş, sorgulayan, araştıran, bilimi rehber edinen, yeniliklere açık, yaşam boyu öğrenen, topluma yararlı gelecek nesiller yetiştirmek için çalışmalarına tüm gücüyle devam etmektedir.

Çocuklarımızın ışığı geleceğimizin ışığıdır.

Saygı ve Sevgilerimle
Yük.Müh. Tufan Durgunoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı
Feyziye Mektepleri Vakfı