Kitaplarla Işık Ol Söyleşi Kuşağı/ 4, Orhan PAMUK "KIRMIZI SAÇLI KADIN"

15 Mart 2016 tarihinde saat 16.00'da FMV Özel Erenköy Işık Lisesi Kütüphanesinde yapacağımız kitap söyleşimizde, Nobel ödüllü yazarımız  Sayın Orhan PAMUK'un  " Kırmızı Saçlı Kadın" adlı eseri hakkında paylaşımda bulunacağız. Yazarın son kitabı olan eserde, otuz yıl önce İstanbul yakınlarındaki bir kasabada liseli bir gencin yaşadığı sarsıcı bir aşk hikâyesiyle, büyük bir insani suçun peşinden sürüklenmesi konu alınmıştır. Okurlarımız, Batı'nın ve Doğu'nun iki temel efsanesi Sophokles'in "Kral Oidipus"u (babayı öldürmek) ile Firdevsi'nin "Rüstem ve Sûhrab"ıyla (oğulu öldürmek) karşılaşmış ve kendine sıradan hayatlarımızın eski metinlerden ne kadar etkilendiği sorusunu yöneltmiştir. Son eserinde faklı bir kurguyla okurun karşısına çıkan PAMUK, "metinlerarasılık" tekniğini bu eserinde de kullanmıştır. Özellikle postmodern söylem ile oldukça geniş bir uygulama alanı bulan metinlerarasılık yöntemi, dünya edebiyatında olduğu gibi Türk edebiyatında da önemli bir yere sahiptir. Yöntemi, Doğu ve Batı kaynaklı metinlerden hareketle kullanan, Türk edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Orhan Pamuk, kuramın en çok anılan isimlerindendir. "Kırmızı Saçlı Kadın"da  yazarın esinlendiği ve göndermelerde bulunduğu Doğu ve Batı perspektifi kurguyu oldukça çekici kılmaktadır.

Bu güzel buluşmada farklı tartışmalar ve paylaşımlarda buluşmak üzere…