BAŞKA DÜNYALARA PERDE AÇMAK

Etik Söyleşiler ve Sanat Etiği kapsamında 15 Aralık Salı günü, tiyatrocu Nedim Saban'ı konuk ettik.

Sanatçıların karşı karşıya kaldığı zorlukların ve "iyi insan" mı, "iyi sanatçı" mı sorusunun tartışıldığı; sanatta etik ruhu, ekip çalışması ve sorumluluk duygusunun öneminin örnekler üzerinden ele alındığı söyleşi, öğrencilerimizle yapılan interaktif bir vaka çalışmasıyla sona erdi.