TIP ETİĞİ VE TEMEL TIP ETİĞİ İLKELERİ

Etik Söyleşiler ve Tıp Etiği kapsamında 5 Ocak Salı günü, Acıbadem Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurdan Tözün'ü konuk ettik.

Tıp etkinliği sırasında hekim-hasta ilişkisinde ortaya çıkan ahlaki değer sorunlarının ele alındığı söyleşide, "tümüyle olanaklı olan" ile "izin verilen" arasındaki farkların nasıl belirlendiği ve sınırların neye göre çizildiği, tıp etiğinde hekime düşen görevlerin neler olduğu ve temel biyoetik problemleri üzerinde duruldu.