Akademik Dürüstlük

http://fmvisikokullari.k12.tr/i/Assets/ayazaga/lise/img/turnitin.jpgAKADEMİK DÜRÜSTLÜK İNTİHAL ÖNLEME YAZILIMI


Öğrencilerle eğitimcileri aynı platformda buluşturan, belgelerin orijinalite kontrollerinin yapılmasını, eğitimcilerin bu belgeleri notlandırmasını sağlayan dünyanın en önde gelen yazılımlarındandır.
Milyarlarca internet kaynağına erişilebilirlik sayesinde öğrenciler, bir kaynağın tüm paragraflarını bir saniyede kopyalayıp yapıştırabilmektedir. Bu durum, öğrenci araştırma ve makalelerinde orijinal olmayan içerik kullanımının artmasına sebep olmaktadır. FMV Özel Işık Okulları eğitimcileri ve yöneticileri, öğrencilerin bilgiyi doğru, düşünerek ve yasal bir şekilde kullanmalarını teşvik etmeye çalışmaktadır. Kopyacılığa teşebbüsü engellemek, olası girişimlerde öğretmenler için objektif analiz raporu çıkarmak ve araştırmaya özendirmek amacıyla okulumuzda Turnitin kullanılmaktadır.

Turnitin zengin geri bildirim sağlayarak ve intihali önleyerek öğrencilerin yazım yeteneklerini geliştirmede profesyonel olan ve bu anlamda öne çıkan Turnitin, belge analizini yaparken büyük veri tabanlarını taramaktadır. Bunlar:

  • 51+ milyar güncel ve arşivlenmiş web sayfası (Her gün 10 milyon sayfa eklenmektedir.)
  • 337+ milyon öğrenci çalışması (ödev, tez, proje, vb.)
  • 11.000+ dergi, kitap, süreli yayın ve gazete
  • 130+ milyon akademik makale
  • Tübitak-Ulakbim Ulusal Veri Tabanı'dır.

Turnitin, eğitimcileri orijinal metin yazımına teşvik etmede ve intihalden caydırmada onlara ileri derecede yardımcı olmaktadır. Yakın zamanda yapılan geniş kapsamlı istatistiksel çalışmalar ortaya koymaktadır ki ortaöğretim kurumları, kolejler ve üniversiteler Turnitin'i kullandığı takdirde;

  • Öğrenciler daha iyi birer araştırmacı ve yazar hâline gelmekte, orijinal içerikli çalışmalar ortaya koymakta, kaynak materyallerini doğru kullanmayı ve doğru alıntı yapmayı öğrenmektedirler.
  • Öğretmenler zamandan tasarruf etmektedirler. Turnitin'in kolay okunur "Özgünlük Raporu" (Originality Report) sayesinde, daha önce şüphelendikleri intihallerin kanıtlarını araştırmak için harcadıkları zamanı, şimdi daha iyi yazarlar yetiştirmek üzere geri bildirimde bulunmak için kullanmaktadırlar.
  • Kurumlar, eğitim ve öğretim düzeylerini geliştirmektedirler. Turnitin'in sürekli kullanımı, kuruma, kendisini, eğitim misyonunu ve verdiği diploma derecelerinin geçerliliğini garanti altına almada yardım etmektedir.

FMV Özel Işık Okulları, pedagojik çalışmalarına destek sağlamak ve akademik dürüstlük politikası odağında öğrencilerini ve öğretmenlerini desteklemek amacıyla bir Turnitin kullanıcısıdır.