Kurallarımız

  • Kütüphanelerimiz 08:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
  • FMV Işık Okulları'nın tüm öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve personeli kütüphanenin doğal üyesidirler.
  • Kitaplarımızı tüm personelimiz üç hafta süreyle en fazla üç adet; öğrencilerimiz iki hafta süreyle en fazla iki adet olacak şekilde ödünç alabilirler.
  • Kitap dışı materyaller (CD, VCD, DVD vb.), tüm personel ve velilerimize üç gün süre ile en çok iki adet verilir.
  • Süreli yayınlar (son sayıları hariç), tüm personelimize bir hafta süreyle üç adet; öğrencilerimize bir hafta süreyle iki adet ödünç olarak verilmektedir.
  • Danışma kaynakları ödünç verilmemektedir. Kullanıcılarımız, bu yayınlardan yararlanmak istediğinde ilgili bölüm fotokopi çekilerek verilebilmektedir.
  • İade süresi geçen yayın teslim edilmedikçe veya süresi uzatılmadıkça kullanıcıya yeni bir yayın ödünç verilmez.
  • Ödünç alınan kaynakların zarar görmesi ya da kaybolması durumunda, okuyucudan aynı kaynağı temin etmesi, temin edemediği durumlarda ise kütüphane yönetiminin belirlediği, kaybedilen kaynağa eşdeğerde, bir kaynak alması istenir.
  • Eğitim ve öğretim yılının sona ermesine üç hafta kala ödünç verme hizmeti durdurulur. Tüm kullanıcıların ödünç aldıkları materyalleri, yılsonunda kütüphaneye teslim etmeleri; kütüphane kaynaklarının bütünlüğü ve gelecek yıllarda eksiksiz kullanılabilesi açısından önemlidir.
  • Kullanıcılar kütüphanedeki bilgisayarları katalog ve veritabanı taramaları ve internet araştırmaları için kullanabilmektedirler.