Buğdayın Yolculuğu

Dördüncü sınıf öğrencilerimiz, "Kendimizi Düzenleme Biçimimiz" PYP teması kapsamında; Üretim, Dağıtım ve Tüketim konusuyla bağlantılı olarak Türkçe dersinde, "Buğdayın Yolculuğu" metni ile ilgili dinleme çalışmaları yaptılar. Ardından gruplar oluşturarak dinledikleriyle ilgili hikaye yazma, görsel hazırlama, senaryo yazma ve canlandırma etkinliklerinden birisini seçerek zevkle hazırladıkları çalışmaları sınıfta sundular.