4. Sınıflar Edirne Gezisindeyiz...

FMV Işık Okulları olarak "Önce İyi İnsan Yetiştirir" ilkesinden yola çıkarak öğrencilerimizi ezber bilgilerden çok görerek-yaşayarak; öğrenen, sorgulayan, araştıran ve kendine güvenen bireyler olarak hayata hazırlamaya çalışıyor ve bu amaçla geziler düzenliyoruz.

 

2016-2017 eğitim öğretim yılı II. dönem etkinliklerimiz çerçevesinde yer alan,"Geçmişimi Öğreniyorum- Kültürel Ögelerimiz" , "Sağlık ve Çevre" ile "Değerlerimiz" temaları bağlamında  14 Nisan Cuma günü   Edirne'ye gezi yapmaktayız.