Kalite Hedeflerimiz

Feyziye Mektepleri Vakfı'nın kalite politikası, ulusal eğitim sistemimizin ilke ve amaçları doğrultusunda çağdaş, evrensel, laik ve bilimsel eğitim sunmak; bu eğitimin sürekliliğini ve gelişimini güvence altına almak, öğrenci, veli ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak; kurumumuzun işlevini, güvenilirliğini ve saygınlığını artırmaktır. Bu doğrultuda ; "Önce iyi insan Yetiştirmek" ilkesine inanarak, çok yönlü, toplum ve çevre sorumluluğu olan bireyler yetiştirmektir.

·      Öğrencilerimizin, kendilerini tanımalarına, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak; öz güven ve sosyal beceriler kazanmalarını desteklemek, doğru ve yapıcı iletişim kurabilen, etik değerlere sahip sevgi ve saygı dolu bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

·      Öğrencilerimizi, zenginleştirilmiş öğretim programları, çağdaş öğrenim ve ölçme değerlendirme yöntemleri kullanarak öğrenci merkezli bir anlayışla bir üst eğitim kurumuna ve yetişkinliğe hazırlamak.

·      Öğrencilerimize, araştırma, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerileri kazandırmak.

·      Öğrencilerin, küreselleşen dünyada etkin ve başarılı olabilmeleri için farklı kültürleri tanımaları, anlamaları ve bunlara saygı duymalarını sağlayacak ders ve yabancı dil programlarını uygulamak, uluslararası etkinlikler, projeler, değişim programlan ve geziler düzenlemek.

·      Sanat eğitimi ile öğrencilerin duygusal ve görsel duyarlılıklarını geliştirmek.

·      Öğrencilere spor etkinlikleri ile kendine güven, temel spor eğitimi ve sağlıklı yaşam öğretileri konularında bilinç kazandırmak ve centilmenlik ruhunu geliştirmek

·      Tüm okul toplumunun; İnsan Haklan Evrensel Bildirisi'nin prensiplerine bağlı, ulusal ve evrensel değerleri kavrayıp benimsemiş, doğa ve çevre bilincine sahip olmalarını sağlamak.

·      Atatürk ilke ve devrimlerinin anlaşılmasını, benimsenmesini ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak.