Eğitim Öğretim

İngilizce:


Erken yaşta dil öğreniminin başarılı sonuçlar vermesi nedeniyle anaokundan başlayarak yabancı dil öğrenimine programımızda büyük bir önem vermekteyiz. İngilizce etkinliğini ağırlıklı bir şekilde anadili İngilizce olan yabancı öğretmenler tarafından yürütülmektedir. Yabancı dil ile ilgili hedeflerimizi belirlerken öğrencilerimizin bilgi düzeyine, ilgi ve beklentilere uygun, ihtiyaca cevap verici nitelikte olmasına özen gösteriyoruz. Bu amaçla İngilizce; oyun, şarkı, tekerleme, hikaye, bahçe etkinliği gibi doğal yöntemlerle öğretilir. Ayrıca kahvaltıda, öğle yemeğinde ve ikindi kahvaltısında İngilizce öğretmenleri öğrencilerimizle birlikte olurlar.


Müzik:


Okul öncesinde vermiş olduğumuz müzik eğitimiyle müziği sevmeleri, gelişmiş müzik zevki kazanmaları ve müzikten keyif almaları amaçlanmaktadır. Bu amaçlara yönelik olarak, ritmi hissetme, ritme uygun vuruş yapabilme, sözleri melodiye, ritme uygun söyleme, ritme uygun hareket etme gibi etkinliklere yer verilir.


Oyun ve Fiziki Etkinlikler:


Öğrenciler oyun ve fiziki etkinliklere katılım sonucunda temel hareket becerileri olarak isimlendirilen yürüme, koşma, atlama, yuvarlanma vb. yer değiştirerek yapılan hareketleri; eğilme, esnetme, dönme, ağırlık aktarımı vb. dengeleme hareketleri; atma, tutma, yakalama, top sürme vb. nesne kontrolü hareketleri oyun ve fiziki etkinlikler içinde uygun formda (hareketin uygun biyomekanik formu) kullanabilir hale gelmeleri amaçlanarak çocuklarımızın bedenlerinin farkına varmaları, daha doğru ve kontrollü kullanmaları sağlanır.


Drama:


Drama çalışmalarıyla öğrencilerimizin öncelikle kendilerini anlamalarına ve tanımalarına daha sonra iletişim becerilerini, hayal güçlerini ve kendilerinde var olan yaratıcılıkları geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır.


Modern Dans:


Bu etkinliğin amacı öğrencilerin hareketlerle kendilerini ifade etmelerini, estetik algılarını geliştirmelerini,, vücut koordinasyonlarını arttırarak grup içinde uyumlu hareket etmelerini sağlamaktır.


Görsel Sanatlar:


Sanat eğitimi, çocukların doğuştan var olan yaratıcılık potansiyellerini geliştirdiği için önemlidir. Sanat eğitiminin amacı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini görsel yollarla ifade edebilmelerine yardımcı olmak, el becerilerinin gelişmesine imkan sağlamak,  sanatı seven, sanatı anlayan bireyler yetiştirmektir.


Yüzme:


Yüzme çocukların büyüme ve gelişimi üzerindeki olumlu etkileri olduğu düşünülerek programımızda yer verdiğimiz bir etkinliktir. Yüzme etkinlik okulumuzun içinde bulunan kapalı yarı olimpik yüzme havuzunda yapılmaktadır.

 

Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın okul yaşamları, sosyal iletişim becerileri ve öğrenme yetileri üzerinde önemli bir yere sahiptir. Gelişim dönemleri içerisinde en yoğun ve hızlı öğrenmenin 0 – 7 yaş arasında gerçekleştiği bilimsel bir gerçektir.

Çocukların bedensel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulmuş olan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Biriminin okul yaşantısı içerisinde çok önemli bir rolü vardır.

Çocuğun birey olarak farklılıklarının anlaşılması ve destekleyici rehberlik hizmetlerinin yürütülebilmesinde, öğretmen-öğrenci-veli işbirliğinin sağlıklı bir şekilde kurulması çok önem taşımaktadır.

Anaokulu çalışmalarını gelişimsel bakış açısıyla hazırlayarak;

1. Çocukların okul uyumuna yardım, bireysel eğitim desteği ve bireysel farklılıkların takibi,

2. Eğitim ve gelişimi değerlendirme,

3. Davranış ve uyum sorunlarının takibi,

4. Aile danışmanlığı,

5.Önleyici-destekleyici rehberlik hizmetleri (Grup çalışmaları, bireysel görüşme, bireyi tanıma çalışmaları, pano, bülten, seminer ve uzman kişilerle konferanslar vb.) olmak üzere beş temel alanda hizmet vererek çocuklarımızın verimli ve bilinçli bir şekilde gelişimlerine yardımcı olur.

Rehberlik Birimi'nin yukarıda özetlenen amaçları gerçekleştirebilmesi için velilerle yapacağı işbirliğinin önemi büyüktür. Bu yüzden veliler de çocuklarının okul dışındaki yaşantısının her anını izleyen ve onları yakından tanıyan kişiler olarak rehberlik sürecinin ayrılmaz birer parçası olarak görülmektedir.

OKULA DEVAM GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİ

Okulumuzda çalışmalarımız, 08.00-16.00 saatleri arasında devam etmektedir. Çocuklarımızın okula düzenli olarak devam etmeleri gerekmektedir.

Ancak, öğrencilerin hastalığa bağlı 3 günü geçen devamsızlıklarında doktor raporu getirmesi gerekir.

Herhangi bir nedenle okul bitiş saatinden önce velisi tarafından alınacak öğrenci için, velisinin okul yönetiminden izin kâğıdı alması gerekmektedir.

Öğrencilerimizin hepsinin birer çıkış kartı vardır. Bu çıkış kartları velilerde kalır. Veli çocuğunu almak istediğinde çıkış kartını görevliye gösterir, böylece çocuğun okuldan velisiyle birlikte çıkışı sağlanır. Eğer velinin yanında kart yok ise, okul yönetimi tarafından imzalanmış "Kartsız verelim" yazılı bir form ile çocuğun çıkışı sağlanır.

Öğrenciyi anne babasından başka biri alacaksa veli okul yönetimine telefon ederek öğrenciyi alacak kişinin adını soyadını bildirir. Çocuğu almaya gelen kişi okul yönetimine kimlik göstererek kendini tanıtır ve okul yönetimi tarafından verilmiş "Kartsız verelim" yazılı formu kullanır.

ÖĞRENCİ KIYAFETİ

Anaokulumuzda serbest kıyafet uygulaması yapılmaktadır. Bu nedenle anaokulu öğrencileri için, yaşları, eğitim ortamları düşünülerek mümkün olduğunca rahat edebilecekleri (eşofman, şort vb.) ve kirlenip, yıpranmasından rahatsızlık duymayacağınız kıyafetlerin tercih edilmesini önermekteyiz.

 BESLENME SAATİ VE YEMEK

 Okulumuzdaki beslenme ve yemek hizmetleri, "SOFRA GRUP A.Ş." tarafından EUREST markasıyla okul mutfağında hazırlanarak sunulmaktadır. Aylık menüleri web sayfamızdan takip edebileceğiniz gibi, e-posta adreslerinize de düzenli olarak gönderilmektedir.

 Öğünlerimiz:

Sabah Kahvaltısı           : 09:00 - 09:30 (Açık Büfe)

Öğle Yemeği                : 12:00-12:40

İkindi Kahvaltısı            : 15:00 -15:30 saatleri arasındadır.

SERVİS

Okulumuzdaki servis  hizmetleri, "Çınar Tur Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd." tarafından sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz sabah okula gelişte servis hostesleri tarafından öğretmenlerine teslim edilir, eve dönüşte de servis hosteslerimiz tarafından öğretmenlerinden teslim alınırlar.

 EVE GÖNDERİLEN YAZILAR

 Herhangi bir konuda velinin bilgilendirilmesi amacıyla eve gönderilecek yazıların, zamanında incelenip, gerekli durumlarda imzalanarak öğrenci aracılığıyla sınıf öğretmenine teslim edilmesi gerekmektedir.

Güncel iletiler, e-posta veya cep telefonu mesajı aracılığıyla sizlere ulaştırılmaktadır.

 ADRES VE TELEFON DEĞİŞİKLİKLERİ – İLETİŞİM 

Sizlerle sağlıklı iletişim kurabilmemiz için, adres, telefon ve e-posta değişikliklerinizi anaokulu yazı işleri memurumuza bildirmenizi bekleriz. Ayrıca iletişim defterleri öğretmen ve veli arasında kullanacağımız iletişim araçlarından biridir; etkin şekilde kullanılmasını rica ederiz.