FMV TED TALKS

This week, all of our 8th grade students gave public speeches about topics of their choice. During their wonderful performances, they called attention to their level of proficiency in English. They spoke about many interesting contents such as e-sports industry, anti-matter, history of chocolate, K-POP, swimmers' routines, animals and nature.   

 

Bu hafta tüm 8. sınıf öğrencilerimiz kendi seçtikleri konular hakkında topluluk önünde İngilizce konuşmalar yaptılar. Muhteşem performansları sırasında, İngilizce'deki yetkinlikleri ile dikkat çektiler. E-sports endüstrisi, anti-madde, çikolatanın tarihi, K-POP, bir yüzücünün hazırlanma rutini, hayvanlar ve doğa gibi ilginç konular hakkında konuştular.